Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

نگاهی بیندازید

تور مارماریس نوروز ۱۴۰۱

جزئیات تور

تور کوش آداسی

 تور مارماریس نوروز

۱۴۰۱

۵ شب و ۶ روز

نوروز ۱۴۰۱

ردیفنام هتلدرجههر نفردر اتاق ۲ تختههر نفردر اتاق ۱ تختهکودک با تخت
(۷ تا ۱۲)
۱GREEN NATURE DIAMOND
(LAND VIEW)
*۵ (ALL)۲۲.۳۰۰.۰۰۰۲۵.۴۵۰.۰۰۰۱۶.۰۰۰.۰۰۰
(SIDE SEA VIEW)۲۲.۷۵۰.۰۰۰۲۶.۰۵۰.۰۰۰۱۶.۰۰۰.۰۰۰
(SEA VIEW)۲۳.۲۰۰.۰۰۰۲۶.۸۰۰.۰۰۰۱۶.۰۰۰.۰۰۰
۲IDEAL PRIME BEACH
(LAND VIEW)
*۵ (UALL)۲۱.۵۵۰.۰۰۰۲۴.۲۵۰.۰۰۰۱۶.۰۰۰.۰۰۰
(SEA VIEW)۲۲.۰۰۰.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۱۶.۰۰۰.۰۰۰
۳AQUA BEACH*۵ (ALL)۲۲.۳۰۰.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۱۹.۶۰۰.۰۰۰
(LAND VIEW)
(SEA VIEW)۲۲.۷۵۰.۰۰۰۲۵.۶۰۰.۰۰۰۱۹.۷۵۰.۰۰۰
۴GREEN NATURE RESORT
(CLUB ROOM)
*۵ (ALL)۲۲.۰۰۰.۰۰۰۲۴.۵۵۰.۰۰۰۱۹.۴۵۰.۰۰۰
(MAIN BUILDING)۲۲.۴۵۰.۰۰۰۲۵.۱۵۰.۰۰۰۱۹.۶۰۰.۰۰۰
۵YAZICI CLUBTURBAN
(LAND VIEW)
*+۴ (UALL)۲۵.۷۵۰.۰۰۰۲۹.۸۰۰.۰۰۰۲۱.۵۵۰.۰۰۰

خدمات تور

۱. ۵ شب و ۶روز اقامت با خدمات ذکر شده،ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی،بیمه مسافرتی،پرواز از شیراز

توضیحات

۱. کلیه نرخ ها به تومان  و به ازای هر نفر محاسبه شده است.

۲. مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده میباشد.

۳. نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری میباشد.

۴. ساعت تحویل اتاق ۲ یعداز ظهر و تخلیه اتاق ۱۲ ظهر میباشد که در صورت اقامت بیش از ساعت اعلام شده هزینه یک شب اقامت در هتل از مسافر اخذ میگردد.

 

مدارک لازم:

اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار از زمان خروج

تور مارماریس نوروز ۱۴۰۱

۶ شب و ۷ روز

نوروز ۱۴۰۱

 

ردیفنام هتلدرجههر نفردر اتاق ۲ تختههر نفردر اتاق ۱ تختهکودک با تخت
(۷ تا ۱۲)
۱GREEN NATURE DIAMOND
(LAND VIEW)
*۵ (ALL)۲۳.۸۶۰.۰۰۰۲۷.۶۴۰.۰۰۰۱۶.۳۰۰.۰۰۰
(SIDE SEA VIEW)۲۴.۴۰۰.۰۰۰۲۸.۳۶۰.۰۰۰۱۶.۳۰۰.۰۰۰
(SEA VIEW)۲۴.۹۴۰.۰۰۰۲۹.۲۶۰.۰۰۰۱۶.۳۰۰.۰۰۰
۲IDEAL PRIME BEACH
(LAND VIEW)
*۵ (UALL)۲۲.۹۶۰.۰۰۰۲۶.۲۰۰.۰۰۰۱۶.۳۰۰.۰۰۰
(SEA VIEW)۲۳.۵۰۰.۰۰۰۲۷.۱۰۰.۰۰۰۱۶.۳۰۰.۰۰۰
۳AQUA BEACH*۵ (ALL)۲۳.۶۸۰.۰۰۰۲۶.۹۲۰.۰۰۰۲۰.۴۴۰.۰۰۰
(LAND VIEW)
(SEA VIEW)۲۴.۲۲۰.۰۰۰۲۷.۶۴۰.۰۰۰۲۰.۶۲۰.۰۰۰
۴GREEN NATURE RESORT
(CLUB ROOM)
*۵ (ALL)۲۳.۳۲۰.۰۰۰۲۶.۳۸۰.۰۰۰۲۰.۲۶۰.۰۰۰
(MAIN BUILDING)۲۳.۸۶۰.۰۰۰۲۷.۱۰۰.۰۰۰۲۰.۴۴۰.۰۰۰
۵YAZICI CLUBTURBAN
(LAND VIEW)
*۴+ (UALL)۲۷.۷۰۰.۰۰۰۳۲.۵۶۰.۰۰۰۲۲.۶۶۰.۰۰۰
این مقاله رو هم بخونید  تور سوئیس

۵ شب و ۶ روز

 تور مارماریس نوروز

۱۴۰۱

۵ شب و ۶ روز

نوروز ۱۴۰۱

ردیفنام هتلدرجههر نفردر اتاق ۲ تختههر نفردر اتاق ۱ تختهکودک با تخت
(۷ تا ۱۲)
۱GREEN NATURE DIAMOND
(LAND VIEW)
*۵ (ALL)۲۲.۳۰۰.۰۰۰۲۵.۴۵۰.۰۰۰۱۶.۰۰۰.۰۰۰
(SIDE SEA VIEW)۲۲.۷۵۰.۰۰۰۲۶.۰۵۰.۰۰۰۱۶.۰۰۰.۰۰۰
(SEA VIEW)۲۳.۲۰۰.۰۰۰۲۶.۸۰۰.۰۰۰۱۶.۰۰۰.۰۰۰
۲IDEAL PRIME BEACH
(LAND VIEW)
*۵ (UALL)۲۱.۵۵۰.۰۰۰۲۴.۲۵۰.۰۰۰۱۶.۰۰۰.۰۰۰
(SEA VIEW)۲۲.۰۰۰.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۱۶.۰۰۰.۰۰۰
۳AQUA BEACH*۵ (ALL)۲۲.۳۰۰.۰۰۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰۱۹.۶۰۰.۰۰۰
(LAND VIEW)
(SEA VIEW)۲۲.۷۵۰.۰۰۰۲۵.۶۰۰.۰۰۰۱۹.۷۵۰.۰۰۰
۴GREEN NATURE RESORT
(CLUB ROOM)
*۵ (ALL)۲۲.۰۰۰.۰۰۰۲۴.۵۵۰.۰۰۰۱۹.۴۵۰.۰۰۰
(MAIN BUILDING)۲۲.۴۵۰.۰۰۰۲۵.۱۵۰.۰۰۰۱۹.۶۰۰.۰۰۰
۵YAZICI CLUBTURBAN
(LAND VIEW)
*+۴ (UALL)۲۵.۷۵۰.۰۰۰۲۹.۸۰۰.۰۰۰۲۱.۵۵۰.۰۰۰

خدمات تور

۱. ۵ شب و ۶روز اقامت با خدمات ذکر شده،ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی،بیمه مسافرتی،پرواز از شیراز

توضیحات

۱. کلیه نرخ ها به تومان  و به ازای هر نفر محاسبه شده است.

۲. مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده میباشد.

۳. نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری میباشد.

۴. ساعت تحویل اتاق ۲ یعداز ظهر و تخلیه اتاق ۱۲ ظهر میباشد که در صورت اقامت بیش از ساعت اعلام شده هزینه یک شب اقامت در هتل از مسافر اخذ میگردد.

 

مدارک لازم:

اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار از زمان خروج

۶ شب و ۷ روز

تور مارماریس نوروز ۱۴۰۱

۶ شب و ۷ روز

نوروز ۱۴۰۱

 

ردیفنام هتلدرجههر نفردر اتاق ۲ تختههر نفردر اتاق ۱ تختهکودک با تخت
(۷ تا ۱۲)
۱GREEN NATURE DIAMOND
(LAND VIEW)
*۵ (ALL)۲۳.۸۶۰.۰۰۰۲۷.۶۴۰.۰۰۰۱۶.۳۰۰.۰۰۰
(SIDE SEA VIEW)۲۴.۴۰۰.۰۰۰۲۸.۳۶۰.۰۰۰۱۶.۳۰۰.۰۰۰
(SEA VIEW)۲۴.۹۴۰.۰۰۰۲۹.۲۶۰.۰۰۰۱۶.۳۰۰.۰۰۰
۲IDEAL PRIME BEACH
(LAND VIEW)
*۵ (UALL)۲۲.۹۶۰.۰۰۰۲۶.۲۰۰.۰۰۰۱۶.۳۰۰.۰۰۰
(SEA VIEW)۲۳.۵۰۰.۰۰۰۲۷.۱۰۰.۰۰۰۱۶.۳۰۰.۰۰۰
۳AQUA BEACH*۵ (ALL)۲۳.۶۸۰.۰۰۰۲۶.۹۲۰.۰۰۰۲۰.۴۴۰.۰۰۰
(LAND VIEW)
(SEA VIEW)۲۴.۲۲۰.۰۰۰۲۷.۶۴۰.۰۰۰۲۰.۶۲۰.۰۰۰
۴GREEN NATURE RESORT
(CLUB ROOM)
*۵ (ALL)۲۳.۳۲۰.۰۰۰۲۶.۳۸۰.۰۰۰۲۰.۲۶۰.۰۰۰
(MAIN BUILDING)۲۳.۸۶۰.۰۰۰۲۷.۱۰۰.۰۰۰۲۰.۴۴۰.۰۰۰
۵YAZICI CLUBTURBAN
(LAND VIEW)
*۴+ (UALL)۲۷.۷۰۰.۰۰۰۳۲.۵۶۰.۰۰۰۲۲.۶۶۰.۰۰۰

خدمات تور:

۱. ۶ شب و ۷روز اقامت با خدمات ذکر شده،ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی،بیمه مسافرتی،پرواز از شیراز

توضیحات:

۱. کلیه نرخ ها به تومان  و به ازای هر نفر محاسبه شده است.

۲. مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده میباشد.

۳. نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری میباشد.

۴. ساعت تحویل اتاق ۲ یعداز ظهر و تخلیه اتاق ۱۲ ظهر میباشد که در صورت اقامت بیش از ساعت اعلام شده هزینه یک شب اقامت در هتل از مسافر اخذ میگردد.

مدارک لازم:

اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار از زمان خروج

تور مارماریس نوروز ۱۴۰۱

راهنمای سفر به مارماریس

در این مقاله راهنمای سفر به مارماریس ، گروه مسافرتی گردشگران شیراز شما را با جذابیتهای مارماریس آشنا میکند

اگر بخواهید مقصدی را بیابید که در آن هم بتوانید از طبیعت و ساحل لذت ببرید

هم از اماکن تاریخی اش و هم از خرید در آنجا و هم غذاهای لذیذ میل کنید و خوش بگذرانید مارماریس را انتخاب کنید.

مارماریس بهترین و جذاب ترین مقصد برای توریست ها است .که در جنوب ترکیه قرار گرفته است.

با گروه مسافرتی گردشگران شیراز همراه ما باشید.برگزار کننده تورهای خارجی و داخلی

میلتوس

شهر زیبای میلتوس حتی در قرن ۱۴ میلادی ، در دوره حکمرانان سلجوقی قابل سکونت بوده است. و آثار باستانی زیبایی که در آن میبینید ، مربوط به ترکیبی از کل حکمرانان مختلف دوره های تاریخی در تاریخ است. یکی از زیباترین و جذاب ترین جاهای دیدنی را که نباید از دستش بدهید ، تئاتر این شهر است که ۱۵ هزار صندلی دارد. که مختص دوره یونانی بوده و و دوره ایی که رومیان بوده اند آن را باز سازی کردند. در بالای این تئاتر قعله های بیزانسی در شرق آن بقایای باقیمانده معبد آپولو قرار دارد. اینجا همان شهر پریه است اما مانند پریه با گل و لای پوشانده نشده است. در اینجا یک موزه زیبا هم ساخته شده است که مردم بتوانند از تاریخ سرزمینشان و میلتوس و پریه با خبر شوند.

دیلک

اینجا مقصدی کوهستانی و ساحلی است برای تمام گردشگران و توریست هایی است که علاقه مند به قدم زدن در کنار ساحل زیبای شنی آن یا عاشق دیدن کوهستانهای زیبایی که در اینجا قرار گرفته هستند. یک پارک ملی نیز در کنار رودخانه وجود دارد. که این پارک فوق العاده است. سواحل زیبای زیادی برای شنا در ساحل وجود داد. ساحل زیبای آیدینک. این مقصد ۲۶ کیلومتر از جنوب کوش آداسی فاصله دارد.و. و تا از بافت شهری خسته شدید به اینجا سفر کنید و لذت ببرید.

شهر پریه نه

اگر در سال های ۳۰۰ تا ۴۵ پیش از میلاد زندگی می کردیم شکوه و عظمت این آثار باستانی زیبا را حتما میدیدیم. این شهر مربوط به دوران هلنیستی است که کاملا کوهستانی است. قرن دو پس از میلاد ، این شهر کاملا خالی از سکنه شد به این دلیل که رسوب گذاری از رودخانه میاندر به تدریج وارد این شهر شد. این شهر طراحی زیبای کلاسیکی یونانی دارد که بسیار زیباست.

با ما مستقیما در واتساپ در تماس باشید“.

آنچه گردشگران به شما ارائه میدهد

icon4

راهنما تور

icon5

هزینه مناسب

icon1

مناسب برای همه سنین

icon6

تفریحات جذاب