برچسب: Hotel Color

راهنمای سفر به اسلواکی

راهنمای سفر به اسلواکی

راهنمای سفر به اسلواکی معرفی اسلواکی کشور اسلواکی در اروپای مرکزی و در همسایگی لهستان از سمت شمال، اوکراین از شرق، مجارستان از جنوب و جمهوری چک و اتریش از غرب قرار گرفته است. این کشور استقلال خود از چکسلواکی را در تاریخ 1993 بدست آورد، در سال 2004 به اتحادیه اروپا و در سال […]

بیشتر بخوانید