برچسب: کلیسای جامع سنت باسیل در روسیه

آشنایی با روسیه

آشنایی با روسیه

آشنایی با روسیه در این مقاله آشنایی با روسیه با ما همراه باشید. مرز آبی روسیه با اقیانوس آرام و منجمد شمالی و همچنین دریای خزر است. دریای سیاه هم مرز آبی روسیه است. روسیه با چهار ده کشور آسیایی و اروپایی مرزهای زمینی دارد. موقعیت جغرافیایی در مقاله آشنایی با روسیه همسایگان زمینی روسیه […]

بیشتر بخوانید