برچسب: پیامدهای حذف ارز مسافرتی

پيامدهاي حذف ارز مسافرتي بر بازار پول خارجي

حذف ارز مسافرتي

حذف ارز مسافرتي در این مقاله گروه مسافرتی گردشگران شیراز به موضوع پیامدهای حذف ارز مسافرتی می پردازد. ۳۲ سال می گذرد و ارز مسافرتی برای دفعه چندم با نرخ دولتی یا مبادله ای حذف شد. بانک مرکزی اعلام کرد که پرداخت ارز مسافرت با نرخ مبادله به مسافران تعلق نمی گیرد و کسانی که […]

بیشتر بخوانید