برچسب: مناطق تحت پوشش بیمه مسافرتی

بیمه مسافدتی

بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی چیست؟ بیمه مسافرتی یا بیمه خارج از کشور، برای کسانی که به خارج از کشور سفر می کنند ضروری است. با خرید بیمه مسافرتی، بیمه گذاران تحت پوشش تمام هزینه‌های درمانی و بیمارستانی از جمله ویزیت پزشک، جراحی، پانسمان، انواع آزمایش‌‌های پزشکی، مخارج بیهوشی، هزینه‌های اتاق عمل و جابه‌جایی به بیمارستان، هزینه‌های دارو، […]

بیشتر بخوانید