برچسب: ماچو پیچو

Seven Wonders of the Ancient World

عجایب هفتگانه

عجایب هفتگانه در این مقاله ، گروه مسافرتی گردشگران شیراز سعی دارد شما را با جذابیتهای عجایب هفتگانه آشنا کند. تاج محل یکی عجایب هفتگانه بیشتر از ۳۰۰ سال از ساخت این بنای باشکوه و جذاب در شهر آگرا واقع در هند می گذرد؛ اما همچنان داستان عشق خالصانه موجود در آن زنده است. این […]

بیشتر بخوانید