برچسب: لیست ارز مسافرتی

به چه کشورهایی ارز مسافرتی 500 و 1000 یورویی تعلق میگیرد؟

ارز مسافرتی ۵۰۰ و ۱۰۰ یورو

ارز مسافرتی ۵۰۰ و ۱۰۰ یورو با توجه به بخشنامه شماره ۹۷/۱۳۰۸۵ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه های ارزی از تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ می بایست جهت فروش ارز به مسافرانی که از فرودگاه امام خمینی تهران، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، فرودگاه شهید دستغیب شیراز، فرودگاه تبریز، فرودگاه ارومیه ، فرودگاه اهواز […]

بیشتر بخوانید