برچسب: فیلم بنجامین مارتینی

به ایران سفر نکنید

به ایران سفر نکنید

روایت سفر یک فرانسوی به ایران بنجامین مارتینی، کارگردانی جوان یک اقامت دو هفته ای در شهر تهران داشته و در این سفر بسیار تأثیر پذیرفته است و با یک کلیپ جالب باز گشته است. به ایران سفر نکنید. بنجامین هرگز تصور نمی کرد که یک روز به ایران سفر کند. در اوایل سال ۲۰۱۶ […]

بیشتر بخوانید