برچسب: طبیعت زرین دشت

شهرستان زرین دشت

شهرستان زرین دشت

شهرستان زرین دشت مساحت: ۴۶.۶۸ هکتار ارتفاع: ۱۰۲۱ متر محدوده: از شمال و مشرق به شهرستان داراب، از جنوب به لار، از غرب به جهرم و از شمال غربی به فسا بخش ها: مرکزی و ایزدخواست شهر ها: شهربیر، حاجی آباد، دبیران دهستان ها: ایزدخواست غربی، ایزدخواست شرقی، خسویه، زیرآب و دبیران شهرستان زرین دشت […]

بیشتر بخوانید