برچسب: شیراز به عنوان شهر ملی صنایع دستی کشور ثبت شد

شهر جهانی صنایع دستی

شهر جهانی صنایع دستی

شهر جهانی صنایع دستی شیراز شهر جهانی صنایع دستی شد خبر داغ این روزها در شیراز ثبت جهانی این شهر به عنوان غنی ترین شهر در صنایع دستی است ما گروه گردشگران شیراز در اینجا هستیم تا این خبر داغ را با شما همراه باشیم. به گزارش خبرنگاران آریا ، و دکتر مونسان ، وزیر […]

بیشتر بخوانید