برچسب: دولت

طرح های تازه دولت برای توزیع یکنواخت سفر در مناطق کشور

طرح های تازه دولت

طرح های تازه دولت در این مقاله ، گروه مسافرتی گردشگران شیراز سعی دارد شما را با طرح های تازه دولت  باری توزیع سفر آشنا کند. طرح های تازه دولت برای توزیع یکنواخت سفر در مناطق کشور محب خدایی درباره نبود توزیع یکنواخت سفر در کشور اظهار داشت، اکنون فقط از ۳۵ درصد از ظرفیت گردشگری […]

بیشتر بخوانید