برچسب: – حمام کزمان

شهرستان استهبان

شهرستان استهبان

شهرستان استهبان در این مقاله شهرستان استهبان ، همراه گردشگران شیراز باشید با جذابیتهای ایران. مساحت: ۱۹.۸۶ هکتار ارتفاع: ۱۳۰۰ متر محدوده در  مقاله شهرستان استهبان از شمال به دریاچه بختگان، از جنوب به کوه های تودج و غرب به دشت رونیز و شرق به کوه های داراب و ایج بخش ها: مرکزی و رونیز […]

بیشتر بخوانید