برچسب: #بیمه سفر

بیمه مسافدتی

بیمه مسافرتی

آشنایی با بیمه مسافرتی و خدمات آن بیمه مسافرتی:  بیمه گر متعهد می‌شود، که در طول دوران سفر، تمام هزینه‌های بیمه‌شدگان اعم از درمانی و بیمارستانی که براساس شرایط قرارداد و رعایت فرانشیز توافق شده و قابل پرداخت می‌باشد را جبران نماید. انواع بیمه های مسافرتی انواع بیمه مسافرتی که ارتباط مستقیم با مسافر دارند […]

بیشتر بخوانید