برچسب: اجاره ماشین بدون ودیعه

مدارک مورد نیاز اجاره خودرو

اجاره خودرو

مدارک مورد نیاز برای اجاره خودرو اجاره بدون راننده مدارک مورد نیاز و شرایط اجاره کننده (برای ایرانیان) ارائه چک یا سفته معادل مبلغ خودرو کارت شناسایی گواهینامه رانندگی ودیعه (برای خودروهای خارجی تا ۱۰ درصد ارزش اتومبیل و برای خودروهای ایرانی تا ۱۵ درصد ارزش اتومبیل) مدارک مورد نیاز و شرایط  اجاره کننده (برای […]

بیشتر بخوانید