تغییر موقعیت & تاریخ

پژو 206
 • قیمت هر روز $0,00

 • امکانات $0,00

قیمت خودرو بر اساس کیلومتر محدود(۳۰۰ کیلومتر روزانه)یا کیلومتر نامحدود محاسبه میگردد.


Car Features

 • تعدا سرنشین 4
 • حجم موتور 1360 cc
 • حداکثر سرعت 170
 • حمل 2 چمدان بزرگ
 • مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر ) ترکیبی (لیتر) ۶٫۴
 • مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر ) خارج شهر (لیتر) ۵
 • مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر ) در شهر (لیتر) ۸٫۹
 • شماره موبایل:

  07132331123 - 09170906511

 • ایمیل:

  info@gardeshgaranshiraz.com

 • تحویل گرفتن:

  هیچ کدام

  07/12/2021

  12:00 AM

 • تحویل دادن:

  هیچ کدام

  08/12/2021

  12:00 AM

تغییر موقعیت & تاریخ