تغییر موقعیت & تاریخ

پژو پارس
 • قیمت هر روز $0,00

 • امکانات $0,00

قیمت خودرو بر اساس کیلومتر محدود(۳۰۰ کیلومتر روزانه)یا کیلومتر نامحدود محاسبه میگردد.


Car Features

 • تعداد سرنشین 5
 • مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر ) ترکیبی (لیتر) ۸٫۱۵
 • مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر ) خارج شهر (لیتر) ۶٫۳۸

Default Equipment

 • حجم موتور 1587
 • حد اکثر سرعت 187
 • حمل 5 چمدان بزرگ
 • شماره موبایل:

  07132331123 - 09170906511

 • ایمیل:

  info@gardeshgaranshiraz.com

 • تحویل گرفتن:

  هیچ کدام

  02/12/2021

  12:00 AM

 • تحویل دادن:

  هیچ کدام

  03/12/2021

  12:00 AM

تغییر موقعیت & تاریخ