تغییر موقعیت & تاریخ

سراتو
 • قیمت هر روز $0,00

 • امکانات $0,00

قیمت خودرو بر اساس کیلومتر محدود(۳۰۰ کیلومتر روزانه)یا کیلومتر نامحدود محاسبه میگردد.


Car Features

 • تعداد سرنشین 5
 • حجم موتور 1998
 • حداکثر سرعت 205
 • حمل 4 چمدان کوچک
 • میزان مصرف بنزین خارج شهر ۶٫۹ لیتر
 • میزان مصرف بنزین داخل شهر ۹٫۴ لیتر
 • شماره موبایل:

  07132331123 - 09170906511

 • ایمیل:

  info@gardeshgaranshiraz.com

 • تحویل گرفتن:

  هیچ کدام

  04/12/2021

  12:00 AM

 • تحویل دادن:

  هیچ کدام

  05/12/2021

  12:00 AM

تغییر موقعیت & تاریخ