شعبه شیرازمال: بلوار ستارخان-نبش کوچه ۲۲-مجتمع شـیـرازمـــــــــال-
طبـــقه دوم – واحد ۲۰۴
07191009291

شعبه رودکی: بلوار زند-خیابان رودکی-نبش ایزدی-ساختمان گردشگران
07191009293

info@gardeshgaranshiraz.com