دسته: بوم گردی

شهرستان زرین دشت

شهرستان زرین دشت

شهرستان زرین دشت مساحت: 46.68 هکتار ارتفاع: 1021 متر محدوده: از شمال و مشرق به شهرستان داراب، از جنوب به لار، از غرب به جهرم و از شمال غربی به فسا بخش ها: مرکزی و ایزدخواست شهر ها: شهربیر، حاجی آباد، دبیران دهستان ها: ایزدخواست غربی، ایزدخواست شرقی، خسویه، زیرآب و دبیران شهرستان زرین دشت […]

بیشتر بخوانید
شهرستان رستم

شهرستان رستم

شهرستان رستم مساحت: 10.44 هکتار ارتفاع: 920 متر محدوده: از شمال به شهرستان کهکیلویه و بویراحمد، از جنوب به استان بوشهر، از شرق به شهرستان شیراز و از غرب نیز به استان کهکیلویه و بویر احمد. بخش ها: مرکزی و سورنا شهرها: مصیری و کوپن دهستان ها: رستم یک، رستم دو، رستم سه، پشتکوه رستم […]

بیشتر بخوانید
شهرستان داراب

شهرستان داراب

شهرستان داراب مساحت: 65.97 هکتار ارتفاع: 1180 متر محدوده: از مشرق با حاجی آباد استان هرمزگان، از شمال به شهرستان های استهبان و نیریز، از مغرب با فسا، از جنوب با شهرستان های زرین دشت و لارستان بخش ها: مرکزی، رستاق، فورگ و جنت شهر شهرها: فدامی، دو برجی، داراب و جنت شهر دهستان ها: […]

بیشتر بخوانید
شهرستان خنج

شهرستان خنج

شهرستان خنج مساحت: 44.61 هکتار ارتفاع: 670 متر محدوده: از شمال به شهرستان قیر و کارزین، از جنوب به شهرستان لامرد و مهر، از شرق و شمال شرقی به لار بخش ها: مرکزی و محمله شهرها: خنج دهستان ها: سیف آباد، تنگ نارک، باغان و محمله شهرستان خنج دارای 5800 کیلومتر مربع گستردگی است و […]

بیشتر بخوانید
شهرستان خرم بید

شهرستان خرم بید

شهرستان خرم بید مساحت: 27.18 هکتار ارتفاع: 2324 متر محدوده: از شمال به استان یزد و شهرستان آباده، از جنوب به شهرستان مرودشت، از شرق به شهرستان بوانات و از غرب به شهرستان اقلید بخش ها: مرکزی و مشهد مرغاب شهر ها: صفاشهر و قادر آباد دهستان ها: خرمی، قشلاق و شهید آباد شهرستان خرمبید […]

بیشتر بخوانید
شهرستان خرامه

شهرستان خرامه

شهرستان خرامه مساحت: 15.93 هکتار ارتفاع: 1500 متر محدوده: از شمال به شهرستان ارسنجان، از جنوب به شهرستان سروستان، از شرق و شمال به بخش آباده طشک از شهرستان نیریز، از غرب بهب بخش مرکزی و زرقان ازتوابع شهرستان شیراز محدود است. بخش ها: مرکزی و کربال شهرها: خرامه و سلطان شهر دهستان ها: دهقانان، […]

بیشتر بخوانید
شهرستان پاسارگاد

شهرستان پاسارگاد

شهرستان پاسارگاد مساحت: 1673 کیلومتر مربع محدوده: مرکزیت سعادت شهر بخش ها: مرکزی، پاسارگاد دهستان ها: کمین، سرپنیران، ابولوردی و مادر سلیمان شهرستان پاسارگاد از شهرستان های شمالی استان فارس است و از شمال به شهرستان خرم بید، از شرق به شهرستان بوانات، از جنوب شرقی و جنوب به شهرستان ارسنجان و از غرب به […]

بیشتر بخوانید
شهرستان بوانات

شهرستان بوانات

شهرستان بوانات مساحت: 47.62 هکتار ارتفاع: 2327متر محدوده: مرکزیت سوریان، از شمال به استان یزد و شهرستان آباده، از جنوب به شهرستان ارسنجان و نیریز، از غرب به شهرستان های خرم بید و مرودشت، از شرق به شهرستان خاتم از استان یزد. بخش ها: سرچهان، مرکزی و مزایجان دهستان ها: باغ صفا، توجردی، سرچهان، باغستان، […]

بیشتر بخوانید
شهرستان اقلید

شهرستان اقلید

شهرستان اقلید مساحت: 59.19 هکتار ارتفاع از سطح دریا: 2300 متر محدوده: از شمال و شمال شرق به شهرستان آباده، از جنوب شرق به شهرستان خرم بید، از جنوب به شهرستان مرودشت، از مغرب به شهرستان سپیدان و استان کهکیلویه و بویر احمد و از شمال غربی به شهرستان سمیرم از استان اصفهان بخش ها: […]

بیشتر بخوانید
شهرستان استهبان

شهرستان استهبان

شهرستان استهبان مساحت: 19.86 هکتار ارتفاع: 1300 متر محدوده: از شمال به دریاچه بختگان، از جنوب به کوه های تودج و غرب به دشت رونیز و شرق به کوه های داراب و ایج بخش ها: مرکزی و رونیز شهرها: استهبان، رونیز، ایج دهستان ها: خیر، رونیز، ایج شهرستان استهبان به مرکزیت شهر استهبان در شرق […]

بیشتر بخوانید