دسته: بوم گردی

شهرستان زرین دشت

شهرستان زرین دشت

شهرستان زرین دشت در این مقاله گردشگران شیراز سعی دارد شما را با این شهرستان  آشنا کند. با ما همراه باشید . در سایت انگلیسی ما نیز نومد برای مقصد های بومی وجود دارد مساحت: ۴۶.۶۸ هکتار ارتفاع: ۱۰۲۱ متر محدوده شهرستان زرین دشت از شمال و مشرق به شهرستان داراب، از جنوب به لار، […]

بیشتر بخوانید
شهرستان رستم

شهرستان رستم

شهرستان رستم در این مقاله گردشگران شیراز سعی دارد شما را با شهرستان رستم آشنا کند. با ما همراه باشید . در سایت انگلیسی ما نیز نومد برای مقصد های بومی وجود داردمساحت: ۱۰.۴۴ هکتار ارتفاع: ۹۲۰ متر محدوده شهرستان رستم: از شمال به شهرستان کهکیلویه و بویراحمد، از جنوب به استان بوشهر، از شرق […]

بیشتر بخوانید
شهرستان داراب

شهرستان داراب

شهرستان داراب در این مقاله گردشگران شیراز سعی دارد شما را با شهرستان داراب آشنا کند. با ما همراه باشید . در سایت انگلیسی ما نیز نومد برای مقصد های بومی وجود دارد مساحت: ۶۵.۹۷ هکتار ارتفاع: ۱۱۸۰ متر محدوده شهرستان داراب از مشرق با حاجی آباد استان هرمزگان، از شمال به شهرستان های استهبان […]

بیشتر بخوانید
شهرستان خنج

شهرستان خنج

شهرستان خنج در این مقاله گردشگران شیراز سعی دارد شما را با شهرستان خنج  آشنا کند. با ما همراه باشید . در سایت انگلیسی ما نیز نومد برای مقصد های بومی وجود دارد مساحت: ۴۴.۶۱ هکتار ارتفاع: ۶۷۰ متر محدوده: از شمال به شهرستان قیر و کارزین، از جنوب به شهرستان لامرد و مهر، از […]

بیشتر بخوانید
شهرستان خرم بید

شهرستان خرم بید

شهرستان خرم بید در این مقاله گردشگران شیراز سعی دارد شما را با شهرستان خرم بید آشنا کند. با ما همراه باشید . در سایت انگلیسی ما نیز نومد برای مقصد های بومی وجود دارد مساحت: ۲۷.۱۸ هکتار ارتفاع: ۲۳۲۴ متر محدوده شهرستان خرم بید : از شمال به استان یزد و شهرستان آباده، از […]

بیشتر بخوانید
شهرستان خرامه

شهرستان خرامه

شهرستان خرامه در این مقاله گردشگران شیراز سعی دارد شما را با شهرستان خرامه آشنا کند. با ما همراه باشید . در سایت انگلیسی ما نیز نومد برای مقصد های بومی وجود دارد مساحت: ۱۵.۹۳ هکتار ارتفاع: ۱۵۰۰ متر محدوده: از شمال به شهرستان ارسنجان، از جنوب به شهرستان سروستان، از شرق و شمال به […]

بیشتر بخوانید
شهرستان پاسارگاد

شهرستان پاسارگاد

شهرستان پاسارگاد مساحت: ۱۶۷۳ کیلومتر مربع محدوده: مرکزیت سعادت شهر بخش ها: مرکزی، پاسارگاد دهستان ها: کمین، سرپنیران، ابولوردی و مادر سلیمان شهرستان پاسارگاد از شهرستان های شمالی استان فارس است و از شمال به شهرستان خرم بید، از شرق به شهرستان بوانات، از جنوب شرقی و جنوب به شهرستان ارسنجان و از غرب به […]

بیشتر بخوانید
شهرستان بوانات

شهرستان بوانات

شهرستان بوانات در این مقاله گردشگران شیراز سعی دارد شما را با شهرستان بوانات آشنا کند. با ما همراه باشید . در سایت انگلیسی ما نیز نومد برای مقصد های بومی وجود دارد مساحت: ۴۷.۶۲ هکتار ارتفاع: ۲۳۲۷متر محدوده شهرستان بوانات : مرکزیت سوریان، از شمال به استان یزد و شهرستان آباده، از جنوب به […]

بیشتر بخوانید
شهرستان اقلید

شهرستان اقلید

شهرستان اقلید در این مقاله گردشگران شیراز شهرستان اقلید را معرفی می کند با ما باسید. مساحت: ۵۹.۱۹ هکتار ارتفاع از سطح دریا: ۲۳۰۰ متر محدوده شهرستان اقلید: شهرستان اقلید با گستردگی ۷۱۴۶ کیلومتر مربع، از شمال با شهرستان آباده، از شرق با شهرستان های خرم بید و پاسارگاد، از جنوب با شهرستان های مرودشت […]

بیشتر بخوانید
شهرستان استهبان

شهرستان استهبان

شهرستان استهبان در این مقاله شهرستان استهبان ، همراه گردشگران شیراز باشید با جذابیتهای ایران. مساحت: ۱۹.۸۶ هکتار ارتفاع: ۱۳۰۰ متر محدوده در  مقاله شهرستان استهبان از شمال به دریاچه بختگان، از جنوب به کوه های تودج و غرب به دشت رونیز و شرق به کوه های داراب و ایج بخش ها: مرکزی و رونیز […]

بیشتر بخوانید