Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

فرانسه و آلمان و گردشگری

فرانسه و آلمان

فرانسه و آلمان و گردشگری

در این مقاله فرانسه و آلمان و گردشگری با گروه مسافرتی گردشگران شیراز همراه باشد

درآمد پایدارصنعت گردشگری در کشور های فرانسه و آلمان

شیوه های پایدار گردشگری در سراسر دنیا قابل اجرا است. و تقسیم بندی توسط کشورهایی که از ثبات بالایی برخوردارند انجام می شود. سیاست گردشگری پایدار در هیچ کشوری به اندازه کافی بین سطوح ملی، محلی و منطقه ای ای یکپارچه نیست.

قابل ذکر است سیاست حمایت از گردشگری در کشورهای فرانسه، آلمان و انگلستان بسیار قوی تر از هر کشور دیگر قابل اجرا است.

در حال حاضر کشورهای چین و هند به عنوان رهبران شاخص رشد و توسعه گردشگری به شمار می آیند به شرطی که بتوانند از سیاست های جامع حفاظت از محیط زیست و فرهنگ حمایت کنند. در این صورت می توانند بر روی صنعت گردشگری پایدار اثر گذار باشند.

در بخش اجتماعی و فرهنگی کشور ژاپن شاخص پایدار و قابل قبولی به شمار می آید اما در پایین ترین نقطه پایدار اقتصادی واقع شده است این نزول نشان دهنده اهمیت و ارزش اقتصاد گردشگری در ارزیابی یک کشور است.

این شاخص عملکرد به پنج دسته طبقه بندی می شود که می توان به محیط سیاسی و نظارتی، پایداری محیطی، پایداری اجتماعی و اقتصادی، پایداری اقتصادی و صنعت سفر و گردشگری اشاره کرد.

پیگیری مفید و تاثیر گذار گردشگری پایدار مستلزم سطح بالایی از هماهنگی بین کسب و کار، بخش عمومی و همچنین جامعه مدنی و گردشگران می باشد

در مقایسه  با رقبای جهانی نوظهور، کشورهای ثروتمندی مثل فرانسه و آلمان  در سطح ملی به پیشرفت این روند کمک کرده اند. و در جهت استحکام نقاط قوت و برنامه های عملی در گردشگری پایدار اول شده اند در صورتی که کشور فرانسه و انگلستان به خاطر قوانین محکم گردشگری  مقام اول را کسب کرده اند.

با این حال تعدادی از کشورهای توسعه یافته در حال ساخت ساختمان هایی به منظور افزایش رشد گردشگری هستند که می تواند در آینده به گردشگری پایدار کمک کند به طور مثال کشور اندونزی سیاست گردشگری پایدار را برای اولین بار پیاده سازی می کند.

کشور چین در حالی که دامنه آن ربطی به پایداری ندارد رهبر ایستادگی رشد صنعت گردشگری به حساب می آید.

باتوجه به اینکه قوی ترین پایداری گردشگری را در کشورهای توسعه یافته می توان مشاهده کرد اما کشورهای در حال توسعه منابع گردشگری قوی و تاثیر گذاری به شمار می آیند و ادامه دهنده  و افزایش دهنده رشد پایدار گردشگری هستند.

به این مطلب چه امتیازی میدهید؟ post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Gardeshgaran Shiraz

Gardeshgaran Shiraz