روز جهانی لغو برده داری

روز جهانی لغر برده داری

روز جهانی لغو برده داری

روز جهانی لغر برده داری
روز جهانی لغر برده داری

روز جهانی لغر برده داری

۲۳ آگوست ؛ روز جهانی یادآوری تجارت برده و الغای آن

از زمانهای دور تا کنون برده ها همواره به عنوان اشیا در نظر گرفته می شدند، به طوری که آن ها را خرید و فروش،

تعویض و یا هدیه کرده و یا حتی به عنوان وثیقه ای برای پرداخت بدهی هایشان مورد استفاده قرار می دادند.

روز جهانی یادآوری تجارت برده و الغای آن

شورش بردگان در ۲۳ آگوست سال ١۷۹١ در جزیره هیسپانیولا در دریای کارائیب، جنبشی را به جریان انداخت که سرانجام به

لغو برده داری منجر گردید. آنچه در جریان این شورش به دست آمد رهایی از بردگی، استقلال این جزیره از سلطه استعماری،

و در نهایت الغای برده داری بود. هسپانیولا امروز به هائیتی و جمهوری دومینیکان تبدیل شده است.

سازمان ملل متحد روز ۲٣ اوت را به عنوان روز جهانی یادآوری تجارت برده و الغای آن نامگذاری کرده است تا جهانیان همه

ساله در این روز تاریخ و پیامدهای برده داری را به خاطر بیاورند.

بردگی چیست؟

برده بودن، بنده بودن و یا در بند بودن با زور و تهدید و در اختیار یکی دیگر بودن است و با هدف بهره کشی اقتصادی

است و اگر برده کنیزی زیباست در اینصورت نه تنها بهره کشی اقتصادی بلکه بهره کشی جنسی نیز انتظار او را میکشد. بردگی نخست در مصر باستان، در بابل، در

آشور و در چین و هندوستان پدیدار گشت ولی در یونان و روم باستان به شکل کلاسیک خود تکامل حاصل کرد. از زمان های دور تا کنون برده ها همواره به عنوان اشیا

در نظر گرفته می شدند، به طوری که آن ها را خرید و فروش، تعویض و یا هدیه کرده و یا حتی به عنوان وثیقه ای برای پرداخت بدهی هایشان مورد استفاده قرار می دادند.

انواع برده داری

۱-برده به عنوان دارایی: این نوع برده داری فرم اصلی برده داری است که بردگان به عنوان دارایی مالکانشان تلقی و خرید و فروش می شوند.

۲-بیگاری کشیدن: در این نوع برده داری فردی نیروی کارش را به رایگان در برابر یک بدهی عرضه می کند. مدت زمان این نوع برده داری ممکن است مشخص نباشد

و حتی کودکان به دلیل بدهی والدینشان به بردگی مجبور گردند. این نوع برده داری امروزه رایجترین شکل است.

۳- نیروی کار اجباری: این نوع از برده داری زمانی رخ می دهد که فرد مجبور می گردد علی رغم میلش تحت خشونت یا

مجازات ارباب خود و با محدود گشتن آزادی های شخصی اش به کار بپردازد.

۴- ازدواج اجباری: این نوع برده داری زمانی است که یک یا هر دو طرف مجبور به ازدواج علی رغم میل خود می گردند.

این شکل از برده داری هنوز در جنوب و شرق آسیا و آفریقا قابل مشاهده است. شایان ذکر است که در بسیاری از انواع برده داری، بخصوص در برده داری نوع اول

سوء استفاده ی جنسی از بردگان به اشکال گوناگون رایج است.

برده داری در جهان

در تمام جوامع عهد باستان برده داری یک سنت پذیرفته شده از سوی عموم به شمار می رفت و از حیث سیاسی و اجتماعی

نیز امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسید. از این رو حتی اسلام برده داری را رسماً منسوخ نکرد ولی ائمه علیهم السلام با تربیت غلامان و تبدیل آنان به انسان هایی

شریف و کارآمد در جامعه ی اسلامی و سپس آزاد نمودن آنها و توصیه های بسیار به آزاد کردن بردگان و قرار دادن اجر و پاداش معنوی برای این کار زمینه های

فرهنگی مبارزه با برده داری و منسوخ شدن آن را فراهم می نمودند.

ارسال نظر

اولین نفری باشید که نظر می دهد. “روز جهانی لغو برده داری”

نه + پنج =