تور گرجستان از شیراز

  تور گرجستان

  ۴ شب و ۵ روز تفلیس
  اعتبار تور تا ۱۰ آبان ماه ۹۸

  نام هتلدرجهموقعیتهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۳ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهکودک با تخت
  ATU۳* / BB۱۰ دقیقه تا مرکز شهر۹۵ $۸۹ $۱۳۵ $۵۵ $
  OUR HOUSE۳* / BB۱۰ دقیقه تا مرکز شهر۱۰۰ $۹۲ $۱۴۷ $۵۵ $
  LORDS۳* / BBمرکز شهر۱۱۷ $۱۱۲ $۱۸۰ $۸۳ $
  G&G۴* / BBمرکز شهر۱۱۵ $۱۲۵ $۱۷۰ $۵۵ $
  DOLABAURI۴* / BBمرکز شهر۱۶۷ $۱۴۶ $۲۵۵ $۸۰ $
  GALLERY INN۴* / BBمرکز شهر۱۷۵ $۱۵۷ $۲۶۱ $۱۰۰ $
  ASTORIA TBILISI۴* / BBمرکز شهر۲۳۵ $۲۱۷ $۳۸۰ $۲۵۵ $
  PREFERENCE۵* / BB۱۵دقیقه تا مرکز شهر۲۶۷ $۲۵۶ $۴۵۹ $۳۷۲ $
  IOTA۵*/BBمرکز شهر۳۷۳ $۳۴۷ $۵۹۱ $۲۶۰ $
  RADISSON BLU۵*/BBمرکز شهر۴۷۰ $۴۱۰ $۷۷۱ $۲۵۷ $
  SHERATON۵*/BBمرکز شهر۵۱۷ $۴۸۰ $۸۲۰ $۳۷۲ $

  جهت اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه در تماس باشید

  خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت به مبالغ دلاری اضافه می شود
  • ترانسفر فرودگاهی- ( تفلیس – باتومی – تفلیس )
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری با ناهار
  • مبلغ بلیط به مبالغ فوق اضافه میگردد.

  توضیحات

  ۱-مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

  ۲-نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

  ۳-توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند

  تور گرجستان

  ۴ شب تفلیس + ۳ شب باتومی
  اعتبار تور تا ۳۰ مهر ماه ۹۸

  نام هتلدرجههر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۳ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهکودک با تخت ۶-۱۲ سال
  EURASIA / PRIME۳* / BB۱۶۹ $۱۵۸ $۲۱۸ $۱۱۱ $
  ROYAL SKY JEAL۴* / BB۲۰۷ $۱۹۳ $۲۹۲ $۱۳۷ $
  GURU / ALIK۴* / BB۲۲۷ $۲۱۱ $۳۴۶ $۱۵۰ $
  GURU / LEGENCY۴* / BB۲۴۶ $۲۲۴ $۳۶۵ $۱۵۷ $
  DOLABAURI / SPUTNIK۴*+۵* / BB۳۰۷ $۲۶۸ $۴۷۰ $۱۵۵ $
  PREFERENCE / SPUTNIK۵* / BB۴۰۰ $۳۸۰ $۶۷۷ $۳۰۶ $
  WYNDHAM / SPUTNIK۵* /BB۶۰۵ $۵۳۴ $۹۷۷ $۳۵۶ $

  جهت اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه در تماس باشید

  خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت به مبالغ دلاری اضافه می شود
  • ترانسفر فرودگاهی
  • ترانسفر: تفلیس -باتومی -تفلیس (زمینی)
  • یک گشت شهری با ناهار
  • بیمه
  • راهنمای فارسی زبان
  • مبلغ بلیط به مبالغ فوق اضافه میگردد

  توضیحات

  ۱-مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

  ۲-نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

  ۳-توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند

  تفلیس

  تور گرجستان

  ۴ شب و ۵ روز تفلیس
  اعتبار تور تا ۱۰ آبان ماه ۹۸

  نام هتلدرجهموقعیتهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۳ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهکودک با تخت
  ATU۳* / BB۱۰ دقیقه تا مرکز شهر۹۵ $۸۹ $۱۳۵ $۵۵ $
  OUR HOUSE۳* / BB۱۰ دقیقه تا مرکز شهر۱۰۰ $۹۲ $۱۴۷ $۵۵ $
  LORDS۳* / BBمرکز شهر۱۱۷ $۱۱۲ $۱۸۰ $۸۳ $
  G&G۴* / BBمرکز شهر۱۱۵ $۱۲۵ $۱۷۰ $۵۵ $
  DOLABAURI۴* / BBمرکز شهر۱۶۷ $۱۴۶ $۲۵۵ $۸۰ $
  GALLERY INN۴* / BBمرکز شهر۱۷۵ $۱۵۷ $۲۶۱ $۱۰۰ $
  ASTORIA TBILISI۴* / BBمرکز شهر۲۳۵ $۲۱۷ $۳۸۰ $۲۵۵ $
  PREFERENCE۵* / BB۱۵دقیقه تا مرکز شهر۲۶۷ $۲۵۶ $۴۵۹ $۳۷۲ $
  IOTA۵*/BBمرکز شهر۳۷۳ $۳۴۷ $۵۹۱ $۲۶۰ $
  RADISSON BLU۵*/BBمرکز شهر۴۷۰ $۴۱۰ $۷۷۱ $۲۵۷ $
  SHERATON۵*/BBمرکز شهر۵۱۷ $۴۸۰ $۸۲۰ $۳۷۲ $

  جهت اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه در تماس باشید

  خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت به مبالغ دلاری اضافه می شود
  • ترانسفر فرودگاهی- ( تفلیس – باتومی – تفلیس )
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری با ناهار
  • مبلغ بلیط به مبالغ فوق اضافه میگردد.

  توضیحات

  ۱-مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

  ۲-نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

  ۳-توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند

  تفلیس باتومی

  تور گرجستان

  ۴ شب تفلیس + ۳ شب باتومی
  اعتبار تور تا ۳۰ مهر ماه ۹۸

  نام هتلدرجههر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۳ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهکودک با تخت ۶-۱۲ سال
  EURASIA / PRIME۳* / BB۱۶۹ $۱۵۸ $۲۱۸ $۱۱۱ $
  ROYAL SKY JEAL۴* / BB۲۰۷ $۱۹۳ $۲۹۲ $۱۳۷ $
  GURU / ALIK۴* / BB۲۲۷ $۲۱۱ $۳۴۶ $۱۵۰ $
  GURU / LEGENCY۴* / BB۲۴۶ $۲۲۴ $۳۶۵ $۱۵۷ $
  DOLABAURI / SPUTNIK۴*+۵* / BB۳۰۷ $۲۶۸ $۴۷۰ $۱۵۵ $
  PREFERENCE / SPUTNIK۵* / BB۴۰۰ $۳۸۰ $۶۷۷ $۳۰۶ $
  WYNDHAM / SPUTNIK۵* /BB۶۰۵ $۵۳۴ $۹۷۷ $۳۵۶ $

  جهت اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه در تماس باشید

  خدمات تور

  • بلیط رفت و برگشت به مبالغ دلاری اضافه می شود
  • ترانسفر فرودگاهی
  • ترانسفر: تفلیس -باتومی -تفلیس (زمینی)
  • یک گشت شهری با ناهار
  • بیمه
  • راهنمای فارسی زبان
  • مبلغ بلیط به مبالغ فوق اضافه میگردد

  توضیحات

  ۱-مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

  ۲-نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

  ۳-توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند

  رزرو تور

   

  تایید کاربر

  Do NOT follow this link or you will be banned from the site!