تور گرجستان از شیراز

  ۴ شب و ۵ روز

  اعتبار پکیج تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

  نام هتلدرجهموقعیتهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختههر نفر در اتاق ۳ تختهبچه با تخت
  EURASIA۳* / BB۱۰ دقیقه تا مرکز شهر۴ ۵ $۷۰ $۴۵ $۳۰ $
  NEW STAR۳* / BBمرکز شهر۶۵ $۱۰ ۵ $۵ ۵ $۳۰ $
  LORDS۳* / BBمرکز شهر۸ ۵ $۱۴ ۵ $۸۰ $۶۰ $
  G&G۴* / BBمرکز شهر۷۵ $۱۲۵ $۶۵ $۳۰ $
  DOLABAURI۴* / BBمرکز شهر۱۰۰ $۱۶۵ $۹۰ $۵۰ $
  CITY CENTER۴* / BBمرکز شهر۱۱۰ $۱۹ ۵ $۱۲۰ $۱۳۰ $
  INVERIA INN۴* / BB۱۰ دقیقه تا مرکز شهر۱۲۰ $۲۰۵ $۱۱۵ $۹۰ $
  CRON PALACE۴* / BBمرکز شهر۱۳۰ $۲۳۰ $۱۱۵ $۸۵ $
  GALLAREY INN۴* / BBمرکز شهر۱۳۰ $۲۱ ۵ $۱۱۵ $۷۰ $
  BRIM۴* / BBمرکز شهر۱۵۰ $۲۷ ۵ $۱ ۳۰ $۷۰ $
  RAMADA۴* / BBمرکز شهر۱۵ ۵ $۲ ۸۰ $۱۴ ۵ $۱۱۰ $
  ASTORIA TBILISI۴* / BBمرکز شهر۱۷۰ $۲۹ ۵ $۱۶ ۵ $۱۳۰ $
  PREFERENCE۵ * / BB۱۵ دقیقه تا مرکز شهر۲۲۵ $۴ ۲۰ $۲ ۱۵ $۱۷۰ $
  IOTA۵ * / BBمرکز شهر۲۸۵ $۴۸۰ $۲۸۰ $۲۵۰ $
  AMBASSADORI۵* / BBمرکز شهر۳۳۰ $۵۸۰ $۳۱۵ $۲۷۰ $
  THE BILTMORE۵* / BBمرکز شهر۳۵ ۵ $۶ ۳۰ $۳ ۹۰ $۴۳ ۵ $

  توضیحات

  • مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
  • نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.
  • توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند

  خدمات

  • بلیط رفت و برگشت – ترانسفر فرودگاهی رایگان
  • راهنمای فارسی زبان
  • سیم کارت
  • در صورت درخواست مسافر برای گشت شهری با نهار مبلغ ۲۵ $ به پکیج فوق اضافه میگردد.
  • مبلغ بلیط به مبالغ فوق اضافه میگردد.a

  تور گرجستان

  ۳ شب تفلیس و ۴ شب باتومی
  اعتبار تور تا ۱۱ بهمن ماه ۹۸

  نام هتلدرجهموقعیتهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهبچه با تخت
  ۶-۱۲ سال
  BATONI/MARI
  TBILISI/BATUMI
  ۳*/۳* BB۵- ۱۰ دقیقه تا مرکز شهر۱۲۰ $۱۶۵ $۹۰ $
  LORDS/IBERIA۳*/۳* BBمرکز شهر۱۶۵ $۲۵۵ $۱۳۵ $
  G&G / LEGACY۴*/۴* BBمرکز شهر۱۵۵ $۲۳۵ $۱۱۵ $
  DOLABAURI/ AQUA BATUMI۴* /۴* BBمرکز شهر۱۹۰ $۳۰۰ $۱۳۰ $
  GALLAREY INN/SKY TOWER۴* /۵* BBمرکز شهر۲۷۵ $۴۴۵ $۲۲۰ $
  IOTA /EUPHORIA۵* /۵* BBمرکز شهر۴۲۵ $۷۰۵ $۴۰۰ $
  RADISSON BLU/GRAND GLORIA۵* /۵* BBمرکز شهر۴۸۵ $۸۴۰ $۴۶۰ $

  توضیحات

  • مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
  • نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.
  • توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند

  خدمات

  • در صورت تمایل گشت شهری با ناهار مبلغ ۲۵ دلار به پکیج اضافه می گردد.
  • جهت هماهنگی کلاس پروازی با کانترمربوطه هماهنگی انجام شود .
  • پرداخت عوارض خروج از كشور به عهده مسافر مي باشد.
  تفلیس

  ۴ شب و ۵ روز

  اعتبار پکیج تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

  نام هتلدرجهموقعیتهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختههر نفر در اتاق ۳ تختهبچه با تخت
  EURASIA۳* / BB۱۰ دقیقه تا مرکز شهر۴ ۵ $۷۰ $۴۵ $۳۰ $
  NEW STAR۳* / BBمرکز شهر۶۵ $۱۰ ۵ $۵ ۵ $۳۰ $
  LORDS۳* / BBمرکز شهر۸ ۵ $۱۴ ۵ $۸۰ $۶۰ $
  G&G۴* / BBمرکز شهر۷۵ $۱۲۵ $۶۵ $۳۰ $
  DOLABAURI۴* / BBمرکز شهر۱۰۰ $۱۶۵ $۹۰ $۵۰ $
  CITY CENTER۴* / BBمرکز شهر۱۱۰ $۱۹ ۵ $۱۲۰ $۱۳۰ $
  INVERIA INN۴* / BB۱۰ دقیقه تا مرکز شهر۱۲۰ $۲۰۵ $۱۱۵ $۹۰ $
  CRON PALACE۴* / BBمرکز شهر۱۳۰ $۲۳۰ $۱۱۵ $۸۵ $
  GALLAREY INN۴* / BBمرکز شهر۱۳۰ $۲۱ ۵ $۱۱۵ $۷۰ $
  BRIM۴* / BBمرکز شهر۱۵۰ $۲۷ ۵ $۱ ۳۰ $۷۰ $
  RAMADA۴* / BBمرکز شهر۱۵ ۵ $۲ ۸۰ $۱۴ ۵ $۱۱۰ $
  ASTORIA TBILISI۴* / BBمرکز شهر۱۷۰ $۲۹ ۵ $۱۶ ۵ $۱۳۰ $
  PREFERENCE۵ * / BB۱۵ دقیقه تا مرکز شهر۲۲۵ $۴ ۲۰ $۲ ۱۵ $۱۷۰ $
  IOTA۵ * / BBمرکز شهر۲۸۵ $۴۸۰ $۲۸۰ $۲۵۰ $
  AMBASSADORI۵* / BBمرکز شهر۳۳۰ $۵۸۰ $۳۱۵ $۲۷۰ $
  THE BILTMORE۵* / BBمرکز شهر۳۵ ۵ $۶ ۳۰ $۳ ۹۰ $۴۳ ۵ $

  توضیحات

  • مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
  • نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.
  • توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند

  خدمات

  • بلیط رفت و برگشت – ترانسفر فرودگاهی رایگان
  • راهنمای فارسی زبان
  • سیم کارت
  • در صورت درخواست مسافر برای گشت شهری با نهار مبلغ ۲۵ $ به پکیج فوق اضافه میگردد.
  • مبلغ بلیط به مبالغ فوق اضافه میگردد.a
  تفلیس و باتومی

  تور گرجستان

  ۳ شب تفلیس و ۴ شب باتومی
  اعتبار تور تا ۱۱ بهمن ماه ۹۸

  نام هتلدرجهموقعیتهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهبچه با تخت
  ۶-۱۲ سال
  BATONI/MARI
  TBILISI/BATUMI
  ۳*/۳* BB۵- ۱۰ دقیقه تا مرکز شهر۱۲۰ $۱۶۵ $۹۰ $
  LORDS/IBERIA۳*/۳* BBمرکز شهر۱۶۵ $۲۵۵ $۱۳۵ $
  G&G / LEGACY۴*/۴* BBمرکز شهر۱۵۵ $۲۳۵ $۱۱۵ $
  DOLABAURI/ AQUA BATUMI۴* /۴* BBمرکز شهر۱۹۰ $۳۰۰ $۱۳۰ $
  GALLAREY INN/SKY TOWER۴* /۵* BBمرکز شهر۲۷۵ $۴۴۵ $۲۲۰ $
  IOTA /EUPHORIA۵* /۵* BBمرکز شهر۴۲۵ $۷۰۵ $۴۰۰ $
  RADISSON BLU/GRAND GLORIA۵* /۵* BBمرکز شهر۴۸۵ $۸۴۰ $۴۶۰ $

  توضیحات

  • مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
  • نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.
  • توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند

  خدمات

  • در صورت تمایل گشت شهری با ناهار مبلغ ۲۵ دلار به پکیج اضافه می گردد.
  • جهت هماهنگی کلاس پروازی با کانترمربوطه هماهنگی انجام شود .
  • پرداخت عوارض خروج از كشور به عهده مسافر مي باشد.

  رزرو تور

   

  تایید کاربر