تور گرجستان از تهران

تور تفلیس از تهران

 

۳ شب و ۴ روز

اعتبار پکیج تا ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۰

شب اضافهکودک ۶ تا ۱۲ سالهر نفر در اتاق ۱ تختههر نفر در اتاق ۲ تختهدرجهنام هتلردیف
۶۱۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۳۴۰۰۰۰۰۱۸۵۰۰۰۰۴*G&G۱
۷۷۰۰۰۰۱۳۵۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۰۴*FORTUNE PALACE۲
۸۵۰۰۰۰۱۸۵۰۰۰۰۴۳۵۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۴*LM CLUB۳
۹۰۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۴*GALLERY INN۴
۱۱۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۵۴۰۰۰۰۰۳۲۵۰۰۰۰۴*VEDZISI۵
۱۱۵۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۰۳۳۵۰۰۰۰۴*ASTORIA TBILISI۶
۱۱۵۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۶۱۰۰۰۰۰۳۴۰۰۰۰۰۴*RAMADA BY WYNDHAM۷
۱۵۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۷۳۰۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۰۴+*ADAMO۸
۱۹۵۰۰۰۰۴۳۵۰۰۰۰۱۰۸۰۰۰۰۰۵۸۰۰۰۰۰۴*COURTYYARD BY MARRIOTT۹
۲۱۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰۰۱۰۳۰۰۰۰۰۶۳۰۰۰۰۰۴*HOLIDAY INN۱۰
۲۳۰۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۰۵*TBILISI MARRIOTT۱۱
۲۵۰۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰۰۷۴۰۰۰۰۰۵*AMBASSADORI TBILISI۱۲
۳۱۰۰۰۰۰۶۲۵۰۰۰۰۱۵۸۵۰۰۰۰۹۴۰۰۰۰۰۵*RADISSON BLU۱۳

توضیحات

۱-کلیه نرخ ها به تومان و به ازای هرنفر محاسبه شده است.

۲- به پکیج فوق نرخ بلیط اضافه می گردد.

۳-پکیج برای مسافرانی که از تزریق دوز دوم واکسن مورد تاییدشان ۱۴ روز گذشته قابل اجرا می باشد.

۴-در صورت درخواست گشت شهری با ناهار مبلغ ۳۵ دلار به ازای هر نفر به پکیج فوق اضافه می گردد

خدمات

اقامت در هتل  با صبحانه+ ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی + بیمه مسافرتی

تور تفلیس پاییز ۱۴۰۰

تور تفلیس از تهران

 

۳ شب و ۴ روز

اعتبار پکیج تا ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۰

شب اضافهکودک ۶ تا ۱۲ سالهر نفر در اتاق ۱ تختههر نفر در اتاق ۲ تختهدرجهنام هتلردیف
۶۱۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۳۴۰۰۰۰۰۱۸۵۰۰۰۰۴*G&G۱
۷۷۰۰۰۰۱۳۵۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۰۴*FORTUNE PALACE۲
۸۵۰۰۰۰۱۸۵۰۰۰۰۴۳۵۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۴*LM CLUB۳
۹۰۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۰۴۹۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۴*GALLERY INN۴
۱۱۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۵۴۰۰۰۰۰۳۲۵۰۰۰۰۴*VEDZISI۵
۱۱۵۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۰۳۳۵۰۰۰۰۴*ASTORIA TBILISI۶
۱۱۵۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۶۱۰۰۰۰۰۳۴۰۰۰۰۰۴*RAMADA BY WYNDHAM۷
۱۵۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۷۳۰۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۰۴+*ADAMO۸
۱۹۵۰۰۰۰۴۳۵۰۰۰۰۱۰۸۰۰۰۰۰۵۸۰۰۰۰۰۴*COURTYYARD BY MARRIOTT۹
۲۱۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰۰۱۰۳۰۰۰۰۰۶۳۰۰۰۰۰۴*HOLIDAY INN۱۰
۲۳۰۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۰۵*TBILISI MARRIOTT۱۱
۲۵۰۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰۰۷۴۰۰۰۰۰۵*AMBASSADORI TBILISI۱۲
۳۱۰۰۰۰۰۶۲۵۰۰۰۰۱۵۸۵۰۰۰۰۹۴۰۰۰۰۰۵*RADISSON BLU۱۳

توضیحات

۱-کلیه نرخ ها به تومان و به ازای هرنفر محاسبه شده است.

۲- به پکیج فوق نرخ بلیط اضافه می گردد.

۳-پکیج برای مسافرانی که از تزریق دوز دوم واکسن مورد تاییدشان ۱۴ روز گذشته قابل اجرا می باشد.

۴-در صورت درخواست گشت شهری با ناهار مبلغ ۳۵ دلار به ازای هر نفر به پکیج فوق اضافه می گردد

خدمات

اقامت در هتل  با صبحانه+ ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی + بیمه مسافرتی

شرایط مهاجرت به گرجستان

 

 

سرمایه گذاری در گرجستان

در کلیه کشورهای دنیا، اگر شما فامیل درجه یک ، مانند همسر، والدین و یا فرزندان زیر ۱۸ ساله تان مقیم باشند،شما می توانید برای مهاجرت به آنجا اقدامات لازم را انجام دهید.گرجستان نیز همین صورت است با شرایط فامیل نزدیک میتوانید به راحتی برای مهاجرت و اقامت اقدام نمایید. اگر در یکی از موسسات آموزشی این کشور ثبت نام کردید، می توانید برای ویزا به مقدار میزان تحصیل خود اقدام نمایید.

اگر شرکت جدیدی در گرجستان تاسیس کنید، به شما این اجازه داده می شود تا در این کشور ساکن شوید. شما باید حساب بانکی در گرجستان باز کنید و باید سالیانه حداقل ۳۰۰۰ لاریس داشته باشید تا بتوانید با توجه به حساب بانکی تان برای اقامت درخواست دهید.

با ما مستقیما در واتساپ در تماس باشید“.

رزرو تور

 

تایید کاربر