تور هند نوروز 99

  تور هند نوروز ۱۴۰۰

  ۴ شب دهلی- ۲ شب آگرا- ۲ شب جیپور

  ۲  به ۱۰ فروردین

  هتلدرجه هتلهر نفر در اتاق
  دو تخته
  هر نفر در اتاق
  یک تخته
  بچه با تختبچه بدون تخت
  دهلی
  RADISSONBLU
  ۵*
  TOP
  ۴۳۰ دلار
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  ۶۸۰ دلار
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  ۴۱۰ دلار
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  دلار۳۱۰
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  آگرا
  RADISSON AGRA
  ۵*
  TOP
  ۴۳۰ دلار
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  ۶۸۰ دلار
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  ۴۱۰ دلار
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  دلار۳۱۰
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  جیپور
  CROWN PLAZA
  ۵*
  TOP
  ۴۳۰ دلار
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  ۶۸۰ دلار
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  ۴۱۰ دلار
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  دلار۳۱۰
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان

  خدمات تور

  • پرواز هواپیمایی ایر عربیا از شیراز
  • ۴ شب و ۵ روز اقامت در دهلی با صبحانه
  • ۲ شب اقامت در اگرا با صبحانه
  • ۲ شب اقامت در جیپور با صبحانه
  • راهنمای فارسی زبان- ویزا-
  • یک گشت شهری در هر شهر

  توضیحات

  روز اول:

  • هنگام صبح به فرودگاه دهلی می رسیم نماینده با تابلوی گردشگران در هنگام خروجتان ازسالن ترانزیتبا شما ملاقات کرده و شما از آنجا به هتل انتقال داده می شوید. که به محض رسیدن به هتل ، مراحل پذیرشانجام می گیرد.

  روز دوم:در دهلی

  • صبح روزدوم به تور شهری مرکب OLDAND NEW DELHI ( دهلی قدیم و جدید) می روید و بازدید از RAJGHAT آغاز می نمایید وسپس به مسجد جامعیکی ازبزرگترین مساجد آسیا می رسید . دیدار از برج سنگی در هندوستان استسپسازمقبره همایون دیدار می کنیم. گذشتن از دروازه هندساختمان پارلمان و امارت ریاست جمهوریو شببه هتل بازمی گردیم

  روز سوم: دهلی

  • در اختیارخودتان

  روز چهارم: دهلی – آگرا

  • بعد از صرف صبحانه در هتل به سمت آگرا حرکت می نماییم.(۲۰۴ کیلومتر، ۵/۴ ساعت) .هنگام رسیدن به هتل در آگراو پذیرش در هتل و بقیه روز وقت آزاد خواهید داشت

  روز پنجم: آگرا

  • صبح زود بعد از صبحانه ، به تور تاج محل می روید- از قلعه آگرا بازدید خواهید نمود که نمونه ای برجستهازمعماری مغولی می باشد. بعد از ظهر وقت آزاد. که ازطریق ماشینی که در اختیار قرار می گیرد به صورت رایگان برای خرید استفاده نمایید

  روز ششم: آگرا، فاتح پورسیکری، جیپور

  • بعد از صرف صبحانه در هتل از آگرا به سمت جیپور حرکت می کنید. (۲۲۰ کیلومتر ،۶ ساعت) ودر سر راه ازفاتح پور سیکری بازدید می کنید. لباسهای زنان و عمامه های مردان به جذابیت این شهر اضافه می کند. شب هنگام به هتل باز می گردیم

  روز هفتم: جیپور

  • بعد از صرف صبحانه در بوفه هتل ازچیپور خارج شده و به سمت پایتخت باستانی آمبر می روید تا از قلعه آمبر بازدید کنید و بازدید بعدی از کاخ شهر است که مجتمع عظیمی از امارت ، باغ ها، هنرهای زینتی و مسیرهای کنده کاریشده می باشد. شب هنگام به هتل باز می گردیم که در وقت آزاد از ماشینی که در اختیارتان قرار می گیرد به صورت رایگانبرای خرید استفاده نمایید.

  روز هشتم: جیپور

  • بعد از صرف صبحانه در هتل باقی روز در اختیار خودتان می باشد. و سپس به سمت فرودگاه می رویم
  تور هند نوروز ۱۴۰۰

  تور هند نوروز ۱۴۰۰

  ۴ شب دهلی- ۲ شب آگرا- ۲ شب جیپور

  ۲  به ۱۰ فروردین

  هتلدرجه هتلهر نفر در اتاق
  دو تخته
  هر نفر در اتاق
  یک تخته
  بچه با تختبچه بدون تخت
  دهلی
  RADISSONBLU
  ۵*
  TOP
  ۴۳۰ دلار
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  ۶۸۰ دلار
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  ۴۱۰ دلار
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  دلار۳۱۰
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  آگرا
  RADISSON AGRA
  ۵*
  TOP
  ۴۳۰ دلار
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  ۶۸۰ دلار
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  ۴۱۰ دلار
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  دلار۳۱۰
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  جیپور
  CROWN PLAZA
  ۵*
  TOP
  ۴۳۰ دلار
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  ۶۸۰ دلار
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  ۴۱۰ دلار
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان
  دلار۳۱۰
  +
  ۸.۱۵۰.۰۰۰
  تومان

  خدمات تور

  • پرواز هواپیمایی ایر عربیا از شیراز
  • ۴ شب و ۵ روز اقامت در دهلی با صبحانه
  • ۲ شب اقامت در اگرا با صبحانه
  • ۲ شب اقامت در جیپور با صبحانه
  • راهنمای فارسی زبان- ویزا-
  • یک گشت شهری در هر شهر

  توضیحات

  روز اول:

  • هنگام صبح به فرودگاه دهلی می رسیم نماینده با تابلوی گردشگران در هنگام خروجتان ازسالن ترانزیتبا شما ملاقات کرده و شما از آنجا به هتل انتقال داده می شوید. که به محض رسیدن به هتل ، مراحل پذیرشانجام می گیرد.

  روز دوم:در دهلی

  • صبح روزدوم به تور شهری مرکب OLDAND NEW DELHI ( دهلی قدیم و جدید) می روید و بازدید از RAJGHAT آغاز می نمایید وسپس به مسجد جامعیکی ازبزرگترین مساجد آسیا می رسید . دیدار از برج سنگی در هندوستان استسپسازمقبره همایون دیدار می کنیم. گذشتن از دروازه هندساختمان پارلمان و امارت ریاست جمهوریو شببه هتل بازمی گردیم

  روز سوم: دهلی

  • در اختیارخودتان

  روز چهارم: دهلی – آگرا

  • بعد از صرف صبحانه در هتل به سمت آگرا حرکت می نماییم.(۲۰۴ کیلومتر، ۵/۴ ساعت) .هنگام رسیدن به هتل در آگراو پذیرش در هتل و بقیه روز وقت آزاد خواهید داشت

  روز پنجم: آگرا

  • صبح زود بعد از صبحانه ، به تور تاج محل می روید- از قلعه آگرا بازدید خواهید نمود که نمونه ای برجستهازمعماری مغولی می باشد. بعد از ظهر وقت آزاد. که ازطریق ماشینی که در اختیار قرار می گیرد به صورت رایگان برای خرید استفاده نمایید

  روز ششم: آگرا، فاتح پورسیکری، جیپور

  • بعد از صرف صبحانه در هتل از آگرا به سمت جیپور حرکت می کنید. (۲۲۰ کیلومتر ،۶ ساعت) ودر سر راه ازفاتح پور سیکری بازدید می کنید. لباسهای زنان و عمامه های مردان به جذابیت این شهر اضافه می کند. شب هنگام به هتل باز می گردیم

  روز هفتم: جیپور

  • بعد از صرف صبحانه در بوفه هتل ازچیپور خارج شده و به سمت پایتخت باستانی آمبر می روید تا از قلعه آمبر بازدید کنید و بازدید بعدی از کاخ شهر است که مجتمع عظیمی از امارت ، باغ ها، هنرهای زینتی و مسیرهای کنده کاریشده می باشد. شب هنگام به هتل باز می گردیم که در وقت آزاد از ماشینی که در اختیارتان قرار می گیرد به صورت رایگانبرای خرید استفاده نمایید.

  روز هشتم: جیپور

  • بعد از صرف صبحانه در هتل باقی روز در اختیار خودتان می باشد. و سپس به سمت فرودگاه می رویم

  راهنمای سفر به هند

  راهنمای سفر به هند

  در این مقاله راهنمای سفر به هند گروه مسافرتی گردشگران شیراز شما را با جاذبه های گردشگری این کشور زیبا آشنا می کند. هند سرزمینی با عظمت تاریخی، فرهنگی بالا و قدیمی است این کشور از لحاظ سنت، دین و فرهنگ بسیار بالاست. صنایع دستی این کشور در بین گردشگران طرفداران زیادی دارد. تا جایی که به کشورهای دیگر صادرات می شود.

   

  گروه مسافرتی گردشگران شیراز آماده ارائه انواع خدمات در تور داخلی و تور خارجی میباشد. در صورتیکه آژانس مورد نظر شما گردشگران شیراز باشد، این اطمینان را به شما خواهیم داد که بهترین شرایط را برای شما فراهم خواهیم کرد. شما با خرید تور آنلاین و یا حضوری به هر یک از شعب ما، با خیالی آسوده سفری به یادماندنی خواهید داشت. کارشناسان حرفه ای ما در طراحی و اجرای انواع تورهای مسافرتی، تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا بهترین و مناسب ترین خدمات را برای تورهای مسافرتی شما اجرا کنند. همچنین شما میتوانید با مراجعه به صفحه اینستاگرام گردشگران شیراز از جدیدترین تورهای ما با خبر شوید. در این مقاله گروه .مسافرتی گردشگران شیراز سعی دارد شما را با جذابیتهای تور هند آشنا کند

  با ما مستقیما در واتساپ در تماس باشید“.

  رزرو تور

   

  تایید کاربر