تور مشهد از شیراز

  تور مشهد

  ۳ شب و ۴ روز
  اعتبار تور تا ۲۹ اسفند ماه ۹۸

  نام هتل­­­­درجههر نفر دراتاق دوتختههر نفر در اتاق ۳ تختهشب اضافهخدمات
  پارسه۱.۲۵۰.۰۰۰۱.۲۵۰.۰۰۱۰۰.۰۰۰صبحانه-ناهار-شام­_ استقبال فرودگاهی
  هلیا۱.۳۰۰.۰۰۰۱.۳۰۰.۰۰۰۱۳۰.۰۰۰صبحانه-ناهار-شام
  ایران زمین*۳ تاپ۱.۵۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰۱۸۰.۰۰۰صبحانه-ناهار-شام ) بوفه )
  کیانا۱.۸۰۰.۰۰۰۱.۸۰۰.۰۰۰۲۶۰.۰۰۰صبحانه-ناهار-شام ( بوفه )
  الماس*۴ تاپ۱.۸۵۰.۰۰۰۱.۸۵۰.۰۰۰۲۸۰.۰۰۰صبحانه-ناهار-شام( بوفه)_ استقبال فرودگاهی
  جواد*۴ تاپ۱.۸۵۰.۰۰۰۱.۸۵۰.۰۰۰۲۸۰.۰۰۰صبحانه-ناهار-شام ( بوفه )
  قصر طلایی۱.۹۵۰.۰۰۰۱.۸۵۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰صبحانه-ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
  درویشی۲.۰۵۰.۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰۳۵۰.۰۰۰صبحانه-ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

  خدمات تور

  تور مشهد

  • بلیت رفت و برگشت هواپیما
  • اقامت در هتل
  • صبحانه. ناهار . شام
  • هتل های *۵ دارای خدمات استخر. سونا. جکوزی میباشند
  • پکیج فوق بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده بر اساس افزایش نرخ بلیت ما به تفاوت به تور اضافه میگردد

  جهت اعلام دقیق نرخ و رزرو هتل های دیگر و هم چنین رزرو گشت با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

                                   

  تور مشهد

  ۳ شب و ۴ روز

  ویژه هفته اول نوروز ۹۹

   

  نام هتلدرجههر نفر در اتاق دو تخته (تومان)هر نفر در اتاق سه تخته (تومان) اضافهخدمات
  پارسه۱.۸۵۰.۰۰۰۱.۸۵۰.۰۰۰۲۰۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( انتخابی ) ، استقبال
  هلیا۱.۹۵۰.۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰۲۵۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام (انتخابی)
  نسیم۲.۰۵۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰۲۸۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( بوفه )
  ایران زمین۲.۲۵۰.۰۰۰۲.۲۵۰.۰۰۰۳۵۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( بوفه )
  کیانا۲.۶۰۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰۴۵۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( بوفه )
  الماس۲.۹۰۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰۵۵۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( بوفه )
  جواد۲.۹۰۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰۵۵۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( بوفه )
  قصر طلایی۲.۸۰۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
  درویشی۳.۲۰۰.۰۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰۶۰۰.۰۰۰صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

  خدمات تور

  • بلیت رفت و برگشت هواپیما.
  • اقامت در هتل.
  • صبحانه ، ناهار ، شام.
  • هتل های *۵ دارای خدمات استخر ، سونا ، جکوزی میباشد .

  * نرخ ها به صورت شناور میباشد لطفا جهت اطلاع از نرخ دقیق با مسئول رزرو تماس حاصل فرمایید*

                                   

  تور مشهد

  ۳ شب و ۴ روز

  ویژه هفته دوم نوروز ۹۹

   

  نام هتلدرجههر نفر در اتاق دو تخته (تومان)هر نفر در اتاق سه تخته (تومان) اضافهخدمات
  پارسه۱.۷۵۰.۰۰۰۱.۷۵۰.۰۰۰۱۸۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( انتخابی ) ، استقبال
  هلیا۱.۹۰۰.۰۰۰۱.۹۰۰.۰۰۰۲۴۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام (انتخابی)
  نسیم۱.۹۵۰.۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰۲۶۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( بوفه )
  ایران زمین۲.۱۵۰.۰۰۰۲.۱۵۰.۰۰۰۳۲۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( بوفه )
  کیانا۲.۵۰۰.۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰۴۳۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( بوفه )
  الماس۲.۹۰۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰۵۵۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( بوفه )
  جواد۲.۹۰۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰۵۵۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( بوفه )
  قصر طلایی۲.۸۰۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
  درویشی۲.۹۵۰.۰۰۰۲.۶۵۰.۰۰۰۵۵۰.۰۰۰صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

  خدمات تور

  • بلیت رفت و برگشت هواپیما.
  • اقامت در هتل.
  • صبحانه ، ناهار ، شام.
  • هتل های *۵ دارای خدمات استخر ، سونا ، جکوزی میباشد .

  * نرخ ها به صورت شناور میباشد لطفا جهت اطلاع از نرخ دقیق با مسئول رزرو تماس حاصل فرمایید*

  تور مشهد زمستان ۹۸

  تور مشهد

  ۳ شب و ۴ روز
  اعتبار تور تا ۲۹ اسفند ماه ۹۸

  نام هتل­­­­درجههر نفر دراتاق دوتختههر نفر در اتاق ۳ تختهشب اضافهخدمات
  پارسه۱.۲۵۰.۰۰۰۱.۲۵۰.۰۰۱۰۰.۰۰۰صبحانه-ناهار-شام­_ استقبال فرودگاهی
  هلیا۱.۳۰۰.۰۰۰۱.۳۰۰.۰۰۰۱۳۰.۰۰۰صبحانه-ناهار-شام
  ایران زمین*۳ تاپ۱.۵۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰۱۸۰.۰۰۰صبحانه-ناهار-شام ) بوفه )
  کیانا۱.۸۰۰.۰۰۰۱.۸۰۰.۰۰۰۲۶۰.۰۰۰صبحانه-ناهار-شام ( بوفه )
  الماس*۴ تاپ۱.۸۵۰.۰۰۰۱.۸۵۰.۰۰۰۲۸۰.۰۰۰صبحانه-ناهار-شام( بوفه)_ استقبال فرودگاهی
  جواد*۴ تاپ۱.۸۵۰.۰۰۰۱.۸۵۰.۰۰۰۲۸۰.۰۰۰صبحانه-ناهار-شام ( بوفه )
  قصر طلایی۱.۹۵۰.۰۰۰۱.۸۵۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰صبحانه-ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
  درویشی۲.۰۵۰.۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰۳۵۰.۰۰۰صبحانه-ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

  خدمات تور

  تور مشهد

  • بلیت رفت و برگشت هواپیما
  • اقامت در هتل
  • صبحانه. ناهار . شام
  • هتل های *۵ دارای خدمات استخر. سونا. جکوزی میباشند
  • پکیج فوق بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده بر اساس افزایش نرخ بلیت ما به تفاوت به تور اضافه میگردد

  جهت اعلام دقیق نرخ و رزرو هتل های دیگر و هم چنین رزرو گشت با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

  تور مشهد ویژه هفته اول نوروز ۹۹

                                   

  تور مشهد

  ۳ شب و ۴ روز

  ویژه هفته اول نوروز ۹۹

   

  نام هتلدرجههر نفر در اتاق دو تخته (تومان)هر نفر در اتاق سه تخته (تومان) اضافهخدمات
  پارسه۱.۸۵۰.۰۰۰۱.۸۵۰.۰۰۰۲۰۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( انتخابی ) ، استقبال
  هلیا۱.۹۵۰.۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰۲۵۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام (انتخابی)
  نسیم۲.۰۵۰.۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰۲۸۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( بوفه )
  ایران زمین۲.۲۵۰.۰۰۰۲.۲۵۰.۰۰۰۳۵۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( بوفه )
  کیانا۲.۶۰۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰۴۵۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( بوفه )
  الماس۲.۹۰۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰۵۵۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( بوفه )
  جواد۲.۹۰۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰۵۵۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( بوفه )
  قصر طلایی۲.۸۰۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
  درویشی۳.۲۰۰.۰۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰۶۰۰.۰۰۰صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

  خدمات تور

  • بلیت رفت و برگشت هواپیما.
  • اقامت در هتل.
  • صبحانه ، ناهار ، شام.
  • هتل های *۵ دارای خدمات استخر ، سونا ، جکوزی میباشد .

  * نرخ ها به صورت شناور میباشد لطفا جهت اطلاع از نرخ دقیق با مسئول رزرو تماس حاصل فرمایید*

  تور مشهد ویژه هفته دوم نوروز ۹۹

                                   

  تور مشهد

  ۳ شب و ۴ روز

  ویژه هفته دوم نوروز ۹۹

   

  نام هتلدرجههر نفر در اتاق دو تخته (تومان)هر نفر در اتاق سه تخته (تومان) اضافهخدمات
  پارسه۱.۷۵۰.۰۰۰۱.۷۵۰.۰۰۰۱۸۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( انتخابی ) ، استقبال
  هلیا۱.۹۰۰.۰۰۰۱.۹۰۰.۰۰۰۲۴۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام (انتخابی)
  نسیم۱.۹۵۰.۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰۲۶۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( بوفه )
  ایران زمین۲.۱۵۰.۰۰۰۲.۱۵۰.۰۰۰۳۲۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( بوفه )
  کیانا۲.۵۰۰.۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰۴۳۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( بوفه )
  الماس۲.۹۰۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰۵۵۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( بوفه )
  جواد۲.۹۰۰.۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰۵۵۰.۰۰۰صبحانه ، ناهار ، شام ( بوفه )
  قصر طلایی۲.۸۰۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
  درویشی۲.۹۵۰.۰۰۰۲.۶۵۰.۰۰۰۵۵۰.۰۰۰صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

  خدمات تور

  • بلیت رفت و برگشت هواپیما.
  • اقامت در هتل.
  • صبحانه ، ناهار ، شام.
  • هتل های *۵ دارای خدمات استخر ، سونا ، جکوزی میباشد .

  * نرخ ها به صورت شناور میباشد لطفا جهت اطلاع از نرخ دقیق با مسئول رزرو تماس حاصل فرمایید*

  جاذبه های مشهد

  راهنمای سفر به مشهد

  در این مقاله جاذبه های مشهد ، گروه مسافرتی گردشگران شیراز شما را جاذبه های دیدنی مشهد آشنا میکند. با ما و تورهای مشهد و ایران گردی همراه باشید. مشهد پایتخت معنوی ایران یکی از مهمترین مقصدهایی است.

  که علاوه بر مسافران داخلی، گردشگران خارجی بسیاری از اقصا نقاط جهان به خصوص کشورهای عربی به این شهر سفر می کنند. با ما همراه باشید.

  “با ما مستقیما در واتساپ در تماس باشید”.

  رزرو تور

   

  تایید کاربر