تور عمان از شیراز

  تور عمان

  ۱۰ شب و ۱۱ روز

  اعتبار نوروز۱۴۰۰

  ردیفنام هتلدرجههر نفردر اتاق ۲ تختههر نفردر اتاق ۱ تختهشب اضافه
  براساس اتاق یک تخته
  ۱ROYAL CROWN۳*۱۵۰۰ درهم۲۵۳۰ درهم۲۵۰ درهم
  ۲GRAND TOURIST HOTEL۳*۱۵۶۰ درهم۲۶۸۰ درهم۲۶۵ درهم
  ۳BEST WESTERN MUSCAT۴*۱۲۸۰ درهمدرهم ۲۳۹۰۲۳۵ درهم
  ۴SOMEREST PANORAMA MUSCAT۴*درهم ۲۳۹۰۴۳۱۰ درهم۴۲۵ درهم
  ۵MYSK۴*درهم ۲۷۷۰۵۳۶۰ درهم۵۳۰ درهم
  ۶GRAND MILLENIUM MUSCAT۵*۳۵۱۵ درهمدرهم ۶۸۵۰۶۸۰ درهم
  ۷GRAND HYATT MUSCAT۵*درهم ۳۵۸۵۵۳۸۰ درهم۵۳۰ درهم

  توضیحات

  1. ۱۰ شب  اقامت در هتل با صبحانه –
  2. ترانسفر

  خدمات

  1.     مدارک مورد نیاز ویزا:اسکن پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار+۱ قطعه عکس
  2.      نرخ بلیط به پکیج فوق اضافه میشود.
  3.      همراه داشتن بیمه مسافرتی جهت ورود به عمان الزامی میباشد.
  4.      مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده میباشد.
  5.      نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری میباشد.
  6.       ساعت تحویل اتاق ۲ بعداز ظهر و تخلیه اتاق ۱۲ ظهر میباشد که در صورت اقامت بیش از ساعت اعلام شده هزینه یک شب اقامت در هتل از مسافر اخذ میگردد.
  تورعمان ۱۴۰۰

  تور عمان

  ۱۰ شب و ۱۱ روز

  اعتبار نوروز۱۴۰۰

  ردیفنام هتلدرجههر نفردر اتاق ۲ تختههر نفردر اتاق ۱ تختهشب اضافه
  براساس اتاق یک تخته
  ۱ROYAL CROWN۳*۱۵۰۰ درهم۲۵۳۰ درهم۲۵۰ درهم
  ۲GRAND TOURIST HOTEL۳*۱۵۶۰ درهم۲۶۸۰ درهم۲۶۵ درهم
  ۳BEST WESTERN MUSCAT۴*۱۲۸۰ درهمدرهم ۲۳۹۰۲۳۵ درهم
  ۴SOMEREST PANORAMA MUSCAT۴*درهم ۲۳۹۰۴۳۱۰ درهم۴۲۵ درهم
  ۵MYSK۴*درهم ۲۷۷۰۵۳۶۰ درهم۵۳۰ درهم
  ۶GRAND MILLENIUM MUSCAT۵*۳۵۱۵ درهمدرهم ۶۸۵۰۶۸۰ درهم
  ۷GRAND HYATT MUSCAT۵*درهم ۳۵۸۵۵۳۸۰ درهم۵۳۰ درهم

  توضیحات

  1. ۱۰ شب  اقامت در هتل با صبحانه –
  2. ترانسفر

  خدمات

  1.     مدارک مورد نیاز ویزا:اسکن پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار+۱ قطعه عکس
  2.      نرخ بلیط به پکیج فوق اضافه میشود.
  3.      همراه داشتن بیمه مسافرتی جهت ورود به عمان الزامی میباشد.
  4.      مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده میباشد.
  5.      نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری میباشد.
  6.       ساعت تحویل اتاق ۲ بعداز ظهر و تخلیه اتاق ۱۲ ظهر میباشد که در صورت اقامت بیش از ساعت اعلام شده هزینه یک شب اقامت در هتل از مسافر اخذ میگردد.

  با ما مستقیما در واتساپ در تماس باشید“.

  رزرو تور

   

  تایید کاربر