تور دبی هتل ریکسوس

  هتل رکسوس دبی

  تور لوکس دبی

  ۳ شب و ۴ روز

  اعتبار تور تا ۱۰ آذر ماه ۹۸

  شب اضافه
  هر نفر
  موقعیتکودک بدون تختکودک با تختسه تختهیک تختهدو تخته به ازای هر نفرسرویسنوع اتاق
  ۵۸۰ درهمRAS AL KHAIMAH۶۰۰ درهم+
  نرخ بلیت
  ۷۵۰ درهم+
  نرخ بلیت
  ۲۱۶۰ درهم +
  نرخ بلیت
  ۳۶۰۰ درهم +
  نرخ بلیت
  ۲۱۶۰ درهم
  +نرخ بلیت
  ULTRA ALL
  INCLUSIVE
  RAS AL KHAIMAH

  خدمات تور

  • هتل با صبحانه    ویزا  تراسفر فرودگاهی  راهنما  و  بیمه مسافرتی
  • پرواز از شیراز : فلای دبی  (روزهای پرواز :شنبه/سه شنبه/پنج شنبه) ,   کیش ایر( روزهای پرواز:دوشنبه / پنجشنبه )
  • ایرعربیا ( شنبه/ یکشنبه / سه شنبه / پنجشنبه و جمعه ,    ایران ایر ( یکشنبه / چهارشنبه )

  تور لوکس دبی

  ۳ شب و ۴ روز

  اعتبار تور تا ۱۰ آذر ماه ۹۸

  شب اضافه هر نفرموقعیتکودک بدون تختکودک با تختتخت اضافهیک تختهدو تخته به ازای هر نفرسرویسنوع اتاق
  ۱۰۰۰ درهمTHE PALM۶۰۰ درهم
  + نرخ بلیت
  ۷۵۰ درهم
  + نرخ بلیت
  N/A۶۴۵۰ درهم
  +نرخ بلیت
  ۳۵۰۰ درهم
  + نرخ بلیت
  ULTRA ALL INCLUSIVEDELUX ROOM

  تور لوکس دبی

  ۳ شب و ۴ روز

  اعتبار تور تا ۱۰ آذر ماه ۹۸

  شب اضافه هر نفرموقعیتکودک بدون تختکودک با تختتخت اضافهیک تختهدو تخته به ازای هر نفرسرویسنوع اتاق
  ۷۵۰ درهمJUMEIRAH BEACH۶۰۰ درهم
  + نرخ بلیت
  ۷۵۰ درهم
  + نرخ بلیت
  N/A۴۸۰۰ درهم
  +نرخ بلیت
  ۲۶۹۰ درهم +نرخ بلیتBBDELUX ROOM
  RIXOS BAB AL BAHR 5*

  تور لوکس دبی

  ۳ شب و ۴ روز

  اعتبار تور تا ۱۰ آذر ماه ۹۸

  شب اضافه
  هر نفر
  موقعیتکودک بدون تختکودک با تختسه تختهیک تختهدو تخته به ازای هر نفرسرویسنوع اتاق
  ۵۸۰ درهمRAS AL KHAIMAH۶۰۰ درهم+
  نرخ بلیت
  ۷۵۰ درهم+
  نرخ بلیت
  ۲۱۶۰ درهم +
  نرخ بلیت
  ۳۶۰۰ درهم +
  نرخ بلیت
  ۲۱۶۰ درهم
  +نرخ بلیت
  ULTRA ALL
  INCLUSIVE
  RAS AL KHAIMAH

  خدمات تور

  • هتل با صبحانه    ویزا  تراسفر فرودگاهی  راهنما  و  بیمه مسافرتی
  • پرواز از شیراز : فلای دبی  (روزهای پرواز :شنبه/سه شنبه/پنج شنبه) ,   کیش ایر( روزهای پرواز:دوشنبه / پنجشنبه )
  • ایرعربیا ( شنبه/ یکشنبه / سه شنبه / پنجشنبه و جمعه ,    ایران ایر ( یکشنبه / چهارشنبه )
  RIOX THE PALM 5*

  تور لوکس دبی

  ۳ شب و ۴ روز

  اعتبار تور تا ۱۰ آذر ماه ۹۸

  شب اضافه هر نفرموقعیتکودک بدون تختکودک با تختتخت اضافهیک تختهدو تخته به ازای هر نفرسرویسنوع اتاق
  ۱۰۰۰ درهمTHE PALM۶۰۰ درهم
  + نرخ بلیت
  ۷۵۰ درهم
  + نرخ بلیت
  N/A۶۴۵۰ درهم
  +نرخ بلیت
  ۳۵۰۰ درهم
  + نرخ بلیت
  ULTRA ALL INCLUSIVEDELUX ROOM
  RIOX PREMIUM 5*

  تور لوکس دبی

  ۳ شب و ۴ روز

  اعتبار تور تا ۱۰ آذر ماه ۹۸

  شب اضافه هر نفرموقعیتکودک بدون تختکودک با تختتخت اضافهیک تختهدو تخته به ازای هر نفرسرویسنوع اتاق
  ۷۵۰ درهمJUMEIRAH BEACH۶۰۰ درهم
  + نرخ بلیت
  ۷۵۰ درهم
  + نرخ بلیت
  N/A۴۸۰۰ درهم
  +نرخ بلیت
  ۲۶۹۰ درهم +نرخ بلیتBBDELUX ROOM

  خدمات تور

  • هتل با صبحانه    ویزا  تراسفر فرودگاهی  راهنما  و  بیمه مسافرتی
  • پرواز از شیراز : فلای دبی  (روزهای پرواز :شنبه/سه شنبه/پنج شنبه) ,   کیش ایر( روزهای پرواز:دوشنبه / پنجشنبه )
  • ایرعربیا ( شنبه/ یکشنبه / سه شنبه / پنجشنبه و جمعه ,    ایران ایر ( یکشنبه / چهارشنبه )

  رزرو تور

   

  تایید کاربر