هتل رکسوس دبی

  همراهان عزیز ، هم اکنون در حال بررسی شرایط مقصدها و آماده سازی پکیج تورهای تابستان هستیم.

  با ما در تماس باشید

  تور دبی هتل ریکسوس

  تور دبی هتل ریکسوس

  ۳ شب و ۴ روز

  اعتبار تور تا ۲۷ اسفند ماه ۹۸

  شب اضافه هر نفرموقعیتکودک بدون تختکودک با تختسه تختهیک تختهدو تخته به ازای هر نفرسرویسنوع اتاق
  ۴۹۵ درهمRAS AL KHAIMAH۴۳۰ درهم
  + نرخ بلیت
  ۴۳۰ درهم
  + نرخ بلیت
  ۱۷۲۰ درهم +نرخ بلیط۳۱۲۰ درهم
  +نرخ بلیت
  ۱۹۰۰ درهم +نرخ بلیتALL ULTRA INCLUSIVEDELUX ROOM
  GARDEN VIEW

  جهت اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه در تماس باشید

  خدمات تور

  تور دبی هتل ریکسوس

  • هتل + ویزا + تراسفر فرودگاهی + راهنما + بیمه مسافرتی

  پرواز از شیراز :

  • فلای دبی (شنبه/سه شنبه/پنج شنبه)
  • کیش ایر(دوشنبه / پنجشنبه )
  • ایرعربیا ( شنبه/ یکشنبه / سه شنبه / پنجشنبه / جمعه)
  • ایران ایر ( یکشنبه / چهارشنبه )

  تور لوکس دبی

  ۳ شب و ۴ روز

  اعتبار تور تا ۲۷ اسفند ماه ۹۸

  شب اضافه هر نفر
  موقعیت
  کودک بدون تخت
  ۳-۱۳

  کودک با تخت
  ۳-۱۳

  تخت اضافه
  یک تخته

  دو تخته به ازای هر نفر

  سرویس
  ALL ULTRA INCLUSIVE
  نوع اتاق
  ۹۸۰ درهم
  ABU DUBAI
  ۴۳۰ درهم
  + نرخ بلیت
  ۱۱۲۰ درهم
  + نرخ بلیت
  ۳۰۰۰ درهم +نرخ بلیط
  ۵۹۵۰ درهم
  +نرخ بلیت
  ۳۳۵۰ درهم
  + نرخ بلیت
  ALL ULTRA INCLUSIVE
  DELUX ROOM
  GARDEN VIEW

  جهت اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه در تماس باشید

  خدمات تور

  • هتل + ویزا + تراسفر فرودگاهی + راهنما + بیمه مسافرتی

  پرواز از شیراز :

  • فلای دبی (شنبه/سه شنبه/پنج شنبه)
  • کیش ایر(دوشنبه / پنجشنبه )
  • ایرعربیا ( شنبه/ یکشنبه / سه شنبه / پنجشنبه / جمعه)
  • ایران ایر ( یکشنبه / چهارشنبه )

  تور لوکس دبی

  ۳ شب و ۴ روز

  اعتبار تور تا ۲۷ اسفند ماه ۹۸

  شب اضافه هر نفرموقعیتکودک بدون تختکودک با تختتخت اضافهیک تختهدو تخته به ازای هر نفرسرویسنوع اتاق
  ۸۵۰ درهمTHE PALM۴۳۰ درهم
  + نرخ بلیت
  ۴۳۰ درهم + نرخ بلیتN/A۵۱۶۰ درهم +نرخ بلیت۳۰۰۰ درهم
  + نرخ بلیت
  UALLDELUX ROOM

  جهت اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه در تماس باشید

  خدمات تور

  • هتل + ویزا + تراسفر فرودگاهی + راهنما + بیمه مسافرتی

  پرواز از شیراز :

  • فلای دبی (شنبه/سه شنبه/پنج شنبه)
  • کیش ایر(دوشنبه / پنجشنبه )
  • ایرعربیا ( شنبه/ یکشنبه / سه شنبه / پنجشنبه / جمعه)
  • ایران ایر ( یکشنبه / چهارشنبه )

  تور لوکس دبی

  ۳ شب و ۴ روز

  اعتبار تور تا ۲۷ اسفند ماه ۹۸

  شب اضافه هر نفرموقعیتکودک بدون تختکودک با تختتخت اضافهیک تختهدو تخته به ازای هر نفرسرویسنوع ا تاق
  ۶۲۰ درهمJUMEIRAH BEACH۴۳۰ درهم + نرخ بلیت۴۳۰ درهمN/A + نرخ بلیت۴۰۳۵ درهم +
  نرخ بلیت
  ۲۲۳۰درهم
  +نرخ بلیت
  BBDELUX ROOM

  جهت اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه در تماس باشید

  RIXOS BAB AL BAHR 5*

  تور دبی هتل ریکسوس

  ۳ شب و ۴ روز

  اعتبار تور تا ۲۷ اسفند ماه ۹۸

  شب اضافه هر نفرموقعیتکودک بدون تختکودک با تختسه تختهیک تختهدو تخته به ازای هر نفرسرویسنوع اتاق
  ۴۹۵ درهمRAS AL KHAIMAH۴۳۰ درهم
  + نرخ بلیت
  ۴۳۰ درهم
  + نرخ بلیت
  ۱۷۲۰ درهم +نرخ بلیط۳۱۲۰ درهم
  +نرخ بلیت
  ۱۹۰۰ درهم +نرخ بلیتALL ULTRA INCLUSIVEDELUX ROOM
  GARDEN VIEW

  جهت اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه در تماس باشید

  خدمات تور

  تور دبی هتل ریکسوس

  • هتل + ویزا + تراسفر فرودگاهی + راهنما + بیمه مسافرتی

  پرواز از شیراز :

  • فلای دبی (شنبه/سه شنبه/پنج شنبه)
  • کیش ایر(دوشنبه / پنجشنبه )
  • ایرعربیا ( شنبه/ یکشنبه / سه شنبه / پنجشنبه / جمعه)
  • ایران ایر ( یکشنبه / چهارشنبه )
  RIOX SAADIYAT ISLAND 5*

  تور لوکس دبی

  ۳ شب و ۴ روز

  اعتبار تور تا ۲۷ اسفند ماه ۹۸

  شب اضافه هر نفر
  موقعیت
  کودک بدون تخت
  ۳-۱۳

  کودک با تخت
  ۳-۱۳

  تخت اضافه
  یک تخته

  دو تخته به ازای هر نفر

  سرویس
  ALL ULTRA INCLUSIVE
  نوع اتاق
  ۹۸۰ درهم
  ABU DUBAI
  ۴۳۰ درهم
  + نرخ بلیت
  ۱۱۲۰ درهم
  + نرخ بلیت
  ۳۰۰۰ درهم +نرخ بلیط
  ۵۹۵۰ درهم
  +نرخ بلیت
  ۳۳۵۰ درهم
  + نرخ بلیت
  ALL ULTRA INCLUSIVE
  DELUX ROOM
  GARDEN VIEW

  جهت اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه در تماس باشید

  خدمات تور

  • هتل + ویزا + تراسفر فرودگاهی + راهنما + بیمه مسافرتی

  پرواز از شیراز :

  • فلای دبی (شنبه/سه شنبه/پنج شنبه)
  • کیش ایر(دوشنبه / پنجشنبه )
  • ایرعربیا ( شنبه/ یکشنبه / سه شنبه / پنجشنبه / جمعه)
  • ایران ایر ( یکشنبه / چهارشنبه )
  RIOX THE PALM 5*

  تور لوکس دبی

  ۳ شب و ۴ روز

  اعتبار تور تا ۲۷ اسفند ماه ۹۸

  شب اضافه هر نفرموقعیتکودک بدون تختکودک با تختتخت اضافهیک تختهدو تخته به ازای هر نفرسرویسنوع اتاق
  ۸۵۰ درهمTHE PALM۴۳۰ درهم
  + نرخ بلیت
  ۴۳۰ درهم + نرخ بلیتN/A۵۱۶۰ درهم +نرخ بلیت۳۰۰۰ درهم
  + نرخ بلیت
  UALLDELUX ROOM

  جهت اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه در تماس باشید

  خدمات تور

  • هتل + ویزا + تراسفر فرودگاهی + راهنما + بیمه مسافرتی

  پرواز از شیراز :

  • فلای دبی (شنبه/سه شنبه/پنج شنبه)
  • کیش ایر(دوشنبه / پنجشنبه )
  • ایرعربیا ( شنبه/ یکشنبه / سه شنبه / پنجشنبه / جمعه)
  • ایران ایر ( یکشنبه / چهارشنبه )
  RIOX PREMIUM 5*

  تور لوکس دبی

  ۳ شب و ۴ روز

  اعتبار تور تا ۲۷ اسفند ماه ۹۸

  شب اضافه هر نفرموقعیتکودک بدون تختکودک با تختتخت اضافهیک تختهدو تخته به ازای هر نفرسرویسنوع ا تاق
  ۶۲۰ درهمJUMEIRAH BEACH۴۳۰ درهم + نرخ بلیت۴۳۰ درهمN/A + نرخ بلیت۴۰۳۵ درهم +
  نرخ بلیت
  ۲۲۳۰درهم
  +نرخ بلیت
  BBDELUX ROOM

  جهت اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه در تماس باشید

  جاذبه های دبی

  اسکله بر دبی

  در این مقاله جاذبه های دبی ، گروه مسافرتی گردشگران شیراز سعی دارد شما را با جاذبه های گردشگری در دبی آشنا کند. با ما باشید. حتما تا به حال به دبی سفر کرده اید. دبی جز یکی از زنده ترین شهرهای جهان به حساب می آید. که مردمان و توریستهایش دائم در حال خوش گذرانی و تفریح هستند. بسیار جاذبه های هیجان انگیز دارد ..

  “با ما مستقیما در واتساپ در تماس باشید”.

  رزرو تور

   

  تایید کاربر