تور دبی هتل ریکسوس

هتل رکسوس دبی

تور لوکس دبی

۳ شب و ۴ روز

اعتبار تور تا ۹ مهر ماه ۹۸

هتلتاریخنوع اتاقسرویسموقعیتهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختههر نفر در اتاق ۳ تختهکودک با تختکودک بدون تختشب اضافه هر نفر
RIXOS BAB AL BAHR 5*۱ مرداد تا ۹ شهریور/پرواز از شیرازRAS AL KHAIMAHALL ULTRA INCLUSIVERAS AL KHAIMAH۷/۸۵۰/۰۰۰۱۰/۹۰۰/۰۰۰۸/۳۵۰/۰۰۰۴/۳۵۰/۰۰۰۳/۹۸۰/۰۰۰۱/۳۶۵/۰۰۰
RIXOS BAB AL BAHR 5*۱ مرداد تا ۹ شهریور/پرواز از تهرانRAS AL KHAIMAHALL ULTRA INCLUSIVERAS AL KHAIMAH۷/۳۵۰/۰۰۰۱۰/۴۰۰/۰۰۰۷/۸۵۰/۰۰۰۳/۸۵۰/۰۰۰۳/۴۸۰/۰۰۰۱/۳۶۵/۰۰۰
RIOX THE PALM 5*۱ مرداد تا ۹ شهریور/پرواز از شیرازDELUX ROOMBBTHE PALM۷/۹۵۰/۰۰۰۱۲/۴۵۰/۰۰۰N/A ۴/۳۵۰/۰۰۰۳/۹۸۰/۰۰۰۱/۳۵۰/۰۰۰
RIOX THE PALM 5*۱ مرداد تا ۹ شهریور/پرواز از تهرانDELUX ROOMBBTHE PALM۷/۴۵۰/۰۰۰۱۱/۹۵۰/۰۰۰N/A ۳/۸۵۰/۰۰۰۳/۴۸۰/۰۰۰۱/۳۵۰/۰۰۰
RIOX PREMIUM 5* ۱ مرداد تا ۹ شهریور/پرواز از شیرازDELUX ROOMBBJUMEIRAH۷/۶۰۰/۰۰۰۱۰/۸۵۰/۰۰۰N/A ۴/۳۵۰/۰۰۰۳/۹۸۰/۰۰۰۱/۲۵۰/۰۰۰
RIOX PREMIUM 5* ۱ مرداد تا ۹ شهریور/پرواز از تهرانDELUX ROOMBBJUMEIRAH۷/۱۰۰/۰۰۰۱۰/۳۵۰/۰۰۰N/A ۳/۸۵۰/۰۰۰۳/۴۸۰/۰۰۰۱/۲۵۰/۰۰۰

خدمات تور

  • هتل با صبحانه
  • تراسفر فرودگاهی
  • پرواز از شیراز فلای دبی  کمترین کلاس پروازی محاسبه شده (روزهای پرواز :شنبه/سه شنبه/پنج شنبه)
  • پرواز از تهران  ایران ایر   کمترین کلاس پرواز محاسبه شده (روزهای پرواز :شنبه/یکشنبه/سه شنبه/چهارشنبه)
  • در بازده زمانی ۱۸ تا ۲۶ مرداد هتل های RIXOS شامل افزایش نرخ می باشند (با کانتر هماهنگ شود)
تور دبی هتل ریکسوس

تور لوکس دبی

۳ شب و ۴ روز

اعتبار تور تا ۹ مهر ماه ۹۸

هتلتاریخنوع اتاقسرویسموقعیتهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختههر نفر در اتاق ۳ تختهکودک با تختکودک بدون تختشب اضافه هر نفر
RIXOS BAB AL BAHR 5*۱ مرداد تا ۹ شهریور/پرواز از شیرازRAS AL KHAIMAHALL ULTRA INCLUSIVERAS AL KHAIMAH۷/۸۵۰/۰۰۰۱۰/۹۰۰/۰۰۰۸/۳۵۰/۰۰۰۴/۳۵۰/۰۰۰۳/۹۸۰/۰۰۰۱/۳۶۵/۰۰۰
RIXOS BAB AL BAHR 5*۱ مرداد تا ۹ شهریور/پرواز از تهرانRAS AL KHAIMAHALL ULTRA INCLUSIVERAS AL KHAIMAH۷/۳۵۰/۰۰۰۱۰/۴۰۰/۰۰۰۷/۸۵۰/۰۰۰۳/۸۵۰/۰۰۰۳/۴۸۰/۰۰۰۱/۳۶۵/۰۰۰
RIOX THE PALM 5*۱ مرداد تا ۹ شهریور/پرواز از شیرازDELUX ROOMBBTHE PALM۷/۹۵۰/۰۰۰۱۲/۴۵۰/۰۰۰N/A ۴/۳۵۰/۰۰۰۳/۹۸۰/۰۰۰۱/۳۵۰/۰۰۰
RIOX THE PALM 5*۱ مرداد تا ۹ شهریور/پرواز از تهرانDELUX ROOMBBTHE PALM۷/۴۵۰/۰۰۰۱۱/۹۵۰/۰۰۰N/A ۳/۸۵۰/۰۰۰۳/۴۸۰/۰۰۰۱/۳۵۰/۰۰۰
RIOX PREMIUM 5* ۱ مرداد تا ۹ شهریور/پرواز از شیرازDELUX ROOMBBJUMEIRAH۷/۶۰۰/۰۰۰۱۰/۸۵۰/۰۰۰N/A ۴/۳۵۰/۰۰۰۳/۹۸۰/۰۰۰۱/۲۵۰/۰۰۰
RIOX PREMIUM 5* ۱ مرداد تا ۹ شهریور/پرواز از تهرانDELUX ROOMBBJUMEIRAH۷/۱۰۰/۰۰۰۱۰/۳۵۰/۰۰۰N/A ۳/۸۵۰/۰۰۰۳/۴۸۰/۰۰۰۱/۲۵۰/۰۰۰

خدمات تور

  • هتل با صبحانه
  • تراسفر فرودگاهی
  • پرواز از شیراز فلای دبی  کمترین کلاس پروازی محاسبه شده (روزهای پرواز :شنبه/سه شنبه/پنج شنبه)
  • پرواز از تهران  ایران ایر   کمترین کلاس پرواز محاسبه شده (روزهای پرواز :شنبه/یکشنبه/سه شنبه/چهارشنبه)
  • در بازده زمانی ۱۸ تا ۲۶ مرداد هتل های RIXOS شامل افزایش نرخ می باشند (با کانتر هماهنگ شود)

رزرو تور

 

تایید کاربر

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!