تور بانکوک ویژه نوروز

ظرفیت تور تکمیل شده است / یا / تاریخ تور منقضی شده است

بانکوک
۳ فروردین به ۱۱ فروردین
پرواز رفت و برگشت بانکوک

تور بانکوک نوروز

بلیت هواپیمای به مبلغ ۷.۹۵۰.۰۰۰ هزار تومان به پکیج فوق اضافه می گردد

بانکوک - پوکت
۳ فروردین به ۱۱ فروردین
پرواز رفت و برگشت بانکوک

تور بانکوک نوروز

نام هتل درجه هرنفر در اتاق دوتخته هرنفر در اتاق یک تخته بچه بدون تخت بچه با تخت
WIN LONG PLACE/ PATONG HOLIDAY ۳*/۳* ۳۲۲$ ۴۳۴$ ۳۲۲$ ۲۶۶$
I -RESIDENCE SATHORN/BLUE SKY ۳*/۳* ۳۴۲ ۴۷۴ ۳۴۲ ۲۷۶
IBIS SATHORN/ GU HOTEL ۳*+/۳*+ ۳۸۲ ۵۵۴ ۳۸۲ ۲۹۶
TANGO VIBRANT LIVING/ASPIRA PRIME ۳*+/۳*+ ۳۹۴ ۵۷۸ ۳۹۴ ۳۰۲
A-ONE BANGKOK/ ASHLEE PLAZA ۴*/۴* ۴۲۸ ۶۳۶ ۴۲۸ ۳۲۴
FURAMA SILOM/ THE GIG ۴*/۴* ۴۴۸ ۶۷۶ ۴۴۸ ۳۳۴
GRAND HOWARD/ASHLEE HEIGHTS ۴*/۴* ۴۹۶ ۷۷۲ ۴۹۶ ۳۵۸
MERCURE MAKKASAN/ ROYAL PARADISE ۴*/۴* ۵۰۸ ۷۹۶ ۵۰۸ ۳۶۴
AMBASSADOR BANGKOK/ SLEEP WITH ME ۴*/۴* ۵۳۶ ۸۵۲ ۵۳۶ ۳۷۸
CITRUS SUITES SUKHUMVIT/ HYATT PLACE ۴*+/۴* ۵۱۶ ۸۱۲ ۵۱۶ ۳۶۸
PARK PLAZA SUKHUMVIT/ SWISSOTEL PATONG ۴*+/۴*+ ۵۹۶ ۹۷۲ ۳۲۲ ۴۰۸
ALOFT SUKHUMVIT/NOVOTEL PHUKET RESORT ۴*+/۴*+ ۶۴۰ ۱۰۶۰ ۵۹۶ ۴۳۰
EASTIN GRAND/ CROWNE PLAZA ۵*/۵* ۷۴۶ ۱۲۶۲ ۶۴۰ ۴۸۸
VIE HOTEL/DIAMOND CLIFF ۵*/۵* ۷۳۰ ۱۲۳۰ ۷۴۶ ۴۸۰
AVANI RIVERSIDE/ AMARI PHUKET ۵*/۵* ۹۷۸ ۱۷۲۶ ۷۳۰ ۶۰۴
SOFITEL/MARRIOT MERLIN BEACH ۵*/۵* ۹۴۶ ۱۶۶۲ ۹۷۸ ۵۸۸
BANYAN TREE BANGKOK/ CENTRA GRAND OHUKET ۵*/۵* ۱۰۰۲ ۱۷۷۴ ۹۴۶ ۶۱۶
LEBUA TOWER CLUB/JW MARRITT PHUKET ۵*+/۵* ۱۱۴۶ ۲۰۴۲ ۱۰۰۲ ۶۷۸
ANANTRA RIVERSIDE/RENAISSANCE ۵*+/۵*+ ۱۳۰۶ ۲۳۶۲ ۱۱۲۶ ۷۵۸

بلیت هواپیمای به مبلغ ۷.۹۵۰.۰۰۰ هزار تومان به پکیج فوق اضافه می گردد

بانکوک - پاتایا
۳ فروردین به ۱۱ فروردین
پرواز رفت و برگشت بانکوک

تور بانکوک نوروز

نام هتل درجه هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار)
HOWARD SQUARE/WIZ PATTAYA ۳*/۳* ۱۹۴$ ۲۹۸$ ۲۷۴$ ۱۴۲$
ASTERA SATHORN/ GOLDEN TULIP ۳*/۳* ۲۱۸ ۳۴۶ ۲۹۸ ۱۵۴
IBIS SATHORN/ IBIS PATTAYA ۳*+/۳*+ ۲۶۲ ۴۳۴ ۳۴۲ ۱۷۶
SEASONS SIAM/ MIKE ORCHARD ۳*+/۳*+ ۲۷۴ ۴۵۸ ۳۵۴ ۱۸۲
WIN LONG PLACE/FILPPER LODGE ۳*+/۳*+ ۲۴۶ ۴۰۲ ۳۲۶ ۱۷۸
BANGKOK PALACE/ HOTEL J PATTAYA ۴*/۴* ۲۹۶ ۴۹۲ ۳۷۶ ۱۹۸
TRAVELODGE BANGKOK/SUN BEAM ۴*/۴* ۳۰۸ ۵۱۶ ۳۸۸ ۲۰۴
EASTIN MAKKASAN/MERCURE PATTAYA ۴*/۴* ۳۱۶ ۵۳۲ ۳۹۶ ۲۰۸
MONTIEN BANGKOK/AMBASSADOR ۴*/۴* ۳۳۶ ۵۷۲ ۴۱۶ ۲۱۸
AMARI RESIDENCES/AMARI RESIDENCES ۴*+/۴*+ ۳۵۲ ۶۰۴ ۴۳۲ ۲۲۶
THE KEY PREMIER/DISCOVERY BEACH ۴*+/۴*+ ۴۰۰ ۷۰۰ ۴۸۰ ۲۵۰
HOLIDAY INN SILOM/MERCURE PATTAYA ۴*+/۴*+ ۴۶۰ ۸۲۰ ۵۴۰ ۲۸۰
SWISSOTEL BANGKOK/BARAQUDA PATTAYA ۵*/۵* ۵۵۴ ۹۹۸ ۶۳۴ ۳۳۲
VIE HOTEL/ ROYAL CLIFF ۵*/۵* ۶۰۶ ۱۱۰۲ ۶۸۶ ۳۵۸
AMARA BANGKOK/ DUSIT THANI PATTAYA ۵*/۵* ۵۹۴ ۱۰۷۸ ۶۷۴ ۳۵۲
ANANTRA SIAM/INTERCONTINENAL PATTAYA ۵*+/۵*+ ۷۱۸ ۱۳۲۶ ۷۹۸ ۴۱۴
CONRAD BANGKOK/ CENTRA GRAND MIRAGE ۵*+/۵*+ ۸۰۲ ۱۴۹۴ ۸۸۲ ۴۵۶
JW MARRIOT BANGKOK/GRAND CENTER POINT ۵*+/۵*+ ۸۶۲ ۱۵۹۴ ۹۲۲ ۴۹۶
SHANGRI LA/ WHITE SAND BEACH ۵*+/۵*+ ۹۰۲ ۱۶۷۴ ۹۶۲ ۵۱۶

بلیت هواپیمای به مبلغ ۷.۹۵۰.۰۰۰ هزار تومان به پکیج فوق اضافه می گردد

پوکت - بانکوک
پرواز رفت پوکت برگشت از بانکوک

تور بانکوک نوروز

نام هتل درجه هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار)
WIN LONG PLACE/ PATONG HOLIDAY ۳*/۳* ۲۹۰$ ۴۰۴$ ۲۸۰$ ۲۳۶$
I -RESIDENCE SATHORN/BLUE SKY ۳*/۳* ۳۲۲ ۴۵۴ ۳۲۲ ۲۵۶
IBIS SATHORN/ GU HOTEL ۳*+/۳*+ ۳۶۲ ۵۳۴ ۳۶۲ ۲۷۶
TANGO VIBRANT LIVING/ASPIRA PRIME ۳*+/۳*+ ۳۷۴ ۵۵۸ ۳۷۴ ۲۸۲
A-ONE BANGKOK/ ASHLEE PLAZA ۴*/۴* ۴۰۸ ۶۱۶ ۴۰۸ ۳۰۴
FURAMA SILOM/ THE GIG ۴*/۴* ۴۲۸ ۶۵۶ ۴۲۸ ۳۱۴
GRAND HOWARD/ASHLEE HEIGHTS ۴*/۴* ۴۷۶ ۷۵۲ ۴۷۶ ۳۳۸
MERCURE MAKKASAN/ ROYAL PARADISE ۴*/۴* ۴۸۸ ۷۷۶ ۴۸۸ ۳۴۴
AMBASSADOR BANGKOK/ SLEEP WITH ME ۴*/۴* ۵۱۶ ۸۳۲ ۵۱۶ ۳۵۸
CITRUS SUITES SUKHUMVIT/ HYATT PLACE ۴*+/۴* ۴۹۶ ۷۹۲ ۴۹۶ ۳۴۸
PARK PLAZA SUKHUMVIT/ SWISSOTEL PATONG ۴*+/۴*+ ۵۷۶ ۹۵۲ ۵۷۶ ۳۸۸
ALOFT SUKHUMVIT/NOVOTEL PHUKET RESORT ۴*+/۴*+ ۶۲۰ ۱۰۴۰ ۶۲۰ ۴۱۰
EASTIN GRAND/ CROWNE PLAZA ۵*/۵* ۷۲۶ ۱۲۴۲ ۷۲۶ ۴۶۸
VIE HOTEL/DIAMOND CLIFF ۵*/۵* ۷۱۰ ۱۲۱۰ ۷۱۰ ۴۶۰
AVANI RIVERSIDE/ AMARI PHUKET ۵*/۵* ۹۵۸ ۱۷۰۶ ۹۵۸ ۵۸۴
SOFITEL/MARRIOT MERLIN BEACH ۵*/۵* ۹۲۶ ۱۶۴۲ ۹۲۶ ۵۶۸
BANYAN TREE BANGKOK/ CENTRA GRAND OHUKET ۵*/۵* ۹۸۲ ۱۷۵۴ ۹۸۲ ۵۹۶
LEBUA TOWER CLUB/JW MARRITT PHUKET ۵*+/۵* ۱۱۰۶ ۲۰۰۲ ۱۱۰۶ ۶۵۸
ANANTRA RIVERSIDE/RENAISSANCE ۵*+/۵*+ ۱۲۶۶ ۲۳۲۲ ۱۲۶۶ ۷۳۸

بلیت هواپیمای به مبلغ ۷.۹۵۰.۰۰۰ هزار تومان به پکیج فوق اضافه می گردد

توضیحات

 • مبلغ بلیت به پکیج فوق بابت نرخ بلیت اضافه میگردد .
 • تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
 • در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل ، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.
 • نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.
 • توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند.
 • مدارك لازم:
  • اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۷ ماه
  • ۲قطعه عكس ۴*۳ زمینه سفید
  • کپی شناسنامه
  • کپی کارت ملی
  • پرینت ۳ ماهه حساب بانکی

خدمات تور

 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • راهنمای فارسی زبان
 • يك سيم كارت رايگان به ازاء هر اتاق
 • بیمه مسافرتی

با مطالعه ی مجله سفرگشت گروه گردشگران ، جاذبه های بانکوک را بیشتر بشناسید. (مشاهده مجله سفرگشت بانکوک)

 

رزرو تور

 

تایید کاربر