تور ارمنستان از تهران

تور ارمنستان از تهران
۳ شب و ۴ روز
اعتبار تور تا ۸ مهر ماه ۹۸

نام هتلLOCATIONدرجههر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهکودک با تخت ۶-۱۲ سال
COMFORT۱۰ MIN۳* / BB۱۰۰ $۱۴۵ $۹۰ $
SHIRAK CENTER۳* / BB۱۱۰ $۱۵۰ $۱۰۰ $
SILACHI CENTER۴* / BB۱۱۵ $۱۶۵ $۱۰۵ $
IMPERIAL PALACE CENTER۴* / BB۱۴۰ $۲۲۰ $۱۳۰ $
METROPOLCENTER۴* / BB۱۳۵ $۲۰۰ $۱۲۵ $
CENTRALCENTER۴* /BB۱۶۵ $۲۷۵ $۱۴۵ $
RADISSON BLU۵ MIN۵* / BB۲۴۵ $۴۰۰ $۲۱۵ $
NATIONAL CENTER۵* /BB۲۵۰ $۴۵۰ $۲۴۰ $

خدمات تور

 • نرخ بلیط به مبلغ فوق اضافه میگردد
 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی و راهنمای فارسی زبان
 • سیم کارت
 • گشت شهری با نهار

توضیحات

 • ۱-مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

  ۲-نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

  ۳-توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند

تور ارمنستان از تهران پاییز ۹۸

تور ارمنستان از تهران
۳ شب و ۴ روز
اعتبار تور تا ۸ مهر ماه ۹۸

نام هتلLOCATIONدرجههر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهکودک با تخت ۶-۱۲ سال
COMFORT۱۰ MIN۳* / BB۱۰۰ $۱۴۵ $۹۰ $
SHIRAK CENTER۳* / BB۱۱۰ $۱۵۰ $۱۰۰ $
SILACHI CENTER۴* / BB۱۱۵ $۱۶۵ $۱۰۵ $
IMPERIAL PALACE CENTER۴* / BB۱۴۰ $۲۲۰ $۱۳۰ $
METROPOLCENTER۴* / BB۱۳۵ $۲۰۰ $۱۲۵ $
CENTRALCENTER۴* /BB۱۶۵ $۲۷۵ $۱۴۵ $
RADISSON BLU۵ MIN۵* / BB۲۴۵ $۴۰۰ $۲۱۵ $
NATIONAL CENTER۵* /BB۲۵۰ $۴۵۰ $۲۴۰ $

خدمات تور

 • نرخ بلیط به مبلغ فوق اضافه میگردد
 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی و راهنمای فارسی زبان
 • سیم کارت
 • گشت شهری با نهار

توضیحات

 • ۱-مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

  ۲-نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

  ۳-توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند

رزرو تور

 

تایید کاربر