تور آنتالیا هتل ریکسوس

  هتل ریکسوس آنتالیا

  تور آنتالیا از شیراز با پرواز ترکیش

  ۶ شب و ۷ روز

  اعتبار تور تا ۱۰ آبان ماه ۹۸

  نام هتلمنطقهدرجهنوع اتاقهر نفر در اتاق ۲ تخته (تومان)
  RIXOS SUNGATE/ALLKEMER۵*STD LAND VIEW۱۷.۸۸۰.۰۰۰
  RIXOSE PREMIUM /ALLBELEK۵*DLX GARDEN VIEW۲۳.۳۰۰.۰۰۰

  توضیحات

  1. مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
  2. نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.
  3. توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند

  تور آنتالیا از تهران با پرواز سان اکسپرس

  ۶ شب و ۷ روز

  اعتبار تور تا ۱۰ آبان ماه ۹۸

  نام هتلمنطقهدرجهنوع اتاقهر نفر در اتاق ۲ تخته (تومان)
  RIXOS SUNGATE/ALLKEMER۵*STD LAND VIEW۱۳.۶۸۰.۰۰۰
  RIXOSE PREMIUM /ALLBELEK۵*DLX GARDEN VIEW۱۹.۲۰۰.۰۰۰

  توضیحات

  1. مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
  2. نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.
  3. توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند
  تور آنتالیا هتل ریکسوس از شیراز

  تور آنتالیا از شیراز با پرواز ترکیش

  ۶ شب و ۷ روز

  اعتبار تور تا ۱۰ آبان ماه ۹۸

  نام هتلمنطقهدرجهنوع اتاقهر نفر در اتاق ۲ تخته (تومان)
  RIXOS SUNGATE/ALLKEMER۵*STD LAND VIEW۱۷.۸۸۰.۰۰۰
  RIXOSE PREMIUM /ALLBELEK۵*DLX GARDEN VIEW۲۳.۳۰۰.۰۰۰

  توضیحات

  1. مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
  2. نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.
  3. توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند
  تور آنتالیا هتل ریکسوس از تهران

  تور آنتالیا از تهران با پرواز سان اکسپرس

  ۶ شب و ۷ روز

  اعتبار تور تا ۱۰ آبان ماه ۹۸

  نام هتلمنطقهدرجهنوع اتاقهر نفر در اتاق ۲ تخته (تومان)
  RIXOS SUNGATE/ALLKEMER۵*STD LAND VIEW۱۳.۶۸۰.۰۰۰
  RIXOSE PREMIUM /ALLBELEK۵*DLX GARDEN VIEW۱۹.۲۰۰.۰۰۰

  توضیحات

  1. مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
  2. نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.
  3. توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند

  رزرو تور

   

  تایید کاربر

  Do NOT follow this link or you will be banned from the site!