تور آنتالیا از تهران

  تور آنتالیا از تهران

  ۶ شب و ۷ روز

  اعتبار تور تا ۰۳ شهریور ماه ۱۴۰۰

  ردیفنام هتلدرجههر نفردر اتاق ۲ تخته
  ۱ARMAS SUNRISE LARA (Uall)(LARA) *5۱۱.۵۰۰.۰۰۰
  ۲TRANSATLANTIC RESORT HOTEL (UALL)(KEMER) *5۱۵.۱۰۰.۰۰۰
  ۳SEA LIFE FAMILY RESORT HOTEL (Uall)(LARA) *5۱۵.۸۰۰.۰۰۰
  ۴PORTO BELLO HOTEL (Uall)(LARA) *5۱۷.۳۰۰.۰۰۰
  ۵GRAND PARK LARA ( All)(LARA) *5۱۸.۳۰۰.۰۰۰
  ۶SEA LIFE KEMER RESORT (UALL)(KEMER) *5۲۰.۱۰۰.۰۰۰
  ۷CONCORDE DELUXE HOTEL(Uall)(LARA) *5۲۴.۱۰۰.۰۰۰
  ۸LIMAK LIMRA (UALL)(KEMER) *5۲۵.۵۰۰.۰۰۰
  ۹SPICE HOTEL (UALL)(BELEK) *5۲۵.۵۰۰.۰۰۰
  ۱۰FAME RESIDENCE LARA (Uall)(LARA) *5۲۶.۴۰۰.۰۰۰
  ۱۱RIXOS DOWNTOWN HOTEL (ALL)(LARA) *5۲۸.۴۰۰.۰۰۰
  ۱۲LIMAK LARA (Uall)(LARA) *5۲۹.۵۰۰.۰۰۰
  ۱۳GRANADA BELEK (Uall)(BELEK) *5۳۱.۴۰۰.۰۰۰
  ۱۴TITANIC BEACH LARA (Uall)(LARA) *5۳۲.۲۰۰.۰۰۰
  ۱۵RIXOS SUNGATE(UALL)(KEMER) *5۳۹.۷۰۰.۰۰۰
  ۱۶RIXOS PREMIUM (UALL)(BELEK) *5۶۳.۱۰۰.۰۰۰
  ۱۷REGNUM (UALL)(BELEK) *5۶۳.۳۰۰.۰۰۰
  ۱۸THE LAND OF LEGENDS(HB)(BELEK) *5۶۴.۰۰۰.۰۰۰

  خدمات تور

  تور آنتالیا

  ۶ شب و ۷روز  اقامت در هتل با خدمات  ذکر شده – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی- بیمه مسافرتی- پرواز به دنیزلی) ترانسفر زمینی از دنیزلی به آنتالیا(

  توضیحات

  توضیحات:

  1. همراه داشتن تست  PCR الزامی میباشد و هزینه تست (در آزمایشگاههای مورد تایید) به عهده مسافر میباشد.
  2. با توجه به نوسانات نرخ دلار امکان تغییر نرخ پکیج وجود دارد.
  3. نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به صورت موقت در اتاق قرار میگیرد.
  4. مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده میباشد.

  تور آنتالیا استانبول از تهران

  ۶ شب و ۷ روز

  اعتبار تور ۳۰دی۹۹

  ردیفنام هتلدرجههر نفردر اتاق ۲ تختهکودک با تخت
  ۱ARMAS LARA(LARA) *5۱۵.۲۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۲LAREN FAMILY HOTEL(LARA) *5۱۶.۸۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۳GRAND RING HOTEL(KEMER) *5۱۸.۵۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۴GRAND PARK LARA(LARA) *4۱۹.۱۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۵CONCORDE DELUXE HOTEL(LARA) *5۲۶.۸۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۶ICE GREEN PALACE(LARA) *5۲۷.۲۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۷GRANADA BELEK(BELEK) *5۲۸.۵۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۸TITANIC BEACH LARA(LARA) *5۳۱.۵۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۹ELA QUALITY RESORT(BELEK) *5۳۶.۰۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۱۰THE LAND OF LEGEND(BELEK) *5۳۸.۹۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۱۱TITANIC MARDAN PALACE(LARA) *5۴۰.۹۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۱۲RIXOS PREMIUM BELEK(BELEK) *5۴۸.۰۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰

  خدمات تور

  تور آنتالیا

  • ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با خدمات ذکر شده ( ۴ شب آنتالیا – ۳ شب استانبول )
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی در آنتالیا ( درصورت تمایل مسافر ترانسفر استانبول نیز به صورت VIP انجام میشود.)
  • بیمه مسافرتی

  توضیحات

  • همراه داشتن تست PCR الزامی میباشد و هزینه تست (در آزمایشگاههای مورد تایید) به عهده مسافر میباشد.
  • قیمت بلیط به پکیج فوق اضافه میگردد.
  • نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به صورت موقت در اتاق قرار میگیرد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده میباشد.
  تور آنتالیا از تهران

  تور آنتالیا از تهران

  ۶ شب و ۷ روز

  اعتبار تور تا ۰۳ شهریور ماه ۱۴۰۰

  ردیفنام هتلدرجههر نفردر اتاق ۲ تخته
  ۱ARMAS SUNRISE LARA (Uall)(LARA) *5۱۱.۵۰۰.۰۰۰
  ۲TRANSATLANTIC RESORT HOTEL (UALL)(KEMER) *5۱۵.۱۰۰.۰۰۰
  ۳SEA LIFE FAMILY RESORT HOTEL (Uall)(LARA) *5۱۵.۸۰۰.۰۰۰
  ۴PORTO BELLO HOTEL (Uall)(LARA) *5۱۷.۳۰۰.۰۰۰
  ۵GRAND PARK LARA ( All)(LARA) *5۱۸.۳۰۰.۰۰۰
  ۶SEA LIFE KEMER RESORT (UALL)(KEMER) *5۲۰.۱۰۰.۰۰۰
  ۷CONCORDE DELUXE HOTEL(Uall)(LARA) *5۲۴.۱۰۰.۰۰۰
  ۸LIMAK LIMRA (UALL)(KEMER) *5۲۵.۵۰۰.۰۰۰
  ۹SPICE HOTEL (UALL)(BELEK) *5۲۵.۵۰۰.۰۰۰
  ۱۰FAME RESIDENCE LARA (Uall)(LARA) *5۲۶.۴۰۰.۰۰۰
  ۱۱RIXOS DOWNTOWN HOTEL (ALL)(LARA) *5۲۸.۴۰۰.۰۰۰
  ۱۲LIMAK LARA (Uall)(LARA) *5۲۹.۵۰۰.۰۰۰
  ۱۳GRANADA BELEK (Uall)(BELEK) *5۳۱.۴۰۰.۰۰۰
  ۱۴TITANIC BEACH LARA (Uall)(LARA) *5۳۲.۲۰۰.۰۰۰
  ۱۵RIXOS SUNGATE(UALL)(KEMER) *5۳۹.۷۰۰.۰۰۰
  ۱۶RIXOS PREMIUM (UALL)(BELEK) *5۶۳.۱۰۰.۰۰۰
  ۱۷REGNUM (UALL)(BELEK) *5۶۳.۳۰۰.۰۰۰
  ۱۸THE LAND OF LEGENDS(HB)(BELEK) *5۶۴.۰۰۰.۰۰۰

  خدمات تور

  تور آنتالیا

  ۶ شب و ۷روز  اقامت در هتل با خدمات  ذکر شده – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی- بیمه مسافرتی- پرواز به دنیزلی) ترانسفر زمینی از دنیزلی به آنتالیا(

  توضیحات

  توضیحات:

  1. همراه داشتن تست  PCR الزامی میباشد و هزینه تست (در آزمایشگاههای مورد تایید) به عهده مسافر میباشد.
  2. با توجه به نوسانات نرخ دلار امکان تغییر نرخ پکیج وجود دارد.
  3. نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به صورت موقت در اتاق قرار میگیرد.
  4. مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده میباشد.
  تور آنتالیا استانبول

  تور آنتالیا استانبول از تهران

  ۶ شب و ۷ روز

  اعتبار تور ۳۰دی۹۹

  ردیفنام هتلدرجههر نفردر اتاق ۲ تختهکودک با تخت
  ۱ARMAS LARA(LARA) *5۱۵.۲۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۲LAREN FAMILY HOTEL(LARA) *5۱۶.۸۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۳GRAND RING HOTEL(KEMER) *5۱۸.۵۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۴GRAND PARK LARA(LARA) *4۱۹.۱۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۵CONCORDE DELUXE HOTEL(LARA) *5۲۶.۸۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۶ICE GREEN PALACE(LARA) *5۲۷.۲۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۷GRANADA BELEK(BELEK) *5۲۸.۵۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۸TITANIC BEACH LARA(LARA) *5۳۱.۵۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۹ELA QUALITY RESORT(BELEK) *5۳۶.۰۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۱۰THE LAND OF LEGEND(BELEK) *5۳۸.۹۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۱۱TITANIC MARDAN PALACE(LARA) *5۴۰.۹۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰
  ۱۲RIXOS PREMIUM BELEK(BELEK) *5۴۸.۰۰۰.۰۰۰۹.۹۰۰.۰۰۰

  خدمات تور

  تور آنتالیا

  • ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با خدمات ذکر شده ( ۴ شب آنتالیا – ۳ شب استانبول )
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی در آنتالیا ( درصورت تمایل مسافر ترانسفر استانبول نیز به صورت VIP انجام میشود.)
  • بیمه مسافرتی

  توضیحات

  • همراه داشتن تست PCR الزامی میباشد و هزینه تست (در آزمایشگاههای مورد تایید) به عهده مسافر میباشد.
  • قیمت بلیط به پکیج فوق اضافه میگردد.
  • نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به صورت موقت در اتاق قرار میگیرد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده میباشد.

  راهنمای سفر به آنتالیا

  راهنمای سفر به انتالیا

  کشور ترکیه چون هم ویزا نمیخواد و هم نسبت به کشورهای دیگر قیمت مناسب تری دارد

  و جاهای دیدنی زیبایی دارد، ایرانی ها علاقه ی زیادی دارند که به این کشور سفر کنند.

  موقعیت آنتالیا در جنوب غربی ترکیه و کنار دریای مدیدترانه قرار گرفته است

  با ما مستقیما در واتساپ در تماس باشید“.

   

  رزرو تور

   

  تایید کاربر