تور اروپا

  تورهای اروپا

  پاییز و زمستان ۱۴۰۰

  ردیفنام و مسیر تورهر نفردر اتاق ۲ تختههر نفردر اتاق ۱ تخته۴-۱۱ سال با تخت۲-۴ سال بدون تخت
  ۱فرانسه(۸روز)۴*تاپ رنسانس

  ۷شب پاریس
  ۱۲۹۰یورو+نرخ پرواز۱۸۹۰ یورو+نرخ پرواز۱۱۹۰ یورو+نرخ پرواز۴۹۰ یورو+نرخ پرواز
  ۲فرانسه-بلژیک-هلند-آلمان(۱۱ روز)۴*

  ۵شب پاریس-بروکسل+۲شب آمستردام+۳ شب هامبورگ
  ۱۹۹۰یورو+نرخ پرواز۲۷۹۰یورو+نرخ پرواز۱۷۹۰یورو+نرخ پرواز۶۹۰یورو+نرخ پرواز
  ۳فرانسه-سوئیس(۹روز)۴*

  ۴شب پاریس+۴ شب زوریخ
  (با قطار سریع السیر)
  ۱۶۹۰یورو+نرخ پرواز۲۴۹۰یورو+نرخ پرواز۱۴۹۰یورو+نرخ پرواز۵۹۰یورو+نرخ پرواز
  ۴فرانسه-ایتالیا-اسپانیا(۱۱روز)۴*

  ۴شب پاریس+۳ شب رم+۳شب بارسلون
  ۲۳۹۰یورو+نرخ پرواز۳۲۹۰یورو+نرخ پرواز۲۱۹۰یورو+نرخ پرواز۸۹۰یورو+نرخ پرواز
  ۵اسپانیا(۸روز)۴*

  ۳شب مادرید+۴شب بارسلون
  ۱۳۹۰یورو+نرخ پرواز۲۰۹۰یورو+نرخ پرواز۱۱۹۰یورو+نرخ پرواز۵۹۰یورو+نرخ پرواز
  ۶فرانسه-ایتالیا(۸روز)۴*

  ۴شب پاریس+۳شب رم
  ۱۵۹۰یورو+نرخ پرواز۲۰۹۰یورو+نرخ پرواز۱۳۹۰یورو+نرخ پرواز۵۹۰ یورو+نرخ پرواز
  ۷اسپانیا-ایتالیا(۷روز)۴*

  ۳شب بارسلون+۳شب رم
  ۱۳۹۰یورو+نرخ پرواز۱۹۹۰یورو+نرخ پرواز۱۲۹۰یورو+نرخ پرواز۵۹۰یورو+نرخ پرواز
  ۸فرانسه-اسپانیا(۸روز)۴*

  ۴شب پاریس+۳شب بارسلون
  ۱۴۹۰یورو+نرخ پرواز۲۱۹۰یورو+نرخ پرواز۱۲۹۰ یورو+نرخ پرواز۵۹۰یورو+نرخ پرواز
  ۹اسپانیا(۹روز)۴*

  ۴شب جزایر قناری+۴شب بارسلون
  ۲۱۹۰یورو+نرخ پرواز۲۹۹۰یورو+نرخ پرواز۱۹۹۰یورو+نرخ پرواز۹۹۰یورو+نرخ پرواز
  ۱۰اسپانیا(۸روز)۴*

  ۷شب بارسلون
  ۱۱۹۰یورو+نرخ پرواز۱۸۹۰یورو+نرخ پرواز۹۹۰یورو+نرخ پرواز۵۹۰یورو+نرخ پرواز
  ۱۱ایتالیا(۸روز)

  ۲شب ونیز+۲شب فلورانس+۳شب رم
  ۱۵۹۰یورو+نرخ پرواز۲۲۹۰یورو+نرخ پرواز ۱۴۹۰یورو+نرخ پرواز۵۹۰یورو+نرخ پرواز
  ۱۲فرانسه-ایتالیا(۹روز)

  ۴شب پاریس+۲شب ونیز+۲ شب میلان
  ۱۷۹۰یورو+نرخ پرواز۲۴۹۰یورو+نرخ پرواز۱۶۹۰یورو+نرخ پرواز۷۹۰یورو+نرخ پرواز

  خدمات تور

  ۱.ویزا شنگن

  ۲.بیمه مسافرتی

  ۳.اقامت در هتل همراه با صبحانه

  ۴. بلیط رفت و برگشت هواپیما در مسیرهای بین المللی

  ۵.ترانسفر فرودگاهی با اتوبوس های توریستی

  ۶.لیدر

  توضیحات

  • نرخ بلیط به پکیج فوق اضافه می گردد.
  • هزینه دارالترجمه به عهده مسافرین محترم می باشد.
  • مسئولیت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
  • هزینه تستPCR رفت و برگشت به عهده مسافر می باشد.
  • تزریق ۲ دز واکسن و داشتن کارت واکسن الزامی می باشد.
  • هزینه ورودی سفارت به عهده مسافرین می باشد.

   

  مدارك لازم جهت ویزای شنگن

  • اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
  • کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی
  • ۲ عدد عکس ۴.۵*۳.۵ زمینه سفید
  • مشخصات فردی
  • آدرس و شماره تلفن
  • پرینت حساب بانکی با مهر شعبه
  • پرینت حساب بانکی جهت سفارت باید شامل گردش سه ماهه باشد
  تور اروپا پاییز و زمستان ۱۴۰۰

  تورهای اروپا

  پاییز و زمستان ۱۴۰۰

  ردیفنام و مسیر تورهر نفردر اتاق ۲ تختههر نفردر اتاق ۱ تخته۴-۱۱ سال با تخت۲-۴ سال بدون تخت
  ۱فرانسه(۸روز)۴*تاپ رنسانس

  ۷شب پاریس
  ۱۲۹۰یورو+نرخ پرواز۱۸۹۰ یورو+نرخ پرواز۱۱۹۰ یورو+نرخ پرواز۴۹۰ یورو+نرخ پرواز
  ۲فرانسه-بلژیک-هلند-آلمان(۱۱ روز)۴*

  ۵شب پاریس-بروکسل+۲شب آمستردام+۳ شب هامبورگ
  ۱۹۹۰یورو+نرخ پرواز۲۷۹۰یورو+نرخ پرواز۱۷۹۰یورو+نرخ پرواز۶۹۰یورو+نرخ پرواز
  ۳فرانسه-سوئیس(۹روز)۴*

  ۴شب پاریس+۴ شب زوریخ
  (با قطار سریع السیر)
  ۱۶۹۰یورو+نرخ پرواز۲۴۹۰یورو+نرخ پرواز۱۴۹۰یورو+نرخ پرواز۵۹۰یورو+نرخ پرواز
  ۴فرانسه-ایتالیا-اسپانیا(۱۱روز)۴*

  ۴شب پاریس+۳ شب رم+۳شب بارسلون
  ۲۳۹۰یورو+نرخ پرواز۳۲۹۰یورو+نرخ پرواز۲۱۹۰یورو+نرخ پرواز۸۹۰یورو+نرخ پرواز
  ۵اسپانیا(۸روز)۴*

  ۳شب مادرید+۴شب بارسلون
  ۱۳۹۰یورو+نرخ پرواز۲۰۹۰یورو+نرخ پرواز۱۱۹۰یورو+نرخ پرواز۵۹۰یورو+نرخ پرواز
  ۶فرانسه-ایتالیا(۸روز)۴*

  ۴شب پاریس+۳شب رم
  ۱۵۹۰یورو+نرخ پرواز۲۰۹۰یورو+نرخ پرواز۱۳۹۰یورو+نرخ پرواز۵۹۰ یورو+نرخ پرواز
  ۷اسپانیا-ایتالیا(۷روز)۴*

  ۳شب بارسلون+۳شب رم
  ۱۳۹۰یورو+نرخ پرواز۱۹۹۰یورو+نرخ پرواز۱۲۹۰یورو+نرخ پرواز۵۹۰یورو+نرخ پرواز
  ۸فرانسه-اسپانیا(۸روز)۴*

  ۴شب پاریس+۳شب بارسلون
  ۱۴۹۰یورو+نرخ پرواز۲۱۹۰یورو+نرخ پرواز۱۲۹۰ یورو+نرخ پرواز۵۹۰یورو+نرخ پرواز
  ۹اسپانیا(۹روز)۴*

  ۴شب جزایر قناری+۴شب بارسلون
  ۲۱۹۰یورو+نرخ پرواز۲۹۹۰یورو+نرخ پرواز۱۹۹۰یورو+نرخ پرواز۹۹۰یورو+نرخ پرواز
  ۱۰اسپانیا(۸روز)۴*

  ۷شب بارسلون
  ۱۱۹۰یورو+نرخ پرواز۱۸۹۰یورو+نرخ پرواز۹۹۰یورو+نرخ پرواز۵۹۰یورو+نرخ پرواز
  ۱۱ایتالیا(۸روز)

  ۲شب ونیز+۲شب فلورانس+۳شب رم
  ۱۵۹۰یورو+نرخ پرواز۲۲۹۰یورو+نرخ پرواز ۱۴۹۰یورو+نرخ پرواز۵۹۰یورو+نرخ پرواز
  ۱۲فرانسه-ایتالیا(۹روز)

  ۴شب پاریس+۲شب ونیز+۲ شب میلان
  ۱۷۹۰یورو+نرخ پرواز۲۴۹۰یورو+نرخ پرواز۱۶۹۰یورو+نرخ پرواز۷۹۰یورو+نرخ پرواز

  خدمات تور

  ۱.ویزا شنگن

  ۲.بیمه مسافرتی

  ۳.اقامت در هتل همراه با صبحانه

  ۴. بلیط رفت و برگشت هواپیما در مسیرهای بین المللی

  ۵.ترانسفر فرودگاهی با اتوبوس های توریستی

  ۶.لیدر

  توضیحات

  • نرخ بلیط به پکیج فوق اضافه می گردد.
  • هزینه دارالترجمه به عهده مسافرین محترم می باشد.
  • مسئولیت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
  • هزینه تستPCR رفت و برگشت به عهده مسافر می باشد.
  • تزریق ۲ دز واکسن و داشتن کارت واکسن الزامی می باشد.
  • هزینه ورودی سفارت به عهده مسافرین می باشد.

   

  مدارك لازم جهت ویزای شنگن

  • اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
  • کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی
  • ۲ عدد عکس ۴.۵*۳.۵ زمینه سفید
  • مشخصات فردی
  • آدرس و شماره تلفن
  • پرینت حساب بانکی با مهر شعبه
  • پرینت حساب بانکی جهت سفارت باید شامل گردش سه ماهه باشد

  اماکن مشهور و جذاب دنیا

  تور اروپا ویژه کریسمس

  جذاب ترین اماکن گردشگری دنیا: سایت تریپ ادوایزر پر بازدید ترین مکان های گردشگری دنیا که برای توریست ها بهترین مراکز به شمار می آیند را معرفی کرد. از میان مراکز مهم گردشگری دنیا، شهر کهن رم پایتخت کشور ایتالیا در لیست مشهور ترین مراکز گردشگری جهان در صدر قرار دارد و بعد از آن در مقام دوم، کلیسای ساگرادا فامیلیا در شهر بارسلون اسپانیا و در مقام سوم، موزه لوور پاریس قرار گرفته است. با گردشگران شیراز باشید.

  با ما مستقیما در واتساپ در تماس باشید“.

  رزرو تور

   

  تایید کاربر