تور استانبول از شیراز

تور استانبول از شیراز

۴ شب و ۵ روز

اعتبار تور تا ۰۸ مرداد ماه ۱۴۰۰

 

ردیفنام هتلدرجههر نفردر اتاق ۲ تختههر نفردر اتاق ۱ تختهکودک با تختشب اضافه
۱CUENTO(TAKSIM) *3۱۱.۵۰۰.۰۰۰۱۳.۰۰۰.۰۰۰۱۰.۹۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰
۲THE TANGO TAKSIM(TAKSIM) *4۱۲.۱۰۰.۰۰۰۱۴.۳۰۰.۰۰۰۱۱.۰۰۰.۰۰۰۶۵۰.۰۰۰
۳CARTOON(TAKSIM) *4۱۲.۵۰۰.۰۰۰۱۵.۱۰۰.۰۰۰۱۰.۷۰۰.۰۰۰۷۵۰.۰۰۰
۴GRAND OZTANIK(TAKSIM) *4۱۴.۱۸۰.۰۰۰۱۸.۱۴۰.۰۰۰۱۲.۱۴۰.۰۰۰۱.۱۷۰.۰۰۰
۵GOLDEN AGE(TAKSIM) *4۱۳.۹۴۰.۰۰۰۱۷.۷۸۰.۰۰۰۱۲.۳۸۰.۰۰۰۱.۱۱۰.۰۰۰
۶TITANIC CITY(TAKSIM) *4۱۴.۶۶۰.۰۰۰۱۹.۲۲۰.۰۰۰۱۲.۲۶۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰
۷ELIT PRESTIGE(TAKSIM) *4۱۴.۷۸۰.۰۰۰۱۸.۱۴۰.۰۰۰۱۱.۵۴۰.۰۰۰۱.۳۲۰.۰۰۰
۸TAKSIM GONEN(TAKSIM) *4۱۴.۹۰۰.۰۰۰۱۸.۶۲۰.۰۰۰۱۲.۶۲۰.۰۰۰۱.۳۵۰.۰۰۰
۹SHERATON CITY CENTER(KURTULUS) *5۱۴.۶۶۰.۰۰۰۱۸.۹۸۰.۰۰۰۱۲.۳۸۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰
۱۰RADISSON BLU(SISLI) *5۱۵.۶۲۰.۰۰۰۲۰.۹۰۰.۰۰۰۱۲.۸۶۰.۰۰۰۱.۵۳۰.۰۰۰
۱۱POINT TAKSIM(TAKSIM) *5۱۶.۴۶۰.۰۰۰۲۱.۳۸۰.۰۰۰۱۲.۳۸۰.۰۰۰۱.۷۴۰.۰۰۰
۱۲ELIT WORLD(TAKSIM) *5۱۷.۴۲۰.۰۰۰۲۳.۱۸۰.۰۰۰۱۲.۵۰۰.۰۰۰۱.۹۸۰.۰۰۰
۱۳DIVAN TAKSIM(TAKSIM) *5۱۸.۷۴۰.۰۰۰۲۶.۳۰۰.۰۰۰۱۳.۷۰۰.۰۰۰۲.۳۱۰.۰۰۰
۱۴HILTON BOSPHORUS(TAKSIM) *5۱۹.۲۲۰.۰۰۰۲۷.۹۸۰.۰۰۰۱۱.۹۰۰.۰۰۰۲.۴۳۰.۰۰۰
۱۵CVK PARK BOSPHORUS(TAKSIM) *5۲۵.۲۲۰.۰۰۰۳۹.۷۴۰.۰۰۰۱۳.۸۲۰.۰۰۰۳.۹۳۰.۰۰۰
۱۶SWISS(BESIKTAS) *5۲۵.۹۴۰.۰۰۰۴۱.۰۶۰.۰۰۰۱۵.۱۴۰.۰۰۰۴.۱۱۰.۰۰۰

خدمات تور

تور استانبول

خدمات تور:

۴ شب و ۵ روز  اقامت در هتل با صبحانه –  بیمه مسافرتی – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی- پرواز ترکیش از شیراز

توضیحات

۱. همراه داشتن تست PCR الزامی میباشد و هزینه تست (در آزمایشگاههای مورد تایید) به عهده مسافر میباشد.

۲. با توجه به نوسانات نرخ دلار امکان تغییر نرخ بلیط وجود دارد.

۳. نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به صورت موقت در اتاق قرار میگیرد.

۴. مسیولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده میباشد.

تور استانبول تابستان ۱۴۰۰

تور استانبول از شیراز

۴ شب و ۵ روز

اعتبار تور تا ۰۸ مرداد ماه ۱۴۰۰

 

ردیفنام هتلدرجههر نفردر اتاق ۲ تختههر نفردر اتاق ۱ تختهکودک با تختشب اضافه
۱CUENTO(TAKSIM) *3۱۱.۵۰۰.۰۰۰۱۳.۰۰۰.۰۰۰۱۰.۹۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰
۲THE TANGO TAKSIM(TAKSIM) *4۱۲.۱۰۰.۰۰۰۱۴.۳۰۰.۰۰۰۱۱.۰۰۰.۰۰۰۶۵۰.۰۰۰
۳CARTOON(TAKSIM) *4۱۲.۵۰۰.۰۰۰۱۵.۱۰۰.۰۰۰۱۰.۷۰۰.۰۰۰۷۵۰.۰۰۰
۴GRAND OZTANIK(TAKSIM) *4۱۴.۱۸۰.۰۰۰۱۸.۱۴۰.۰۰۰۱۲.۱۴۰.۰۰۰۱.۱۷۰.۰۰۰
۵GOLDEN AGE(TAKSIM) *4۱۳.۹۴۰.۰۰۰۱۷.۷۸۰.۰۰۰۱۲.۳۸۰.۰۰۰۱.۱۱۰.۰۰۰
۶TITANIC CITY(TAKSIM) *4۱۴.۶۶۰.۰۰۰۱۹.۲۲۰.۰۰۰۱۲.۲۶۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰
۷ELIT PRESTIGE(TAKSIM) *4۱۴.۷۸۰.۰۰۰۱۸.۱۴۰.۰۰۰۱۱.۵۴۰.۰۰۰۱.۳۲۰.۰۰۰
۸TAKSIM GONEN(TAKSIM) *4۱۴.۹۰۰.۰۰۰۱۸.۶۲۰.۰۰۰۱۲.۶۲۰.۰۰۰۱.۳۵۰.۰۰۰
۹SHERATON CITY CENTER(KURTULUS) *5۱۴.۶۶۰.۰۰۰۱۸.۹۸۰.۰۰۰۱۲.۳۸۰.۰۰۰۱.۲۹۰.۰۰۰
۱۰RADISSON BLU(SISLI) *5۱۵.۶۲۰.۰۰۰۲۰.۹۰۰.۰۰۰۱۲.۸۶۰.۰۰۰۱.۵۳۰.۰۰۰
۱۱POINT TAKSIM(TAKSIM) *5۱۶.۴۶۰.۰۰۰۲۱.۳۸۰.۰۰۰۱۲.۳۸۰.۰۰۰۱.۷۴۰.۰۰۰
۱۲ELIT WORLD(TAKSIM) *5۱۷.۴۲۰.۰۰۰۲۳.۱۸۰.۰۰۰۱۲.۵۰۰.۰۰۰۱.۹۸۰.۰۰۰
۱۳DIVAN TAKSIM(TAKSIM) *5۱۸.۷۴۰.۰۰۰۲۶.۳۰۰.۰۰۰۱۳.۷۰۰.۰۰۰۲.۳۱۰.۰۰۰
۱۴HILTON BOSPHORUS(TAKSIM) *5۱۹.۲۲۰.۰۰۰۲۷.۹۸۰.۰۰۰۱۱.۹۰۰.۰۰۰۲.۴۳۰.۰۰۰
۱۵CVK PARK BOSPHORUS(TAKSIM) *5۲۵.۲۲۰.۰۰۰۳۹.۷۴۰.۰۰۰۱۳.۸۲۰.۰۰۰۳.۹۳۰.۰۰۰
۱۶SWISS(BESIKTAS) *5۲۵.۹۴۰.۰۰۰۴۱.۰۶۰.۰۰۰۱۵.۱۴۰.۰۰۰۴.۱۱۰.۰۰۰

خدمات تور

تور استانبول

خدمات تور:

۴ شب و ۵ روز  اقامت در هتل با صبحانه –  بیمه مسافرتی – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی- پرواز ترکیش از شیراز

توضیحات

۱. همراه داشتن تست PCR الزامی میباشد و هزینه تست (در آزمایشگاههای مورد تایید) به عهده مسافر میباشد.

۲. با توجه به نوسانات نرخ دلار امکان تغییر نرخ بلیط وجود دارد.

۳. نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به صورت موقت در اتاق قرار میگیرد.

۴. مسیولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده میباشد.

مسجد شاهزاده بنایی در مقاله مساجد معروف استانبول

Kalenderhane Mosque

تورها و سفر ها به ترکیه

این مسجد به یادگار پسر سلطان سلیمان اول ساخته شد. این مسجد به دست قدیمی کار ترین معمار استانبول سینان ، ساخته و پرداخته شد. از این رو، معماری بینظیر و فوق العاده زیبایی دارد . زمانی دستور ساخت این مسجد داده شد که پسر شاهزاده سلیمان در سن ۲۲ سالگی در گذشت. بنابر این اتفاق بد سلطان از سینان خواست که ساخت این مسجد را شروع کند. سینان اکثر ساختمان های زیبای استانبول را که معماری های خیره کننده ای دارد را ساخته است.

مسجد اورتاکوی یا مجیدیه در تور استانبول

Ortakoy Mosque

جاذبه های دیدنی

مسجد زیبایی که به مروارید شهر استانبول معروف است مسجد اورتاکوی است. این مسجد در تنگه بسفر قرار دارد و یکی از زیباترین و متفاوت ترین مسجد از نظر خود مردمان ترکیه به شمار می آید. و معماری که در آن به کار گرفته است ، معماری گوتیکی است. معماری آن به سبک نئوباروک بوده ، و شما با قایق سواری می توانید شاهد منظره زیبای این مسجد باشید. و جالب است بدانید که نمای بیرونی آن با سنگ مرمر تزئین شده است.

مسجد ایوب پاشا در تور استانبول

Eyüp Sultan Mosque

هر آنچه زیبایی در استانبول است

اگر می خواهید جهارمین مکان مقدس بعد از مکه ، مدینه و اورشلیم را ببینید به مهم ترین مسجد ترکیه ، مسجد ایوب پاشا سری بزنید. در این مسجد آرامگاه ایوب انصاری از دوستان پیامبر (ص) وجود دارد و هر هفته تعداد زیادی از مسلمانان در این مسجد عبادت میکنند. و این مسجد، یک مکان مقدس و قابل احترام در ترکیه به شمار می آید.

مسجد دولماباغچه

Dolmabahçe Mosque

جاذبه های دیدنی استانبول

در دوره عثمانی این مسجد به دستور سلطان عبدالمجید ساخته شد. و به عنوان مرکز اداری به کار گرفته میشد. اما چندین سال بعد به عنوان یک مسجد زیبا و بزرگ، همچنین مرکز مهم گردشگری همانند مسجد ایاصوفیا ، و رستم پاشا به شمار می آید.

در تورهای استانبول با گردشگران شیراز همراه باشید

با ما مستقیما در واتساپ در تماس باشید“.

رزرو تور

 

تایید کاربر