تور های نمایشگاهی

ردیفکشور محل برگزاریمدت زمانتاریخ برگزاریموضوع نمایشگاهلینک مشاهده تور
1استانبول3 شب و 4 روز3 به 6 آبان ماه 97نـمایشـگاه بـین الـمللی لوازم و تجهیزات هتل ، رستوران ، کافه و قنادی
HOSTECH BY TUSID ( CNR )
مشاهده تور
2استانبول3 شب و 4 روز9 به 12 آبان ماه 97نـمایشـگاه بـین الـمللی صنایع بسته بندیمشاهده تور
3استانبول3 شب و 4 روز9 به 12 آبان ماه 97نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و نوشیدنی هامشاهده تور

لیست تور های نمایشگاهی