Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

آیا تورهای داخلی و خارجی قابل استرداد می باشند؟

با شیوع پیدا کردن ویروس کرونا در ایران و در پس آن کنسل شدن بسیاری از پروازهای خارجی، هتل ها و بیشتر سفرها، دفتر خدمات مسافرتی گردشگران شیراز قوانین استرداد را برای مسافران محترم اعلام می نماید. به استحضار می رساند با توجه به شیوع ویروس کرونا (Covid 2019) و درخواست های مسافرین مبنی بر ابطال خدمات ارائه شده توسط آژانس گردشگران شیراز دستورالعمل زیر ارائه می شود.تورهای داخلی

در خصوص قوانین کنسلی هتل از دفتر خدمات مسافرتی گردشگران این شرکت متعهد می گردد در خصوص درخواست های کنسلی با کارگزاران و هتل های مربوطه مذاکره نماید و جرایم مذکور را جهت همکاری با مسافرین به حداقل برساند. نتیجه مذاکرات انجام شده با کارگزاران و هتل ها قابل ارائه بوده و همچنین جریمه احتمالی بر حسب دلار روز محاسبه شده و در قراردادها درج می گردد.

با توجه به فصول مختلف ، تعطیلات مسافران و قیمت های تور های داخلی و خارجی شرایط استرداد تورهای داخلی و خارجی متفاوت می باشد. لذا آژانس گردشگران شیراز برای استرداد تورهای داخلی و خارجی تلاش بر این دارد تا کمترین ضرر و جرایم شامل حال مسافرین شود.

در ادامه با شرایط و ضوابط کنسلی و استرداد تورهای داخلی و خارجی آژانس گردشگران شیراز آشنا خواهید شد:

 

قوانین و مقررات استرداد تورهای داخلی و خارجی

مسافر موظف است به هنگام ثبت نام معادل ۵۰% مبلغ تور و تا دو هفته قبل از پرواز الباقی مبلغ ریالی و مبلغ ارزی تور را تسویه نماید.

تبصره:

الف : تامین هزینه های ارزی تور به طریق قانونی به عهده ی مسافر می باشد.

ب : در صورت افزایش و با تغییر نرخ حاصله در قیمت گشت اعم از افزایش نرخ بلیط و یا سایر خدمات که به تاییدیه رسیده باشد مسافر موظف به پرداخت ما به تفاوت اعلام شده به دفتر خدمات مسافرتی می باشد.

 1. در صورت انصراف مسافر از همراهی تور تا یک ماه قبل از پرواز مبلغ ۱۰% قیمت تور و یک ماه تا دو هفته قبل از پرواز ۵۰% قیمت تور و از دو هفته تا ۴۸ ساعت قبل از پرواز ۸۰% قیمت تور و در کمتر از ۴۸ ساعت قبل از پرواز معادل ۱۰۰% قیمت تور به عنوان جریمه از کل مبلغ گشت کسر و مابقی وجوه به مسافر پرداخت خواهد شد.

تبصره :

الف : در صورت چارتر بودن هتل و پرواز هیچ هزینه ای قابل استرداد نمی باشد.نوع تور چارتیری می باشد / نمی باشد.

ب : در خصوص ثبت نام گروهی فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به دفتر خدمات مسافرتی جهت پیگیری ابطال و یا در یافت وجوه پرداختی می باشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به دفتر خدمات مسافرتی نمی باشند.

 1. در پرواز های چارتری در صورت تغییر رزرو ساعت پرواز از طرف ایرلاین هیچ مسئولیتی بر عهده ی آژانس  شیراز نمی باشد.

الف : در خصوص پرواز های چارتری شرایط هزینه ابطال طبق مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

 1. در صورتی که به هنگام ابطال تور توسط مسافر ویزای مسافر اخذ شده باشد دفتر خدمات مسافرتی مجاز به ابطال ویزای مربوطه توسز مقامات سفارت صادر کننده ویزا خواهد بود و هزینه قانونی مربوط به ویزا با اضافه ی جرایم ابطال تور طبق ماده ی ۲ از مسافر اخذ خواهد شد.
 2. ارائه ضامن معتبر بر حسب مورد نیاز گشت هایی که احتیاج به معرفی ضامن و یا ارائه ضمانت نامه معتبر دارد از سوی مسافر الزامی بوده و در سفارتخانه ی مربوطه جهت انجام مصاحبه با مسافر بخاطر صدور ویزا مسافر باید با هماهنگی دفتر خدمات مسافرتی در کنسولگری سفارتخانه ی ذیربط حضور یافته و در مصاحبه شرکت نماید و در صورت عدم حضور مسافر در وقت تعیین شده که منجر به عدم دریافت روادید گردد جرایم منعقد در بند ۲ قرارداد شامل مسافر خواهد شد.
 3. دفتر خدمات مسافرتی در خصوص عدم صدور روادید از سوی سفارتخانه ها برای هیچ یک از مسافران مسئولیت نداشته و در صورتیکه مسافرینی به صورت گروهی ثبت نام نموده و به دلایلی سفارتخانه ی مربوطه از صدور ویزا برای هر یک مسافرین ممانعت نماید سایر مسافرین می بایست از گشت استفاده نموده و در صورت اعلام انصراف بایستی مطابق بند ۲ قراداد جرایم مربوطه را پرداخت نماید.

تبصره ک در صورت عدم صدور ویزای مسافر از صرف سفارت ، مبلغ……………..ریال جریمه بابت هزینه های انجام شده دریافت خواهد شد.

 1. در صورتی که ویزای مسافرین به دلایلی از سفارت یا اداره ی مهاجرت کشور مربوطه دیر صادر گردد دفتر خدمات مسافرتی گردشگران شیراز در این طمینه مسئولیتی نداشته و مسافر ملزم به تغییر تاریخ سفر خود طبق زمان صدور ویزا می باشد و در غیر این صورت شامل جریمه های ذکر شده خواهد شد.
 2. انجام تغییرات لازم در برنامه ی مسافرت و مسیر حرکت گشت ها بر حسب ضرورت در اختیار دفتر خدمات مسافرتی بوده که با ارائه مدارک مثبته می باست به اطلاع مسافر برسد.
 3. دفتر خدمات مسافرتی متعهد است که برنامه ی گشت مورد توافق را کاملا و دقیقا انجام داده و در صورت وقوع هرگونه پیشامد غیر منتظره از قبیل جنگ ، شورش ، اعتصاب و اشکالاتی که از کنترل دفتر خدمات مسافرتی خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه ی گشت شود مسئولیتی متوجه دفتر خدمات مسافرتی نخواهد بود و مسافر ملزم به پرداخت کلیه ی هزینه ها می باشد.
 4. هر نوع هزینه ی اضافی به هنگام اجرای گشت در برنانه تور پیش بینی نشده باشد به عهده ی مسافر می باشد.
 5. مسافر متعهد است در طول گشت کلیه ی ضوابط اعلام شده از سوی مدیریت گشت را اعلام نموده و در صورت وارد نمودن خسارت به هتل ها ، رستوران ها و اماکن و وسایط نقلیه شخصا مسئول پرداخت خسارت وارده می باشد و در صورت عدم تامین خسارت وارده دفتر خدمات مسافرتی مجاز به استفاده از تضمین مسافر بر اساس مدارک مستند می باشد.
 6. مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه های گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع به هنگام حرکت اتوبوس و هواپیما شخصا بایستی هزینه های مربوطه را پرداخت نماید و در این خصوص هیچگون ادعایی ندارد.
 7. حفظ اموال و مدارک شخصی به عهده ی مسافر بوده و در صورت مفقود شدن آن هیچ مسئولیتی متوجه مدیر گشت و یا شرکت خدمات مسافرتی گردشگران شیراز نخواهد شد.
 8. در اتاق های دو تخته ، تخت سوم از نوع سفری بوده که موقتا در اتاق دو تخته گدذاشته می شود.
 9. مسافرین انفرادی به هنگام ثبت نام شامل مقررات و نرخ استفاده مطابق یک تخت بوده و در صورتی که قبل از شروع سفر مسافرین انفرادی دیگری در گشت ثبت نام نموده باشند با توافق طرفین از اتاق دو تخته استفاده نموده و مازاد دریافتی به آنها قابل استرداد می باشد و در صورت عدم وجود اتاق یک تخته مسافر ملزم به پرداخت مبلغ تور هر نفر در اتاق دو تخته با ۳۰% افزایش می باشد.
 10. ساعت تحویل اتاق ها هنگام ورود ساعت ۲ بعد از طهر و تخلیه ی آن به هنگام خروج ساعت ۱۱ صبح بوده که مسافر موظف به رعایت آن می باشد.
 11. در صورت تاخیر مسافرین یا هواپیما در زمان رفت یا برگشت آژانس گردشگران شیراز هیچگونه مسئولیتی در قبال هرینه ی ترانسفر ورود و یا خروج ندارد.
 12. درخواست ویزا قابل ابطال نمی باشد و مسافر ملزم به پرداخت هزینه ی مربوطه می باشد.
 13. در صورتی که مسافر به هردلیل برای مسافرین یا سرپرست گروه و یا راهنمایان محلی و کلا کسانی که در اجرای گشت نقش داشته مزاحمتی ایجاد نماید و یا مرتکب اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران و کشور مربوطه گردند ، سرپرست گروه موظف است بر حسب مورد تصمیم لازم را در خصوص این مسافر اخذ نموده و مراتب را جهت ضبط موضوع به دفتر خدمات مسافرتی گزارش نماید.
 14. رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است.
 15. در صورت بروز هرگونه حادثه ای برای مسافر در طول سفر بر اساس شرایط بیمه حوادث پوشش داده شده ( در صورت بیمه بودن تور) حق استفاده از امکانات را داشته و در این خصوص دفتر خدمات مسافرتی هیپ مسئولیتی نوخواهد داشت.
 16. در صورت نرسیدن تور به حد نصاب مورد نظر (حداقل ۱۵ نفر) دفتر خدمات مسافرتی مجاز به ابطال تور و استرداد وجوه دریافتی از مسافر می باشد.
 17. در صورتی که در بدو ورود به کشوری و یا هنگام خروج از ایران مقامات محلی از ورود و یا خروج مسافر به آن کشور جلوگیری نمایند مسافر ملزم به پرداخت کلیه هزینه تور و بلیط هواچیما بوده و سرپرست تور فقط موظف به همکاری جهتن بازگشت مسافر به کشور می باشد و هیچ نوع مسئولیتی در این خصوص متوجه دفتر خدمات مسافرتی نخواهد بود. اقامت در سالن ترانزیت با زمان برگشت و هزینه مربوطه به عهده ی مسافر می باشد.
 18. در صورتی که برنامه ارائه شده توسط دفتر خدمات مسافرتی در طول سفر عینا به اجرا گذاشته نشود مسافر مجاز است موارد را با ارائه ی دلایل مستدل به دفتر خدمات مسافرتی اعلام نموده و دفتر خدمات مسافرتی موظف به جلب رضایت مسافر می باشد.
 19. چنانچه صدور ویزاو تحویل گذرنامه توسط برخی سفارتخانه ها در ساعات آخر قبل از شروع سفر صورت بگیرد مسافر بایستی مقدمات سفر خود را قبلا آماده نموده باشد و به دفتر خدمات مسافرتی ارائه نماید.
 20. دفتر خدمات مسافرتی موظف است این قراداد را با ذکر مشخصا و سرویس های کامل تور در دو نسخه تهیه و به امضا مسافر رسانیده و یک برگ را در اختیار مسافر قرار دهد.

 

به این مطلب چه امتیازی میدهید؟ post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Sara Kohzadi

Sara Kohzadi