تورهای نوروزی

تور های ویژه گردشگران

تورهای نوروزی

مقصد مورد نظرتون رو توی قسمت جستجوی جدول بنویسید

قارهتاریخ حرکتمدت و تور مسیر تورپروازهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهکودک با تختکودک بدون تختمشاهده پکیج تور
اروپا۲ فروردینسوئیس - اسپانیا (۹ روزه) ۴*
۴ شب لوزان + ۴ شب بارسلون
TK۱۶۹۰ یورو
+
۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۲۷۳۰ یورو
+
۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۱۷۵۰ یورو
+
۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۹۹۰ یورو
+
۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان
مشاهده تور
اروپا۲ فروردینسوئیس - هلند (۸ روزه) ۴*
۴ شب لوزان + ۳ شب آمستردام
TK۱۶۹۰ یورو
+
۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۲۷۳۰ یورو
+
۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۱۷۸۰ یورو
+
۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۹۹۰ یورو
+
۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان
مشاهده تور
آسیا۸ فروردینمالزیQR۸۲ دلار
+
۸.۴۰۰.۰۰۰ تومان
۱۹۴ دلار
+
۸.۴۰۰.۰۰۰ تومان
۷۲ دلار
+
۸.۴۰۰.۰۰۰ تومان
۳۳ دلار
+
۸.۴۰۰.۰۰۰ تومان
مشاهده تور
آسیا۱ فروردین
۸ فروردین
سنگاپور – مالزیQR۲۲۸ دلار
+
۸.۴۰۰.۰۰۰
۴۹۶ دلار
+
۸.۴۰۰.۰۰۰
۲۷۸ دلار
+
۸.۴۰۰.۰۰۰
۱۲۷ دلار
+
۸.۴۰۰.۰۰۰
مشاهده تور
آسیاویژه نوروزدبیAirArabia۷۸۰ درهم
+
۲.۵۵۰.۰۰۰ تومان
۱۱۴۰ درهم
+
۲.۵۵۰.۰۰۰ تومان
۸۰۰ درهم
+
۲.۵۵۰.۰۰۰ تومان
-مشاهده تور
آسیاویژه نوروزاستانبولTK۸۰ دلار
+
۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان
۱۴۸ دلار
+
۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان
۵۲ دلار
+
۵.۱۰۰.۰۰۰ تومان
-مشاهده تور
آسیاویژه نوروزآنتالیا - استانبولTK۳۳۷ دلار
+
۶.۳۰۰.۰۰۰ تومان
۵۲۵ دلار
+
۶.۳۰۰.۰۰۰ تومان
۲۲۶ دلار
+
۶.۱۰۰.۰۰۰ تومان
۵۰ دلار
+
۶.۱۰۰.۰۰۰ تومان
مشاهده تور
آسیا۳ فروردینتایلندQR۱۶۵ دلار
+
۸.۱۰۰.۰۰۰ تومان
۲۴۵ دلار
+
۸.۱۰۰.۰۰۰ تومان
-۱۱۵ دلار
+
۸.۱۰۰.۰۰۰ تومان
مشاهده تور
آسیاویژه نوروزگرجستانآسمان۳۵۷.۵ دلار۴۰۵ دلار۳۵۵ دلار-مشاهده تور
آسیا٢٨اسفند
٢فروردين
٣فروردين
٦فروردين
٧فروردين
١٠فروردين
١١فروردين
کیشایران ایر تور۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان۲.۶۰۰.۰۰۰ تومانمشاهده تور
اروپا۱فروردینانگلستان (۸روز)*۴
۷ شب لندن
TK۱۷۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲۳۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۶۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۶۹۰یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
اروپا۲۷اسفند
۲فروردین
۵فروردین
فرانسه (۸روز )*۴
۷شب پاریس
TK۱۵۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲۱۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۴۵۰یورو
+
نرخ بلیط
۶۹۰یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
اروپا۲۹ اسفندفرانسه-اسپانیا(۹روز)*۴
۴شب پاریس +۴شب بارسلون
TK۲۰۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲۸۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۸۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۸۹۰یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
اروپا۲فروردینفرانسه-هلند(۱۰روز)*۴
۵شب پاریس+۴آمستردام
TK۲۴۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۳۲۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲۱۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۰۹۰یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
اروپا۲۶اسفند
۴فروردین
فرانسه –ایتالیا(۹روز)*۴
۴شب پاریس +۴شب رم
TK۲۴۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۳۴۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲۲۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۰۹۰یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
اروپا۲۷ اسفندفرانسه-اسپانیا-ایتالیا(۱۲روز)*۴
۴شب پاریس+۴شب بارسلون+۳شب رم
TK۳۰۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۴۲۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲۷۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۲۹۰یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
اروپا۲۷اسفندفرانسه-بلژیک-هلند-آلمان(۱۴روز)*۴
۵شب پاریس+۲شب بروکسل+۳شب امستردام+۳شب هامبورگ
TK۳۳۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۴۶۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۳۰۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۳۹۰یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
اروپا۲۸اسقندسوییس(۹روز)*۵و۴
ژنو-۲شب لوزان_مونت خو+۳شب لوسرن-۳شب زوریخ-ابشار راین
TK۲۵۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۳۷۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲۲۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۰۹۰یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
اروپا۳فروردینسوییس(۹روز)*۵و۴
ژنو-۲شب لوزان-مونت خو+۳شب اینترلاکن-لوسرن+۳شب زوریخ-ابشار راین
TK۲۵۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۳۷۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲۲۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۰۹۰یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
اروپا۳فروردینسوییس-فرانسه(۹روز)*۴
۴شب زوریخ-ابشارراین-لوسرن+۴شب پاریس
TK۲۳۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۳۲۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲۰۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۱۱۹۰یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
اروپا۲۹ اسفندسوئیس – اسپانیا ( ۹ روزه ) *۴
۴ شب زوریخ – آبشار راین – لوسرن + ۴ شب بارسلون
TK۳۱۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۳۲۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۰۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۱۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
اروپا۲۸ اسفند
۲ فروردین
سوئیس – آلمان – اتریش( ۱۲ روز ) *۴
ژنو – ۲ شب لوزان – مونت خو + ۳ شب لوسرن – زوریخ + ۳ شب مونیخ – سالزبورگ + ۳ شب وین
TK۲۸۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۳۹۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۵۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۲۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
اروپا۲ فروردینایتالیا ( ۸ روز ) *۴
۲ شب ونیز + ۲ شب فلورانس – پیزا + ۳ شب رم
TK
QR
۲۳۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۳۲۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۱۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۹۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
اروپا۲۸ اسفندایتالیا – فرانسه ( ۱۱ روز ) *۴
۲ شب ونیز – ۲ شب فلورانس –پیزا + ۲ شب رم +
۴ شب پاریس
TK
QR
۳۰۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۴۰۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۷۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۲۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
اروپا۲ فروردینایتالیا – سوئیس – فرانسه ( ۱۳ روز ) *۴
۲ شب ونیز – ۲ شب میلان – کومو – لوگانو +
۳ شب زوریخ – آبشار راین – لوسرن + ۵ شب پاریس
TK
QR
۳۶۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۴۸۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۴۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۴۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
اروپا۱ فروردیناسپانیا ( ۱۲ روز ) *۵
۴ شب بارسلون + ۴ شب تنریف
+ ۳ شب مادرید
TK۳۴۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۴۷۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۳۰۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۴۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
اروپا۱ و ۸
فروردین
اسپانیا ( ۸ روز ) *۵
۷ شب بارسلون
TK
QR
۱۵۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۱۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۴۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۹۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
اروپا۲۹ اسفنداسپانیا – پرتغال( ۱۱ روز ) *۵
۴ شب بارسلون + ۳شب مادرید +
۳ شب لیسبون
TK۲۶۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۳۶۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۴۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۱۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
اروپا۲۸ اسفندکانادا ( ۱۵ روز ) *۵
۲ شب نیاگارا + ۴ شب تورنتو + ۳شب مونترال + ۵ شب ونکوور
TK۵۶۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۷۵۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۵۲۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۴۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
اروپا۲۹ اسفندمجارستان – اسلواکی – اتریش – چک ( ۱۲ روز ) *۵
۴ شب بوداپست – براتیسلاوا + ۴ شب وین +
۳ شب پراگ
TK۲۸۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۳۹۹۰یورو
+
نرخ بلیط
۲۶۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۱۱۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
اروپا۲۹ اسفندکشتی کروز ( ۱۱ روز ) *۵
جنوا – ۷ شب کشتی – ۱ شب فلورانس
۳ شب رم
TK
QR
۳۶۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۵۰۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۳۶۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
۲۶۹۰ یورو
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
آمریکا۲۸ اسفندبرزیل ( ۱۰ روز ) *۵
۲ شب سائوپائولو + ۲ شب ایگواسو+ ۵/۵ شب ریو
QR۳۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۴۵۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۲۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۲۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
آمریکا۱ فروردینبرزیل – آرژانتین ( ۱۳ روز ) *۵
۵ شب ریو+۳ شب ایگواسو + ۴/۵ شب بوئنوس
QR۳۹۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۵۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۳۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
آسیا۲۷ اسفندژاپن ( ۹روز ) *۵
۴ شب توکیو – هاگوئه+ ۴/۵ اوزاکا- کیوتو – نارا - کوبه
QR۳۵۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۴۷۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۲۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۱۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
آسیا۲۹ اسفندکره جنوبی ( ۹ روز ) *۵
۴ شب سئول + ۴/۵ شب بوسان
QR۲۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۲۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۵۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
آسیا۲۹ اسفندلبنان ( ۸ روز ) *۵
۷ شب بیروت
TK۹۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۶۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۸۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
آسیا۲۹ اسفندروسیه – چین ( ۱۳ روز ) *۵
۲ شب مسکو+ ۳ شب شانگهای + ۲ شب هانگزو
+ ۵ شب پکن
TK۲۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۸۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
آسیا۲۶ اسفندروسیه – کوبا – مکزیک ( ۱۸ روز ) *۴ و ۵
۲ شب مسکو – ۲ شب هاوانا + ۳ شب وارادرو + ۳ شب مکزیکوسیتی
۲ شب مریدا +۴ شب کنکن + ۱ شب هاوانا
TK
QR
۵۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۷۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۴۵۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
استرالیا۲۸ اسفنداسترالیا ( ۱۳ روز )*۵
۵ شب سیدنی- ۳ شب گلدکست + ۴/۵ شب ملبورن
QR۴۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۵۸۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۷۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۹۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
آسیا۲۷ اسفندچین ( ۱۰ روز ) *۵
۳ شب شانگهای + ۲ شب هانگزو + ۴/۵ شب پکن
TK
QR
۱۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۱۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۳۹۰ دلار
+
نرخ بیلط
۸۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
آسیا۲۸ اسفندهندوستان ( ۱۱ روز ) *۵
۲ شب جیپور + ۱ شب آگرا + ۲ شب دهلی + ۳ شب گوا + ۲ شب بمبئی
TK۱۸۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۷۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۶۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۹۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
استرالیا۲۹ اسفندنیوزلند – استرالیا (۱۵ روز ) *۵
۴ شب آکلند + ۳ شب ملبورن + ۳ شب گلدکست +
۴ شب سیدنی
QR۴۸۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۶۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۴۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
آفریقا۲۷ اسفندآفریقای جنوبی ( ۱۱ روز )* ۴ و ۵
۲ شب ژوهانسبورگ – پرتوریا + ۲ شب پارک جنگلی
+ ۲ شب سان سیتی + ۴ شب کیپ تاون
TK۳۶۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۴۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۲۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
آفریقا۲۸ اسفندآفریقای جنوبی – زیمبابوه ( ۱۲ روز ) *۵
۴ شب کیپ تاون + ۲ شب سان سیتی + ۱ شب ژوهانسبورگ + ۴شب آبشار ویکتوریا
TK۴۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۵۵۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۴۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۶۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
آسیا۱ فروردینسنگاپور – اندونزی ( ۹ روز ) *۵
۴ شب سنگاپور + ۴ شب بالی
QR۱۴۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۲۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۳۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۷۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
مشاهده تور
آسیا۲۸ اسفندویتنام – تایلند ( ۱۳ روز ) *۵
۲ شب هانوی +۱ شب کشتی در خلیج هالونگ
+۳ شب سایگون + ۳ شب بانکوک + ۳ شب پوکت
QR۲۳۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۳۵۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۲۰۹۰ دلار
+
نرخ بلیط
۱۰۹۰دلار
+
نرخ بلیط
مشاهده تور

تورهایی که شاید شما بپسندید

گروه مسافرتی گردشگران در مجله ی سفرگشت خود، درباره ی مقصد های خارجی فوق و بقیه ی کشورهای خارجی، اطلاعاتی نظیر بهترین هتل های هر کشور، بهترین شهر های هر کشور، جاذبه ها و دیدنی های آن ها، بهترین گذرگاه ها و اماکن گردشگری تاریخی و باستانی و بهترین رستوران ها و شماره های اضطراری اطلاعات مفیدی جهت راحتی مسافران و گردشگران عزیز جمع آوری کرده است. با کلیک روی مشاهده ی تور در هر ردیف از جدول، به صفحه ی تور رفته و از آنجا می توانید در پایین توضیحات و خدمات هر تور، مقاله ی مربوط به آن مقصد را مطالعه کنید. یا از طریق منوی بالای صفحه، تب سفرگشت و زیرمجموعه های آن را ببینید و اطلاعات درباره ی هر کدام از مقصد ها را خواستید مطالعه کنید.