تورهای نمایشگاهی خارجی

گردشگران شیراز مجری مستقیم و کارگزار تورهای نمایشگاهی

تورهای خارجی نمایشگاهی یکی از برترین فرصتهایی که امروزه برای تجار و صاحبان صنایع به وجود آمده و حضور در نمایشگاه ها بین المللی است که موجب می شود با شرکت ها و برندهای تخصصی و متنوعی آشنا شوید و کسب و کار خود را گسترش دهید. هر ساله نمایشگاه های متنوعی در سراسر جهان برگزار می شود که به رشد صنایع کمک شایانی می کنند. در این میان نقش نمایشگاه های تخصصی و بزرگ بیش از پیش روشن تر می شود.

در این نمایشگاه های و هماه تور های خارجی برندهای معروف هر صنعت در کنار شرکت هایی که فرصت حضور در نمایشگاه ها را یافته اند به تعامل و به اشتراک گذاشتن ایده ها و دستاوردهای خود می پردازند. برگزاری تورهای نمایشگاهی در سالهای اخیر فرصت حضور در نمایشگاه های بزرگ جهان را در اختیار صاحبان صنایع، کارآفرینان ، مهندسین، وکلا و پزشکان کشورمان را قرار داده است تا با شرکت در این نمایشگاه ها بر علم روز خود بیفزایند و کسب و کار خود را گسترش دهند.

کارت ورود تورهای خارجی نمایشگاهی ( دعوتنامه )

شما برای شرکت و بازدید از نمایشگاهای کشورهای مختلف نیازمند تهیه کارت ورود نمایشگاه یا به عبارتی دعوتنامه در همه کشورهای دنیا می باشید. معمولاً ایرانیان برای تهیه کارت نمایشگاه یا دعوتنامه نمایشگاه با مشکلات فراوانی از جمله نداشتن ویزا کارت یا سایر کارتهای بانکی معتبر دنیا که ما بخاطر تحریمهای ظالمانه، از داشتن چنین کارتهایی محروم میباشیم به مشکل برخورد میکنند. آژانس هواپیمایی آهنگ پرواز کارت ورود نمایشگاه را بصورت رایگان در همه نمایشگاهای سراسر دنیا برای شما تهیه و در پکیج خود قرار داده است.