تماس با ما

آژانس گردشگران شیراز صمیمانه منتظر پیشنهادات و انتقادات شما می باشد.شما از طریق تکمیل فرم زیر میتوانید با ما در تماس باشید یا درخواست های خود را برای ما ارسال کنید.

تور داخلی

خانم ها قائمی و رمضانی 09174743483

gardeshgaran_898@yahoo.com

تور خارجی

خانم ها محبی، گندمی، حاجیان ۰۹۱۷۰۹۰۶۵۱۳

gardeshgaran_1@yahoo.com

روابط عمومی

خانم ها فروزنده، قشقایی و آقای رضایی۰۹۱۷۰۹۰۶۵۱۰

gardeshgaran_crm@yahoo.com

تور ورودی

خانم اسلامی  ۰۹۱۷۰۹۰۶۵۱۱

irandestination@gmail.com

فروش بلیت

خانم ها کمارجیان، بردبار، کرمپور، مخاطب، نیری  ۰۹۱۷۰۹۰۶۵۱۲

gardeshgaran94@yahoo.com

تور دبی

خانم ها نامجو و کیوانفر 09174744278

gardeshgaran_22@yahoo.com