برای ما بنویسید.

آژانس گردشگران شیراز صمیمانه منتظر پیشنهادات و انتقادات شما می باشد.شما از طریق تکمیل فرم زیر میتوانید با ما در تماس باشید یا درخواست های خود را برای ما ارسال کنید. اگر میخواهید درباره گروه مسافرتی گردشگران بیشتر بدانید، اینجا را کلیک کنید.

آدرس آژانس گردشگران شیراز: بلوار زند، خیابان رودکی، نبش کوچه ی ۴، جنب هتل هدیش، شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گردشگران شیراز

تور داخلی

خانم ها سبحانی و ارسالی

 ۰۹۱۷۴۷۴۴۲۷۸

gardeshgaran_1@yahoo.com

تور خارجی

خانم ها گندمی، نامجو ،شهسوار ،شیرازی

 ۰۹۱۷۰۹۰۶۵۱۳

gardeshgaran_1@yahoo.com

فروش بلیت

خانم ها بردبار، علمدار ،نیری

  ۰۹۱۷۰۹۰۶۵۱۲

gardeshgarantkt@gmail.com

تور ورودی فرانسوی

خانم نیرومند

۰۹۱۷۴۳۴۸۹۲۸

fr.irandestination@gmail.com

تور ورودی انگلیسی

خانم کهزادی

۰۹۱۷۰۹۰۶۵۱۱

irandestination@gmail.com

فروش بلیت

خانم ها جاویدنیا و کهزادی

۰۹۱۷۰۹۰۶۵۱۰

gardeshgarancrm@gmail.com