نمایشگاه های بین المللی

لیست نمایشگاه های دبی

نمایشگاه بین المللی صنعت کاغذ در دبی

۰۵ مهر ۹۵  /    ۲۶ September

نمایشگاه جواهرات ،ساعت و اشیای قیمتی در دبی

۰۶ مهر ۹۵ /     ۲۷ September

نمایشگاه بین المللی برق، روشنائی و نورپردازی در دبی

۱۵ مهر ۹۵ /     ۰۶ October

نمایشگاه بین المللی رسانه و ارتباطات هفته فناوری جیتکس در دبی

۲۵ مهر ۹۵ /   ۱۶ October

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات در دبی

۲۵ مهر ۹۵ /     ۱۶ October

نمایشگاه و کنفرانس اپتیک و بینایی در دبی

۰۴ آبان ۹۵ /     ۲۵ October

نمایشگاه آموزش و پرورش در دبی

۰۴ آبان ۹۵ /     ۲۵ October

نمایشگاه بین المللی نور و روشنایی خاورمیانه در دبی

۱۰ آبان ۹۵ /     ۳۱ October

نمایشگاه سیستمهای صوتی و تصویری و تکنولوژی در دبی

۱۰ آبان ۹۵ /     ۳۱ October

نمایشگاه دریانوردی و صنایع دریایی خاورمیانه در دبی

۱۰ آبان ۹۵ /     ۳۱ October

نمایشگاه بین‌المللی صنعت نور و صدا در دبی

۱۰ آبان ۹۵ /    ۳۱ October

نمایشگاه و جشنواره بزرگ صنایع غذایی و طعم دهنده های خاورمیانه و آفریقا در دبی

۱۷ آبان ۹۵  /    ۰۷ November

نمایشگاه عرضه محصولات و غذاهای دریایی منطقه در دبی

۱۷ آبان ۹۵ /     ۰۷ November

نمایشگاه بین المللی نفت در دبی

۱۷ آبان ۹۵  /   ۰۷ November

نمایشگاه بزرگ مواد غذایی و آشامیدنی و تکنولوژی مربوطه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دبی

۱۷ آبان ۹۵  /     ۰۷ November

نمایشگاه و کنفرانس ترافیک و زیرساخت های ترافیک در دبی

۲۳ آبان ۹۵  /     ۱۳ November

نمایشگاه بین المللی باغبانی خاورمیانه در دبی

۲۳ آبان ۹۵  /    ۱۳ November

نمایشگاه بین المللی محصولات فاسد شدنی در دبی

۲۳ آبان ۹۵ /     ۱۳ November

پنجمین نمایشگاه بزرگ ساخت و ساز و پیمانکاری در دبی

۲۹ آبان ۹۵  /   ۱۹ November

نمایشگاه محصولات آلی و طبیعی خاورمیانه در دبی

۰۸ آذر ۹۵   /   ۲۸ November

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی در دبی

۱۵ آذر ۹۵   /   ۰۵ December

نمایشگاه بین المللی جواهرات و اشیای قیمتی در دبی

۱۷ آذر ۹۵  /    ۰۷ December

نمایشگاه فروش الکترونیکی در دبی

۱۸ آذر ۹۵  /    ۰۸ December

نمایشگاه بین المللی پاییزه زندگی هوشمند در دبی

۲۴ آذر ۹۵   /   ۱۴ December

نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک و لاستیک در دبی

۱۹ دی ۹۵   /   ۰۸ January

نمایشگاه چاپ و گرافیک و تصویر برداری در دبی

۲۶ دی ۹۵  /    ۱۵ January

نمایشگاه و اجلاس جهانی انرژی در آینده در دبی

۲۷ دی ۹۵  /    ۱۶ January

نمایشگاه صنعت فلز در دبی

۲۷ دی ۹۵  /    ۱۶ January

نمایشگاه بین المللی منسوجات صنعتی و نبافته در دبی

۲۹ دی ۹۵