مالزی

Banner - 7 copy

سرزمینی با لبخندهای همیشگی و تنوعهای باور نکردنی که گردشگران را به خود فرا می خواند. و به آنان تجربه های گوناگون و باور نکردنی می دهد. مالزی ترکیب متنوعی از شگفتی های جذاب و آمیزه ای  از اماکن، مردمان، سنتها، مناسبتها ، هنرها و غذاهای مطبوع است. مالزی یکی از توریستی ترین کشورهای جنوب شرق آسیاست. که به دو شبه جزیره غربی و شرقی تقسیم شده است که هرکدام جاذبه هایی را در بر دارند. آب و هوای شرجی و استوایی متفاوت با آب و هوای معمول کشورمان به مراکز تفریحی مالزی جاذبه خاصی بخشیده است. در مالزی می توانید در حالی که در سواحل ماسه ای و آرام آن دراز کشیده اید به تماشای شهر بپردازید و همچنین می توان تعطیلات را در محیطی طبیعی زیستی در کوه کینابالو یکی از بلندترین کوه های منطقه بگذرانید. یا به دیدن اورانگ اوتانها در سپیلوک رفت و یا از غواصی در سپادان لذت برد.


مجموع: 1تور.    نمایش دادن 1 - 1 مشاهده همه

جستجو برای تور

چیزی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ دوباره برای جستجو تلاش کنید

سرزمینی با لبخندهای همیشگی و تنوعهای باور نکردنی که گردشگران را به خود فرا می خواند. و به آنان تجربه های گوناگون و باور نکردنی می دهد. مالزی ترکیب متنوعی از شگفتی های جذاب و آمیزه ای  از اماکن، مردمان، سنتها، مناسبتها ، هنرها و غذاهای مطبوع است. مالزی یکی از توریستی ترین کشورهای جنوب شرق آسیاست. که به دو شبه جزیره غربی و شرقی تقسیم شده است که هرکدام جاذبه هایی را در بر دارند. آب و هوای شرجی و استوایی متفاوت با آب و هوای معمول کشورمان به مراکز تفریحی مالزی جاذبه خاصی بخشیده است. در مالزی می توانید در حالی که در سواحل ماسه ای و آرام آن دراز کشیده اید به تماشای شهر بپردازید و همچنین می توان تعطیلات را در محیطی طبیعی زیستی در کوه کینابالو یکی از بلندترین کوه های منطقه بگذرانید. یا به دیدن اورانگ اوتانها در سپیلوک رفت و یا از غواصی در سپادان لذت برد.