تخفیف های مسافرتی روزانه گردشگران

تخفیف تور

تخفیف های مسافرتی روزانه گردشگران

تخفیف، تور، داخلی، خارجی، گردشگران، کد تخفیف، تخفیف روزانه

بازدید کننده گرامی شما می توانید بصورت روزانه با مراجعه به این صفحه از 10 عدد کد تخفیف که بر روی برخی از تورهای آژانس گردشگران شیراز لحاظ گردیده است استفاده نمایید.

دقت بفرمایید که این کدها برای 10 نفر اولی است که در هر روز با آژانس تماس داشته باشند.

هر کد برای یک تماس قابل استفاده است، بدین معنا که اگر شما بعنوان سرپرست یک خانواده 4 نفره در روزی که هنوز تعدادی از کدهای تخفیف (بعنوان مثال ) تور سوئیس باقیمانده باشد، با آژانس تماس حاصل فرمایید، می توانید 4 تخفیف 70 هزارتومانی را از ما دریافت نمایید.


تخفیف برنزی

30,000

تومان

کد تخفیف امروز : 10080901

تعداد 6 تخفیف از مجموع 10 تخفیف تور فوق برای امروز باقی مانده است

کد تخفیف امروز : 10080902

تعداد 6 تخفیف از مجموع 10 تخفیف تور فوق برای امروز باقی مانده است

کد تخفیف امروز : 10080903

تعداد 7 تخفیف از مجموع 10 تخفیف تور فوق برای امروز باقی مانده است

کد تخفیف امروز : 10080904

تعداد 5 تخفیف از مجموع 10 تخفیف تور فوق برای امروز باقی مانده است

کد تخفیف امروز : 10080905

تعداد 7 تخفیف از مجموع 10 تخفیف تور فوق برای امروز باقی مانده است

کد تخفیف امروز : 10080906

تعداد 8 تخفیف از مجموع 10 تخفیف تور فوق برای امروز باقی مانده است

تخفیف نقره ای

50,000

تومان

کد تخفیف امروز : 20080901

تعداد 7 تخفیف از مجموع 10 تخفیف تور فوق برای امروز باقی مانده است


کد تخفیف امروز : 20080902

تعداد 5 تخفیف از مجموع 10 تخفیف تور فوق برای امروز باقی مانده است

کد تخفیف امروز : 20080903

تعداد 6 تخفیف از مجموع 10 تخفیف تور فوق برای امروز باقی مانده است

کد تخفیف امروز : 20080904

تعداد 7 تخفیف از مجموع 10 تخفیف تور فوق برای امروز باقی مانده است

کد تخفیف امروز : 20080905

تعداد 6 تخفیف از مجموع 10 تخفیف تور فوق برای امروز باقی مانده است

کد تخفیف امروز : 20080906

تعداد 8 تخفیف از مجموع 10 تخفیف تور فوق برای امروز باقی مانده است

تخفیف طلایی

70,000

تومان

کد تخفیف امروز : 30080901

تعداد 6 تخفیف از مجموع 10 تخفیف تور فوق برای امروز باقی مانده است

کد تخفیف امروز : 30080902

تعداد 8 تخفیف از مجموع 10 تخفیف تور فوق برای امروز باقی مانده است

کد تخفیف امروز : 30080903

تعداد 8 تخفیف از مجموع 10 تخفیف تور فوق برای امروز باقی مانده است

کد تخفیف امروز : 30080904

تعداد 6 تخفیف از مجموع 10 تخفیف تور فوق برای امروز باقی مانده است

کد تخفیف امروز : 30080905

تعداد 9 تخفیف از مجموع 10 تخفیف تور فوق برای امروز باقی مانده است

کد تخفیف امروز : 30080906

تعداد 8 تخفیف از مجموع 10 تخفیف تور فوق برای امروز باقی مانده است

Tags:, , , , , , , , , , ,

Post Discussion

Be the first to comment “تخفیف های مسافرتی روزانه گردشگران”

1 − 1 =