Banner - 7 copy

تور مالزی-ویژه تیر ۹۶
چهار شب کوالالامپور+سه شب پنانگ
(۱ تیر به ۸ تیر)

توضیحات

1- تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.

۲- مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

۳- در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل ، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.

۴- نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

۵- کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد.

۶- توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند .

خدمات تور

1-بلیت هواپیمای قطرایرویز در مسیر شیراز /دوحه /کوالا / دوحه /شیراز

۲-ترانسفردوسره فرودگاهی در کوالا

۳- ۷شب اقامت در کوالا با صبحانه

۴- ۱ گشت شهری با نهار, راهنمای فارسی زبان و یک سیم کارت رایگان به ازاء هر اتاق

تور مالزی-ویژه تیر ۹۶
هفت شب کوالالامپور
(۱ تیر به ۸ تیر)

توضیحات

1- تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.

۲- مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

۳- در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل ، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.

۴- نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

۵- کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد.

۶- توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند .

      مدارک لازم: اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۷ ماه+۱ قطعه عکس

خدمات تور

بلیت هواپیمای قطر ایرویز شیراز/دوحه/کوالا-کوالا/ دوحه/ شیراز

            ترانسفردوسره فرودگاهی

            ۴ شب اقامت در کوالا با صبحانه – ۳شب اقامت در سنگاپور با صبحانه

            ۱گشت نیم روزی با نهار, بیمه مسافرتی

             ویزای سنگاپور

           ترانسفر زمینی بین کوالا و سنگاپور

تور مالزی-ویژه تیر ۹۶
چهار شب کوالالامپور-سه شب لنکاوی
(۱ تیر ۸ تیر)

توضیحات

1- تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.

۲- مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

۳- در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل ، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.

۴- نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

۵- کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد.

۶- توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند .

      مدارک لازم: اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۷ ماه

خدمات تور

 ۱-بلیت هواپیمای قطرایرویزدر مسیر شیراز  /دوحه /کوالا/ دوحه/ شیراز

 ۲-بلیت رفت و برگشت از کوالا به لنکاوی

 ۳- ترانسفردوسره فرودگاهی

  ۴- ۴ شب اقامت در کوالا با صبحانه – ۳ شب اقامت در لنکاوی با صبحانه

  ۵-۱گشت نیم بانهار درکوالا و یک گشت نیم روزی بدون نهار در لنکاوی, راهنمای فارسی زبان

تور مالزی ویژه تیر ۹۶
چهار شب کوالالامپور+سه شب سنگاپور
(۱ تیر به ۸ تیر)

توضیحات

1- تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.

۲- مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

۳- در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل ، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.

۴- نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

۵- کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد.

۶- توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند .

      مدارک لازم: اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۷ ماه+۱ قطعه عکس

خدمات تور

1-بلیت هواپیمای قطر ایرویز شیراز/دوحه/کوالا-کوالا/ دوحه/ شیراز

۲- ترانسفردوسره فرودگاهی

۳- ۴ شب اقامت در کوالا با صبحانه – ۳شب اقامت در سنگاپور با صبحانه

۴- ۱گشت نیم روزی با نهار, بیمه مسافرتی

۵-ویزای سنگاپور

۶- ترانسفر زمینی بین کوالا و سنگاپور

رزرو تور

 

تایید کاربر