تور مالزی از شیراز

تور مالزی

هفت شب و هشت روز
11 آبان تا 18 آبان
2 آذر تا 9 آذر

توضیحات

۱- تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.

۲- مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

۳- در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل ، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.

۴- نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

۵- توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند .

      مدارک لازم: اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۷ ماه

خدمات تور

      

            بلیت هواپیمای قطرایرویز در مسیر شیراز /دوحه /کوالا / دوحه /شیراز

            ترانسفردوسره فرودگاهی در کوالا

            ۷ شب اقامت در کوالا با صبحانه

            ۱گشت نیم روزی با نهار, راهنمای فارسی زبان و یک سیم کارت رایگان به ازاء هر اتاق وبیمه مسافرتی

 

تور مالزی
چهار شب کوالا+سه شب سنگاپور
11 آبان تا 18 آبان
2 آذر تا 9 آذر

توضیحات

1- تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.

۲- مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

۳- در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل ، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.

۴- نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

۵- کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد.

۶- توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند .

      مدارک لازم: اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۷ ماه+۱ قطعه عکس

خدمات تور

1-بلیت هواپیمای قطر ایرویز شیراز/دوحه/کوالا-کوالا/ دوحه/ شیراز

۲- ترانسفردوسره فرودگاهی

۳- ۴ شب اقامت در کوالا با صبحانه – ۳شب اقامت در سنگاپور با صبحانه

۴- ۱گشت نیم روزی با نهار, بیمه مسافرتی

۵-ویزای سنگاپور

۶- ترانسفر زمینی بین کوالا و سنگاپور

تور مالزی
سه شب کوآلا + سه شب صباح
11 آبان تا 18 آبان
2 آذر تا 9 آذر

خدمات :

بلیت هواپیمای قطرایرویز در مسیر شیراز /دوحه /کوالا / دوحه /شیراز

            ترانسفردوسره فرودگاهی در کوالا

             چهار شب اقامت در کوالا با صبحانه+ سه شب اقامت در صباح با صبحانه

           گشت نیم روزی با نهاردر کوالا +1 گشت نیم روز بدون ناهار در صباح , راهنمای فارسی زبان و يك سيم كارت رايگان به ازاء هر اتاق وبیمه مسافرتی

توضیحات :

تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد

  مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد

در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل ، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند

نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد

توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا2 ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند

      مدارك لازم: اصل پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه

تور مالزی
چهار شب کوآلا + سه شب پنانگ
11 آبان تا 18 آبان
2 آذر تا 9 آذر

خدمات :

بلیت هواپیمای قطرایرویزدر مسیر شیراز  /دوحه /کوالا/ دوحه/ شیراز

            ترانسفردوسره فرودگاهی

             چهار شب اقامت در کوالا با صبحانه – سه شب اقامت در پنانگ با صبحانه

            1گشت نیم روزی با نهار در کوالا, راهنمای فارسی زبان و بیمه مسافرتی

توضیحات :

تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد

    بلیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد

در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل ، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند

نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد

توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا2 ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند

مدارك لازم: اصل پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه

تور مالزی
چهار شب کوآلا + سه شب لنکاوی
11 آبان تا 18 آبان
2 آذر تا 9 آذر

خدمات :

بلیت هواپیمای قطرایرویزدر مسیر شیراز  /دوحه /کوالا/ دوحه/ شیراز

              پرواز رفت و برگشت کوالا – لنکاوی

            ترانسفردوسره فرودگاهی

              چهار شب اقامت در کوالا با صبحانه – سه  شب اقامت در لنکاوی با صبحانه

           گشت نیم روزی با نهار در کوالا, راهنمای فارسی زبان و بیمه مسافرتی

توضیحات :

تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد

 مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد

 در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل ، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند

 نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد

 توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا2 ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند

مدارك لازم: اصل پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه

رزرو تور

 

تایید کاربر