تور مالزی و سنگاپور

تور مالزی و سنگاپور

تور مالزی-سنگاپور ویژه نوروز 97
تاریخ 2 به 9 فروردین
(ظرفیت تکمیل میباشد)

توضیحات

 •  تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
 •  در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل ، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.
 • نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.
 •  توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا2 ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند .
 •       مدارك لازم: اصل پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه+1 قطعه عکس

خدمات تور

 • بلیت هواپیمای قطرایرویز در مسیر شیراز /دوحه /کوالا-بالی/ دوحه /شیراز
 • ترانسفردوسره فرودگاهی
 • 4شب اقامت درکوالا با صبحانه + 4 شب بالی  با صبحانه
 • 1گشت نیم روزی  با ناهار در کوالالامپور
 • 1 گشت نیمروز  با ناهار در بالی
 • ویزا بالی  و بیمه مسافرتی

تور کوالالامپور
7 شب کوالالامپور
تاریخ 2 فروردین به 9 فروردین
(ظرفیت تکمیل میباشد)

توضیحات

 • تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
 • در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل ، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.
 • نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.
 • کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد.
 • توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا2 ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند .
 • مدارك لازم: اصل پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه

خدمات تور

 • بلیت هواپیمای قطرایرویز در مسیر شیراز /دوحه /کوالالامپور / دوحه /شیراز
 • ترانسفردوسره فرودگاهی در کوالا
 • 7 شب اقامت در کوالا با صبحانه
 • 1گشت نیم روزی با نهار, راهنمای فارسی زبان و يك سيم كارت رايگان به ازاء هر اتاق وبیمه مسافرتی

تور کوالالامپور
4شب کوالالامپور+4 شب لنکاوی
تاریخ 5 فروردین به 13 فروردین

توضیحات

 • مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
 • در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل ، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.
 • نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.
 • کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد.
 • توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا2 ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند .
 • مدارك لازم: اصل پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه

خدمات تور

 • بلیت هواپیمای قطرایرویزدر مسیر شیراز  /دوحه /کوالا/ دوحه/ شیراز
 • پرواز رفت و برگشت کوالا – لنکاوی
 • ترانسفردوسره فرودگاهی
 • 4 شب اقامت در کوالا با صبحانه – 3 شب اقامت در لنکاوی با صبحانه
 • 1 گشت نیم روزی با نهار در کوالا, راهنمای فارسی زبان و بیمه مسافرتی
 • تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد

تور بالی-کوالالامپور ویژه نوروز 97
4 شب کوالالامپور_4 شب بالی
تاریخ 3به 11 فروردین

توضیحات

 • در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل ، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.
 • نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.
 • توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا2 ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند .
 •  مدارك لازم: اصل پاسپورت با اعتبار حداقل 6 ماه ،1 قطعه عکس 4*3 ، کپی شناسنامه صفحه اول و دوم ، کپی کارت ملی ،  تمکن مالی  با مانده 11 میلیون

خدمات تور

 • بلیت هواپیمای قطرایرویز در مسیر شیراز /دوحه /کوالالامپور-بالی/ دوحه /شیراز
 • ترانسفردوسره فرودگاهی
 • 4شب اقامت درکوالالامپور با صبحانه + 4 شب بالی  با صبحانه
 • 1گشت نیم روزی  با ناهار در کوالالامپور
 • 1 گشت نیمروز  با ناهار در بالی
 • ویزا بالی  و بیمه مسافرتی
 • تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.

8 شب کوالالامپور
رفت :5 فروردین
برگشت:13 فروردین

توضیحات

 • تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
 • نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.
 • کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد.
 • توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا2 ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند .

مدارك لازم:

اصل پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه

خدمات تور

 • بلیت هواپیمای قطرایرویز در مسیر شیراز /دوحه /کوالا / دوحه /شیرازترانسفردوسره فرودگاهی در کوالا
 • 8 شب اقامت در کوالا با صبحانه
 • 1گشت نیم روزی با نهار, راهنمای فارسی زبان و يك سيم كارت رايگان به ازاء هر اتاق وبیمه مسافرتی

4 شب کوالالامپور
4 شب سنگاپور
رفت:5 فروردین به 13 فروردین

توضیحات

 • تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
 • در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل ، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.
 • نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.
 • کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد.
 • توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا2 ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند .

مدارك لازم:

 اصل پاسپورت با اعتبار حداقل 7ماه  یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید 3*4

خدمات تور

 • بلیت هواپیمای قطرایرویزدر مسیر شیراز  /دوحه /کوالا/ دوحه/ شیراز
 • ترانسفردوسره فرودگاهی در کوالا
 • ترانسفردوسره زمینی بین  کوالا   و سنگاپور
 • 4 شب اقامت در کوالا با صبحانه – 4 شب اقامت در سنگاپور با صبحانه
 • راهنمای فارسی زبان و بیمه مسافرتی و ویزای سنگاپور
 • 1گشت شهری با نهار در کوالا و 1 گشت شهری در سنگاپور

4شب کوالا
4 شب پنانگ
رفت :5 فروردین
برگشت:13 فروردین

توضیحات

(( هتل ها در ایام خاص شامل شارژ اضافی می شوند ))

 • تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
 • در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل ، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.
 • نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.
 • توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا2 ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند .

      مدارك لازم:

اصل پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه

خدمات تور

 • بلیت هواپیمای قطرایرویزدر مسیر شیراز  /دوحه /کوالا/ دوحه/ شیراز
 • ترانسفردوسره فرودگاهی
 • 4 شب اقامت در کوالا با صبحانه – 4شب اقامت در پنانگ با صبحانه
 • 1گشت نیم روزی با نهار در کوالا, راهنمای فارسی زبان و بیمه مسافرتی

تور بالی  ، تور بالی ویژه نوروز 97 ،  مجری مستقیم تور بالی با پرواز مستقیم ، تور بالی نوروز 97 ،  تور نوروز 97 بالی، فروش ویژه تور بالی نوروز 97 ،  تور لحظه آخری و نوروز 97 بالی ، تور بالی از شیراز ، تور بالی نوروز 97 از شیراز ، تور بالی از ایران ، تور بالی نوروز 97 از ایران ، تور بالی قیمت ، تور بالی عید 97  ، تور لوکس بالی ، تور لاکچری بالی ، تور ارزان بالی ، هزینه سفر به بالی ،تور مالزی  ، تور مالزی  ویژه نوروز 97 ،  مجری مستقیم تور مالزی  با پرواز مستقیم ، تور مالزی  نوروز 97 ،  تور نوروز 97 مالزی  ، فروش ویژه تور مالزی  نوروز 97 ،  تور لحظه آخری و نوروز 97 مالزی  ، تور مالزی  از شیراز ، تور مالزی  نوروز 97 از شیراز ، تور مالزی  از ایران ، تور مالزی  نوروز 97 از ایران ، تور مالزی  قیمت ، تور مالزی  عید 97  ، تور لوکس مالزی  ، تور لاکچری مالزی  ، تور ارزان مالزی  ، هزینه سفر به مالزی  ،تور سنگاپور  ، تور سنگاپور ویژه نوروز 97 ،  مجری مستقیم تور سنگاپور با پرواز مستقیم ، تور سنگاپور نوروز 97 ،  تور نوروز 97 سنگاپور ، فروش ویژه تور سنگاپور نوروز 97 ،  تور لحظه آخری و نوروز 97 سنگاپور ، تور سنگاپور از شیراز ، تور سنگاپور نوروز 97 از شیراز ، تور سنگاپور از ایران ، تور سنگاپور نوروز 97 از ایران ، تور سنگاپور قیمت ، تور سنگاپور عید 97  ، تور لوکس سنگاپور ، تور لاکچری سنگاپور ، تور ارزان سنگاپور ، هزینه سفر به سنگاپور ،تور کوالالامپور  ، تور کوالالامپور ویژه نوروز 97 ،  مجری مستقیم تور کوالالامپور با پرواز مستقیم ، تور کوالالامپور نوروز 97 ،  تور نوروز 97 کوالالامپور ، فروش ویژه تور کوالالامپور نوروز 97 ،  تور لحظه آخری و نوروز 97 کوالالامپور ، تور کوالالامپور از شیراز ، تور کوالالامپور نوروز 97 از شیراز ، تور کوالالامپور از ایران ، تور کوالالامپور نوروز 97 از ایران ، تور کوالالامپور قیمت ، تور کوالالامپور عید 97  ، تور لوکس کوالالامپور ، تور لاکچری کوالالامپور ، تور ارزان کوالالامپور ، هزینه سفر به کوالالامپور ،تور لنکاوی  ، تور لنکاوی ویژه نوروز 97 ،  مجری مستقیم تور لنکاوی با پرواز مستقیم ، تور لنکاوی نوروز 97 ،  تور نوروز 97 لنکاوی ، فروش ویژه تور لنکاوی نوروز 97 ،  تور لحظه آخری و نوروز 97 لنکاوی ، تور لنکاوی از شیراز ، تور لنکاوی نوروز 97 از شیراز ، تور لنکاوی از ایران ، تور لنکاوی نوروز 97 از ایران ، تور لنکاوی قیمت ، تور لنکاوی عید 97  ، تور لوکس لنکاوی ، تور لاکچری لنکاوی ، تور ارزان لنکاوی ، هزینه سفر به لنکاوی ،قدرتمندترین آژانس مسافرتی، بهترین آژانس هواپیمایی ایران ، گردشگران شیراز ، برند محبوب کشور ، برترین خدمات مسافرتی و جهانگردی ، بهترین تورها از شیراز ، بهترین خدمات ، ارزان ترین قیمت ، بیمه مسافرتی رایگان ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، تور گاید فارسی ، لیدر فارسی ، تورهای فروردین 97 ، بهترین تورهای نوروزی از شیراز ، بهترین تورهای نوروزی از تهران ، ویزای رایگان ، پاسپورت رایگان ، پرواز قطرایرویز ، هواپیمایی قطری ، Qatar Airways ،تور مالزی و سنگاپور  ، تور مالزی و سنگاپور ویژه نوروز 97 ،  مجری مستقیم تور مالزی و سنگاپور با پرواز مستقیم ، تور مالزی و سنگاپور نوروز 97 ،  تور نوروز 97 مالزی و سنگاپور ، فروش ویژه تور مالزی و سنگاپور نوروز 97 ،  تور لحظه آخری و نوروز 97 مالزی و سنگاپور ، تور مالزی و سنگاپور از شیراز ، تور مالزی و سنگاپور نوروز 97 از شیراز ، تور مالزی و سنگاپور از ایران ، تور مالزی و سنگاپور نوروز 97 از ایران ، تور مالزی و سنگاپور قیمت ، تور مالزی و سنگاپور عید 97  ، تور لوکس مالزی و سنگاپور ، تور لاکچری مالزی و سنگاپور ، تور ارزان مالزی و سنگاپور ، هزینه سفر به مالزی و سنگاپور

رزرو تور

 

تایید کاربر