سوئیس
۳ شب ژنو( لوزان- مونت خو)+ ۳ شب میلان(لوگانو)
+ ۲ شب ونیز
۹ روزه
رفت:۰۵ مرداد
برگشت:۱۳ مرداد

توضیحات

1-در صورت عدم صدور روادید از طرف سفارت مربوطه ۱۰% مبلغ تور و هزینه های مربوط به ترجمه از مبالغ پرداختی کسر و مابقی مسترد میگردد.

۲-مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت هرگونه ممنوعیت خارج از کشور به عهده ی مسافر میباشد.

۳-مسافران موظف هستند در وقت تعیین شده از طرف آژانس در سفارت جهت انگشت نگاری حضور داشته باشند.

۴-ارائه ضمانت بازگشت از سفر حداقل مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای هر نفر به صورت ضمانتنامه بانکی یاا چک رمز دار ضروری است که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت نامه های بیشتر متعاقبا اعلام میگردد. و اصل مدارک مسافرین تا زمان بازگشت از سفر نزد شرکت گردشگران باقی می ماند.

خدمات تور

1-اخذ ویزای سوییس

۲-پرواز اکونومی رفت و برگشت ( بلیت به مبالغ فوق اضافه میگردد.)

۳ترانسفر رفت و برگشت

۴-اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه

۵-گشت شهری -بازدید و ورودیه های طبق برنامه تور و راهنمای انگلیسی زبان

رزرو تور

 

تایید کاربر