تور تایلند

تور تایلند

تور تایلند-هشت شب بانکوک

توضیحات

 1. 1- تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.
 2. 2- مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده شرکت گردشگران نمیباشد.
 3. 3- در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل از جانب سفارت، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.
 4. 4- نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.
 5. 5- توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا 2 ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند
 6. مدارک لازم جهت اخذ ویزا :
 7.  اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار – کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی – 2 عدد عکس 4*3 زمینه سفید – مشخصات فردی
 8.  آدرس و شماره تلفن – پرینت حساب بانکی با مهر شعبه .

خدمات تور

 • بلیت چارتری قطری ایرویز در مسیر شیراز/ دوحه  /بانکوک- بانکوک / دوحه  / شیراز
 • ویزای توریستی یکبار ورود
 • ترانسفردوسره فرودگاهی و بیمه مسافرتی
 • 8 شب اقامت دربانکوک با صبحانه و یک گشت نیم روزی در بانکوک
 • راهنمای فارسی زبان و یک عدد سیم کارت برای هر اتاق

تور تایلند-هشت شب پوکت

توضیحات

1- تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.

2- مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد .

3- در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل از جانب سفارت، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.

4- نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

5- کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد.

6- توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا2 ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند.

مدارک لازم جهت اخذ ویزا :

 اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار – کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی – 2 عدد عکس 4*3 زمینه سفید – مشخصات فردی

 آدرس و شماره تلفن – پرینت حساب بانکی با مهر شعبه .

آدرس  دفتر شماره یک : شیراز – خیابان رودکی تلفکس :32331123

آدرس دفتر شماره دو : شیراز – خیابان فرهنگ شهر تلفکس : 36257505

خدمات تور

 • بلیت چارتری قطری ایرویز در مسیر شیراز/ دوحه  /بانکوک- بانکوک / دوحه  / شیرا
 • ویزای توریستی یکبار ورود
 • ترانسفردوسره فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان و بیمه مسافرتی
 • یک عدد سیم کارت برای هر اتاق
 • یک روز گشت شهری در پوکت
 • 80 دلار شارژ برای کودک زیر 2 سال

تور تایلند-هشت شب پاتایا

توضیحات

– تور و پرواز چارتر ، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد .

– مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

– در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل از جانب سفارت، شرکت گردشگران مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر می باشند.

– نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

– کمسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمسیون تعلق نمی گیرد .

–  توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثر تا ۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هرعلتی آژانس وتور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفر انجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند.

              مدارک لازم جهت اخذ ویزا :

             اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار – کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی – ۲ عدد عکس ۴*۳ زمینه سفید – مشخصات فردی

             آدرس و شماره تلفن – پرینت حساب بانکی با مهر شعبه .

خدمات تور

 • بلیت چارتری قطری ایرویز در مسیر شیراز/ دوحه  /بانکوک- بانکوک / دوحه
 • ویزای توریستی یکبار ورود
 • 8شب اقامت درپاتایا با صبحانه
 • راهنمای فارسی زبان و بیمه مسافرتی
 • یک عدد سیم کارت برای هر اتاق
 • یک گشت نیم روز در پاتایا

تور تایلند-چهار شب بانکوک-چهار شب پاتایا

توضیحات

1- مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

۲- در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل از جانب سفارت، شرکت گردشگران مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.

۳- نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

۴-  توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت  در شهر مربوطه مراجعه کند.

۵- پرینت حساب بانکی جهت سفارت باید شامل گردش یکماهه با حداقل مانده ۵ میلیون تومان باشد .

۶- تور چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

  مدارک لازم جهت اخذ ویزا :

   اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار – کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی – ۲ عدد عکس ۴*۳ زمینه سفید – مشخصات فردی

   آدرس و شماره تلفن – پرینت حساب بانکی با مهر شعبه .

خدمات تور

1-بلیت  چارتری قطری ایرویز  در مسیر شیراز/ دوحه  /بانکوک- بانکوک / دوحه  / شیراز

۲-ویزای توریستی یکبار ورود

۳-ترانسفردوسره فرودگاهی و ترانسفر دوسره زمینی به پاتایا

 ۴ شب اقامت دربانکوک و۴ شب در پاتایا با صبحانه

راهنمای فارسی زبان و بیمه مسافرتی

 ۵- یک عدد سیم کارت برای هر اتاق

۶-یک گشت نیم روز در پاتایا و یک گشت نیمروز در بانکوک

تور تایلند_چهار شب پاتایا-چهار شب پوکت

توضیحات

1- مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

۲- در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل از جانب سفارت، شرکت گردشگران مسئول نبوده و سایر همراهان ملزم به انجام سفر میباشند.

۳- نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

۴-  توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و

 ۵-تور به هیچ عنوان   مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت

در شهر مربوطه مراجعه کند.

۶- پرینت حساب بانکی جهت سفارت باید شامل گردش یکماهه با حداقل ۵ میلیون تومان باشد .

۷ – تور چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

مدارک لازم جهت اخذ ویزا :

   صل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار – کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی – ۲ عدد عکس ۴*۳ زمینه سفید – مشخصات فردی

   آدرس و شماره تلفن – پرینت حساب بانکی با مهر شعبه

 

خدمات تور

 1. بلیت چارتری قطری ایرویز در مسیر شیراز/ دوحه  /بانکوک- بانکوک / دوحه  / شیراز                               
 2. ترانسفردوسره
 3. راهنمای فارسی زبان و راهنمای محلی و بیمه مسافرتی
 4. یک عدد سیم کارت برای هر اتاق
 5. ویزای عادی یک بار ورود
 6. یک گشت نیم روز در پاتایا /یک گشت نیم روز در پوکت

۸۰ دلار شارژ برای کودک زیر ۲ سال

تور تایلند_چهار شب بانکوک-چهار شب پوکت

توضیحات

1- مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

۲- در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل از جانب سفارت، شرکت گردشگران مسئول نبوده و سایر همراهان ملزم به انجام سفر میباشند.

۳- نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

۴- توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و

۵-  تور به هیچ عنوان   مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند.

۶- پرینت حساب بانکی جهت سفارت باید شامل گردش یکماهه با حداقل ۵ میلیون تومان باشد .

۷ – تور چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

 مدارک لازم جهت اخذ ویزا :

    اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار – کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی – ۲ عدد عکس ۴*۳ زمینه سفید – مشخصات فردی

 آدرس و شماره تلفن – پرینت حساب بانکی با مهر شعبه

خدمات تور

1-بلیت  چارتری قطری ایرویز  در مسیر شیراز/ دوحه  /بانکوک- بانکوک / دوحه  / شیراز

۲-ترانسفردوسره فرودگاهی

۳- ۴ شب اقامت دربانکوک و ۴ شب در پوکت با صبحانه

 ۴- ویزای توریستی یکبار ورود

۵-راهنمای فارسی زبان و بیمه مسافرتی

۶- یک عدد سیم کارت برای هر اتاق

۷-یک گشت نیم روز در پوکت و یک گشت نیمروزی در بانکوک

۸۰ دلار شارژ برای کودک زیر ۲ سال

تور تایلند   ، مجری مستقیم تور تایلند  با پرواز مستقیم ، تور تایلند از شیراز ، تور تایلند از ایران  ،  تور تایلند  قیمت ، تور لوکس تایلند ، تور لاکچری تایلند ، تور ارزان تایلند ، هزینه سفر به تایلند ، تور تایلند ویژه زمستان 96 ، تور تایلند ویژه بهمن 96 ، تور تایلند ویژه اسفند 96 ، تور لحظه آخری و زمستان 96 تایلند ، تور لحظه آخری و بهمن 96 تایلند ، تور لحظه آخری و اسفند 96 تایلند ،  تور زمستان 96 تایلند ، تور بهمن 96 تایلند ، تور اسفند 96 تایلند ، تور تایلند زمستان 96  از شیراز ، تور تایلند بهمن 96  از شیراز ، تور تایلند اسفند 96  از شیراز، تور تایلند زمستان 96 ، تور تایلند اسفند 96  ، تور تایلند بهمن 96 ، تور بانکوک   ، مجری مستقیم تور بانکوک  با پرواز مستقیم ، تور بانکوک از شیراز ، تور بانکوک از ایران  ،  تور بانکوک  قیمت ، تور لوکس بانکوک ، تور لاکچری بانکوک ، تور ارزان بانکوک ، هزینه سفر به بانکوک ، تور بانکوک ویژه زمستان 96 ، تور بانکوک ویژه بهمن 96 ، تور بانکوک ویژه اسفند 96 ، تور لحظه آخری و زمستان 96 بانکوک ، تور لحظه آخری و بهمن 96 بانکوک ، تور لحظه آخری و اسفند 96 بانکوک ،  تور زمستان 96 بانکوک ، تور بهمن 96 بانکوک ، تور اسفند 96 بانکوک ، تور بانکوک زمستان 96  از شیراز ، تور بانکوک بهمن 96  از شیراز ، تور بانکوک اسفند 96  از شیراز، تور بانکوک زمستان 96 ، تور بانکوک اسفند 96  ، تور بانکوک بهمن 96 ، تور پوکت   ، مجری مستقیم تور پوکت  با پرواز مستقیم ، تور پوکت از شیراز ، تور پوکت از ایران  ،  تور پوکت  قیمت ، تور لوکس پوکت ، تور لاکچری پوکت ، تور ارزان پوکت ، هزینه سفر به پوکت ، تور پوکت ویژه زمستان 96 ، تور پوکت ویژه بهمن 96 ، تور پوکت ویژه اسفند 96 ، تور لحظه آخری و زمستان 96 پوکت ، تور لحظه آخری و بهمن 96 پوکت ، تور لحظه آخری و اسفند 96 پوکت ،  تور زمستان 96 پوکت ، تور بهمن 96 پوکت ، تور اسفند 96 پوکت ، تور پوکت زمستان 96  از شیراز ، تور پوکت بهمن 96  از شیراز ، تور پوکت اسفند 96  از شیراز، تور پوکت زمستان 96 ، تور پوکت اسفند 96  ، تور پوکت بهمن 96 ، تور پاتایا   ، مجری مستقیم تور پاتایا  با پرواز مستقیم ، تور پاتایا از شیراز ، تور پاتایا از ایران  ،  تور پاتایا  قیمت ، تور لوکس پاتایا ، تور لاکچری پاتایا ، تور ارزان پاتایا ، هزینه سفر به پاتایا ، تور پاتایا ویژه زمستان 96 ، تور پاتایا ویژه بهمن 96 ، تور پاتایا ویژه اسفند 96 ، تور لحظه آخری و زمستان 96 پاتایا ، تور لحظه آخری و بهمن 96 پاتایا ، تور لحظه آخری و اسفند 96 پاتایا ،  تور زمستان 96 پاتایا ، تور بهمن 96 پاتایا ، تور اسفند 96 پاتایا ، تور پاتایا زمستان 96  از شیراز ، تور پاتایا بهمن 96  از شیراز ، تور پاتایا اسفند 96  از شیراز، تور پاتایا زمستان 96 ، تور پاتایا اسفند 96  ، تور پاتایا بهمن 96 ، تور بانکوک-پاتایا   ، مجری مستقیم تور بانکوک-پاتایا  با پرواز مستقیم ، تور بانکوک-پاتایا از شیراز ، تور بانکوک-پاتایا از ایران  ،  تور بانکوک-پاتایا  قیمت ، تور لوکس بانکوک-پاتایا ، تور لاکچری بانکوک-پاتایا ، تور ارزان بانکوک-پاتایا ، هزینه سفر به بانکوک-پاتایا ، تور بانکوک-پاتایا ویژه زمستان 96 ، تور بانکوک-پاتایا ویژه بهمن 96 ، تور بانکوک-پاتایا ویژه اسفند 96 ، تور لحظه آخری و زمستان 96 بانکوک-پاتایا ، تور لحظه آخری و بهمن 96 بانکوک-پاتایا ، تور لحظه آخری و اسفند 96 بانکوک-پاتایا ،  تور زمستان 96 بانکوک-پاتایا ، تور بهمن 96 بانکوک-پاتایا ، تور اسفند 96 بانکوک-پاتایا ، تور بانکوک-پاتایا زمستان 96  از شیراز ، تور بانکوک-پاتایا بهمن 96  از شیراز ، تور بانکوک-پاتایا اسفند 96  از شیراز، تور بانکوک-پاتایا زمستان 96 ، تور بانکوک-پاتایا اسفند 96  ، تور بانکوک-پاتایا بهمن 96 ، تور پاتایا-پوکت   ، مجری مستقیم تور پاتایا-پوکت  با پرواز مستقیم ، تور پاتایا-پوکت از شیراز ، تور پاتایا-پوکت از ایران  ،  تور پاتایا-پوکت  قیمت ، تور لوکس پاتایا-پوکت ، تور لاکچری پاتایا-پوکت ، تور ارزان پاتایا-پوکت ، هزینه سفر به پاتایا-پوکت ، تور پاتایا-پوکت ویژه زمستان 96 ، تور پاتایا-پوکت ویژه بهمن 96 ، تور پاتایا-پوکت ویژه اسفند 96 ، تور لحظه آخری و زمستان 96 پاتایا-پوکت ، تور لحظه آخری و بهمن 96 پاتایا-پوکت ، تور لحظه آخری و اسفند 96 پاتایا-پوکت ،  تور زمستان 96 پاتایا-پوکت ، تور بهمن 96 پاتایا-پوکت ، تور اسفند 96 پاتایا-پوکت ، تور پاتایا-پوکت زمستان 96  از شیراز ، تور پاتایا-پوکت بهمن 96  از شیراز ، تور پاتایا-پوکت اسفند 96  از شیراز، تور پاتایا-پوکت زمستان 96 ، تور پاتایا-پوکت اسفند 96  ، تور پاتایا-پوکت بهمن 96 ، تور بانکوک-پوکت   ، مجری مستقیم تور بانکوک-پوکت  با پرواز مستقیم ، تور بانکوک-پوکت از شیراز ، تور بانکوک-پوکت از ایران  ،  تور بانکوک-پوکت  قیمت ، تور لوکس بانکوک-پوکت ، تور لاکچری بانکوک-پوکت ، تور ارزان بانکوک-پوکت ، هزینه سفر به بانکوک-پوکت ، تور بانکوک-پوکت ویژه زمستان 96 ، تور بانکوک-پوکت ویژه بهمن 96 ، تور بانکوک-پوکت ویژه اسفند 96 ، تور لحظه آخری و زمستان 96 بانکوک-پوکت ، تور لحظه آخری و بهمن 96 بانکوک-پوکت ، تور لحظه آخری و اسفند 96 بانکوک-پوکت ،  تور زمستان 96 بانکوک-پوکت ، تور بهمن 96 بانکوک-پوکت ، تور اسفند 96 بانکوک-پوکت ، تور بانکوک-پوکت زمستان 96  از شیراز ، تور بانکوک-پوکت بهمن 96  از شیراز ، تور بانکوک-پوکت اسفند 96  از شیراز، تور بانکوک-پوکت زمستان 96 ، تور بانکوک-پوکت اسفند 96  ، تور بانکوک-پوکت بهمن 96 ،  قدرتمندترین آژانس مسافرتی، بهترین آژانس هواپیمایی ایران ، گردشگران شیراز ، برند محبوب کشور ، برترین خدمات مسافرتی و جهانگردی ، بهترین تورها از شیراز ، بهترین خدمات ، ارزان ترین قیمت ، بیمه مسافرتی رایگان ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، تور گاید فارسی ، لیدر فارسی ، تورهای فروردین 97 ، بهترین تورهای نوروزی از شیراز ، بهترین تورهای نوروزی از شیراز ، پاسپورت رایگان ، هتل های تاپ 4 ستاره  لوکس و 5 ستاره لوکس ،  پرواز مستقیم  قطر ایرویز ، هواپیمایی قطری ،Qatar Airways ، مدارک لازم برای سفر به تایلند ، مدارک لازم برای سفر به پاتایا ، مدارک لازم برای سفر به پوکت ، مدارک لازم برای سفر به بانکوک ، مدارک سفر به تایلند ، مدارک سفر به پاتایا ، مدارک سفر به پوکت ، مدارک سفر به بانکوک ،

رزرو تور

 

تایید کاربر