Banner - 2 copy

تور تایلند-هشت شب بانکوک

توضیحات

توضیحات :

۱- تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.

۲- مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده شرکت گردشگران نمیباشد.

۳- در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل از جانب سفارت، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.

۴- نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

۵- توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا ۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام جددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند

۷- پرینت حساب بانکی جهت سفارت باید شامل گردش یکماهه با حداقل مانده ۵ میلیون تومان باشد .

مدارک لازم جهت اخذ ویزا :

 اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار – کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی – ۲ عدد عکس ۴*۳ زمینه سفید – مشخصات فردی

 آدرس و شماره تلفن – پرینت حساب بانکی با مهر شعبه .

خدمات تور

1-بلیت  چارتری قطری ایرویز  در مسیر شیراز/ دوحه  /بانکوک- بانکوک / دوحه  / شیراز

۲-ویزای توریستی یکبار ورود

۳-ترانسفردوسره فرودگاهی و بیمه مسافرتی

۴- ۸  شب اقامت دربانکوک با صبحانه و یک گشت  نیم روزی در بانکوک

۵-راهنمای فارسی زبان و یک عدد سیم کارت برای هر اتاق

تور تایلند-هشت شب پوکت

توضیحات

– تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.

۲- مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد .

۳- در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل از جانب سفارت، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.

۴- نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

۵- کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد.

۶- توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند.

۷- پرینت حساب بانکی جهت سفارت باید شامل گردش یکماهه با حداقل مانده ۵ میلیون تومان باشد .

مدارک لازم جهت اخذ ویزا :

 اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار – کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی – ۲ عدد عکس ۴*۳ زمینه سفید – مشخصات فردی

 آدرس و شماره تلفن – پرینت حساب بانکی با مهر شعبه .

خدمات تور

1-بلیت  چارتری قطری ایرویز  در مسیر شیراز/ دوحه  /بانکوک- بانکوک / دوحه  / شیراز

۲-ویزای توریستی یکبار ورود

۳-ترانسفردوسره فرودگاهی

۴-راهنمای فارسی زبان و بیمه مسافرتی

۵-یک عدد سیم کارت برای هر اتاق

۶-یک روز گشت شهری در پوکت

۸۰ دلار شارژ برای کودک زیر ۲ سال

تور تایلند-هشت شب پاتایا

توضیحات

1- مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

۲- در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل از جانب سفارت، شرکت گردشگران مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.

۳- نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

۴- کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد.

۵    – توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و

تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت

در شهر مربوطه مراجعه کند

۶- پرینت حساب بانکی جهت سفارت باید شامل گردش یکماهه با حداقل مانده ۵میلیون تومان باشد .

۷- تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.

              مدارک لازم جهت اخذ ویزا :

             اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار – کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی – ۲ عدد عکس ۴*۳ زمینه سفید – مشخصات فردی

             آدرس و شماره تلفن – پرینت حساب بانکی با مهر شعبه .

خدمات تور

1- بلیت  چارتری قطری ایرویز  در مسیر شیراز/ دوحه  /بانکوک- بانکوک / دوحه  / شیراز

۲-ویزای توریستی یکبار ورود

۳- هشت شب اقامت درپاتایا با صبحانه

۴-راهنمای فارسی زبان و بیمه مسافرتی

۵-  یک عدد سیم کارت برای هر اتاق

۶- یک گشت نیم روز در پاتایا

تور تایلند-چهار شب بانکوک-چهار شب پاتایا

توضیحات

1- مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

۲- در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل از جانب سفارت، شرکت گردشگران مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.

۳- نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

۴- کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد.

۵- توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس

و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت

 در شهر مربوطه مراجعه کند.

۶- پرینت حساب بانکی جهت سفارت باید شامل گردش یکماهه با حداقل مانده ۵ میلیون تومان باشد .

۷ – تور چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

           مدارک لازم جهت اخذ ویزا :

                            اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار – کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی – ۲ عدد عکس ۴*۳ زمینه سفید – مشخصات فردی

                            آدرس و شماره تلفن – پرینت حساب بانکی با مهر شعبه .

خدمات تور

1-بلیت  چارتری قطری ایرویز  در مسیر شیراز/ دوحه  /بانکوک- بانکوک / دوحه  / شیراز

۲-ویزای توریستی یکبار ورود

۳-ترانسفردوسره فرودگاهی و ترانسفر دوسره زمینی به پاتایا

 ۴ شب اقامت دربانکوک و۴ شب در پاتایا با صبحانه

راهنمای فارسی زبان و بیمه مسافرتی

 ۵- یک عدد سیم کارت برای هر اتاق

۶-یک گشت نیم روز در پاتایا و یک گشت نیمروز در بانکوک

تور تایلند_چهار شب پاتایا-چهار شب پوکت

توضیحات

1- مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

۲- در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل از جانب سفارت، شرکت گردشگران مسئول نبوده و سایر همراهان ملزم به انجام سفر میباشند.

۳- نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

۴- کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد.

۵- توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و

 تور به هیچ عنوان   مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت

در شهر مربوطه مراجعه کند.

۶- پرینت حساب بانکی جهت سفارت باید شامل گردش یکماهه با حداقل ۵ میلیون تومان باشد .

۷ – تور چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

     مدارک لازم جهت اخذ ویزا :

                            اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار – کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی – ۲ عدد عکس ۴*۳ زمینه سفید – مشخصات فردی

                            آدرس و شماره تلفن – پرینت حساب بانکی بانکی

خدمات تور

  1. بلیت چارتری قطری ایرویز در مسیر شیراز/ دوحه  /بانکوک- بانکوک / دوحه  / شیراز                               
  2. ترانسفردوسره
  3. راهنمای فارسی زبان و راهنمای محلی و بیمه مسافرتی
  4. یک عدد سیم کارت برای هر اتاق
  5. ویزای عادی یک بار ورود
  6. یک گشت نیم روز در پاتایا /یک گشت نیم روز در پوکت

۸۰ دلار شارژ برای کودک زیر ۲ سال

تور تایلند_چهار شب بانکوک-چهار شب پوکت

توضیحات

1- مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

۲- در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل از جانب سفارت، شرکت گردشگران مسئول نبوده و سایر همراهان ملزم به انجام سفر میباشند.

۳- نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.

۴- کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد.

۵- توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و

 تور به هیچ عنوان   مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت

در شهر مربوطه مراجعه کند.

۶- پرینت حساب بانکی جهت سفارت باید شامل گردش یکماهه با حداقل ۵ میلیون تومان باشد .

۷ – تور چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

     مدارک لازم جهت اخذ ویزا :

                            اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار – کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی – ۲ عدد عکس ۴*۳ زمینه سفید – مشخصات فردی

                            آدرس و شماره تلفن – پرینت حساب بانکی بانکی

خدمات تور

1-بلیت  چارتری قطری ایرویز  در مسیر شیراز/ دوحه  /بانکوک- بانکوک / دوحه  / شیراز

۲-ترانسفردوسره فرودگاهی

۳- ۴ شب اقامت دربانکوک و ۴ شب در پوکت با صبحانه

 ۴- ویزای توریستی یکبار ورود

۵-راهنمای فارسی زبان و بیمه مسافرتی

۶- یک عدد سیم کارت برای هر اتاق

۷-یک گشت نیم روز در پوکت و یک گشت نیمروزی در بانکوک

۸۰ دلار شارژ برای کودک زیر ۲ سال

رزرو تور

 

تایید کاربر

از من بپرس چت آنلاین

← Prev Step

.سپاس از تماس شما. بزودی پاسخگوی شما خواهیم بود.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History