تور تایلند

تور تایلند

تور تایلند
8 شب پوکت
27 اسفند به 6 فروردین
5 فروردین به 13 فروردین

توضیحات

مبالغ فوق دلاری و با نرخ روز محاسبه میگردد

و مبلغ 4450000

تومان بابت هزینه بلیط به این مبالغ اضافه میگردد.

 

 • – تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  – مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد
 • در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل از جانب سفارت، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند
 • نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد
 • کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد
 • توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا2 ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت
 • عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل
 • اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند
  :مدارک لازم جهت اخذ ویزا
  اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار – کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی – 2 عدد عکس 4*3 زمینه سفید – مشخصات فردی
  آدرس و شماره تلفن – پرینت حساب بانکی با مهر شعبه

خدمات تور

 • بلیت  چارتری قطری ایرویز  در مسیر شیراز/ دوحه  /پوکت- بانکوک / دوحه  / شیراز
 • ویزای توریستی یکبار ورود
 • ترانسفردوسره فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان و بیمه مسافرتی
 • یک عدد سیم کارت برای هر اتاق
 • یک روز گشت شهری در پوکت

تور تایلند
4شب بانکوک
4 شب پوکت
27 اسفند به 6 فروردین
5 فروردین به 13 فروردین

توضیحات

مبالغ فوق دلاری و با نرخ روز محاسبه میگردد

و مبلغ 4450000

تومان بابت هزینه بلیط به این مبالغ اضافه میگردد.

 • – تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  – مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد
 • در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل از جانب سفارت، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند
 • نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد
 • کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد
 • توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا2 ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت
 • عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل
 • اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند
  :مدارک لازم جهت اخذ ویزا
  اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار – کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی – 2 عدد عکس 4*3 زمینه سفید – مشخصات فردی
  آدرس و شماره تلفن – پرینت حساب بانکی با مهر شعبه

خدمات تور

 • بلیت  چارتری قطری ایرویز  در مسیر شیراز/ دوحه  /پوکت- بانکوک / دوحه  / شیراز
 • ترانسفردوسره فرودگاهی
 • 4 شب اقامت دربانکوک و 4 شب در پوکت با صبحانه
 • ویزای توریستی یکبار ورود
 • راهنمای فارسی زبان و بیمه مسافرتی
 • یک عدد سیم کارت برای هر اتاق
 • یک گشت نیم روز در پوکت و یک گشت نیمروزی در بانکوک

تور تایلند
4 شب پاتایا
4 شب پوکت
27 اسفند به 6 فروردین
5 فروردین به 13 فروردین

توضیحات

مبالغ فوق دلاری و با نرخ روز محاسبه میگردد

و مبلغ 4450000

تومان بابت هزینه بلیط به این مبالغ اضافه میگردد.

 • – تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  – مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد
 • در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل از جانب سفارت، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند
 • نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد
 • کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد
 • توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا2 ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت
 • عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل
 • اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند
  :مدارک لازم جهت اخذ ویزا
  اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار – کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی – 2 عدد عکس 4*3 زمینه سفید – مشخصات فردی
  آدرس و شماره تلفن – پرینت حساب بانکی با مهر شعبه

خدمات تور

 • بلیت  چارتری قطری ایرویز  در مسیر شیراز/ دوحه  /پوکت- بانکوک / دوحه  / شیراز
 • ترانسفردوسره
 • راهنمای فارسی زبان و راهنمای محلی و بیمه مسافرتی
 • یک عدد سیم کارت برای هر اتاق
 • ویزای عادی یک بار ورود
 • یک گشت  نیم روز در پاتایا  /یک گشت نیم روز در پوکت

8 شب بانکوک
27 اسفند به 6 فروردین
5 فروردین به 13 فروردین

توضیحات

مبالغ فوق دلاری و با نرخ روز محاسبه میگردد

و مبلغ 4450000

تومان بابت هزینه بلیط به این مبالغ اضافه میگردد.

 • – مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
 • 2- در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل از جانب سفارت، شرکت گردشگران مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.
 • 3- نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.
 • 4- کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد.
 • 5- توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا2 ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس
 • و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت
 • در شهر مربوطه مراجعه کند .
 • 6- پرینت حساب بانکی جهت سفارت باید شامل گردش یکماهه با حداقل مانده 5میلیون تومان باشد .
 • 7 – تور چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

خدمات تور

 • بلیت  چارتری قطری ایرویز  در مسیر شیراز/ دوحه  /بانکوک- بانکوک / دوحه  / شیراز
 • ترانسفردوسره
 • راهنمای فارسی زبان و راهنمای محلی و بیمه مسافرتی
 • یک عدد سیم کارت برای هر اتاق
 •  ویزای عادی یک بار ورود
 • یک گشت  نیم روز در پاتایا  /یک گشت نیم روز در پوکت

شب پاتایا 8
27 اسفند به 6 فروردین
5 فروردین به 13 فروردین

توضیحات

مبالغ فوق دلاری و با نرخ روز محاسبه میگردد

و مبلغ 4450000

تومان بابت هزینه بلیط به این مبالغ اضافه میگردد.

 • – مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
 • 2- در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل از جانب سفارت، شرکت گردشگران مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.
 • 3- نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.
 • 4- کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد.
 • 5- توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا2 ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس
 • و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت
 • در شهر مربوطه مراجعه کند .
 • 6- پرینت حساب بانکی جهت سفارت باید شامل گردش یکماهه با حداقل مانده 5میلیون تومان باشد .
 • 7 – تور چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

خدمات تور

 • ویزای توریستی یکبار ورود8شب اقامت درپاتایا با صبحانه
 • راهنمای فارسی زبان و بیمه مسافرتی
 • یک عدد سیم کارت برای هر اتاق
 • یک گشت نیم روز در پاتایا


تور تایلند ، تور تایلند ویژه نوروز 97 ، مجری مستقیم تور تایلند با پرواز مستقیم ، تور تایلند نوروز 97 ، تور نوروز 97 تایلند ، فروش ویژه تور تایلند نوروز 97 ، تور لحظه آخری و نوروز 97 تایلند ، تور تایلند از شیراز ، تور تایلند نوروز 97 از شیراز ، تور تایلند از ایران ، تور تایلند نوروز 97 از ایران ، تورهای فروردین 97 ، تور تایلند قیمت ، تور تایلند عید 97 ، تور لوکس تایلند ، تور لاکچری تایلند ، تور ارزان تایلند ، هزینه سفر به تایلند ، تور بانکوک-پوکت ، تور بانکوک-پوکت ویژه نوروز 97 ، مجری مستقیم تور بانکوک-پوکت با پرواز مستقیم ، تور بانکوک-پوکت نوروز 97 ، تور نوروز 97 بانکوک-پوکت ، فروش ویژه تور بانکوک-پوکت نوروز 97 ، تور لحظه آخری و نوروز 97 بانکوک-پوکت ، تور بانکوک-پوکت از شیراز ، تور بانکوک-پوکت نوروز 97 از شیراز ، تور بانکوک-پوکت از ایران ، تور بانکوک-پوکت نوروز 97 از ایران ، تورهای فروردین 97 ، تور بانکوک-پوکت قیمت ، تور بانکوک-پوکت عید 97 ، تور لوکس بانکوک-پوکت ، تور لاکچری بانکوک-پوکت ، تور ارزان بانکوک-پوکت ، هزینه سفر به بانکوک-پوکت ، تور پاتایا-پوکت ، تور پاتایا-پوکت ویژه نوروز 97 ، مجری مستقیم تور پاتایا-پوکت با پرواز مستقیم ، تور پاتایا-پوکت نوروز 97 ، تور نوروز 97 پاتایا-پوکت ، فروش ویژه تور پاتایا-پوکت نوروز 97 ، تور لحظه آخری و نوروز 97 پاتایا-پوکت ، تور پاتایا-پوکت از شیراز ، تور پاتایا-پوکت نوروز 97 از شیراز ، تور پاتایا-پوکت از ایران ، تور پاتایا-پوکت نوروز 97 از ایران ، تورهای فروردین 97 ، تور پاتایا-پوکت قیمت ، تور پاتایا-پوکت عید 97 ، تور لوکس پاتایا-پوکت ، تور لاکچری پاتایا-پوکت ، تور ارزان پاتایا-پوکت ، هزینه سفر به پاتایا-پوکت ، تور پوکت ، تور پوکت ویژه نوروز 97 ، مجری مستقیم تور پوکت با پرواز مستقیم ، تور پوکت نوروز 97 ، تور نوروز 97 پوکت ، فروش ویژه تور پوکت نوروز 97 ، تور لحظه آخری و نوروز 97 پوکت ، تور پوکت از شیراز ، تور پوکت نوروز 97 از شیراز ، تور پوکت از ایران ، تور پوکت نوروز 97 از ایران ، تورهای فروردین 97 ، تور پوکت قیمت ، تور پوکت عید 97 ، تور لوکس پوکت ، تور لاکچری پوکت ، تور ارزان پوکت ، هزینه سفر به پوکت ، تور بانکوک ، تور بانکوک ویژه نوروز 97 ، مجری مستقیم تور بانکوک با پرواز مستقیم ، تور بانکوک نوروز 97 ، تور نوروز 97 پوکت ، فروش ویژه تور بانکوک نوروز 97 ، تور لحظه آخری و نوروز 97 بانکوک ، تور بانکوک از شیراز ، تور بانکوک نوروز 97 از شیراز ، تور بانکوک از ایران ، تور بانکوک نوروز 97 از ایران ، تورهای فروردین 97 ، تور بانکوک قیمت ، تور بانکوک عید 97 ، تور لوکس بانکوک ، تور لاکچری بانکوک ، تور ارزان بانکوک ، هزینه سفر به بانکوک ، تور پاتایا ، تور پاتایا ویژه نوروز 97 ، مجری مستقیم تور پاتایا با پرواز مستقیم ، تور پاتایا نوروز 97 ، تور نوروز 97 پوکت ، فروش ویژه تور پاتایا نوروز 97 ، تور لحظه آخری و نوروز 97 پاتایا ، تور پاتایا از شیراز ، تور پاتایا نوروز 97 از شیراز ، تور پاتایا از ایران ، تور پاتایا نوروز 97 از ایران ، تورهای فروردین 97 ، تور پاتایا قیمت ، تور پاتایا عید 97 ، تور لوکس پاتایا ، تور لاکچری پاتایا ، تور ارزان پاتایا ، هزینه سفر به پاتایا ، بلیط چارتری قطر ایرویز ، ترانسفر فرودگاهی، هواپیمایی قطر ایرویز ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ، سیم کارت رایگان بازای هر اتاق ، قدرتمندترین آژانس مسافرتی، بهترین آژانس هواپیمایی ایران ، گردشگران شیراز ، برند محبوب کشور ، برترین خدمات مسافرتی و جهانگردی

رزرو تور

 

تایید کاربر