تماس با ما

آژانس گردشگران شیراز صمیمانه منتظر پیشنهادات و انتقادات شما می باشد.شما از طریق تکمیل فرم زیر میتوانید با ما در تماس باشید یا درخواست های خود را برای ما ارسال کنید.

تور داخلی

خانم ها شیرازی و محمودی

gardeshgaran_898@yahoo.com

تور خارجی

خانم ها محبی، گندمی، جمالی و قهرمانی ۰۹۱۷۰۹۰۶۵۱۳

gardeshgaran_1@yahoo.com

روابط عمومی

خانم ها فروزنده و نظری ۰۹۱۷۰۹۰۶۵۱۰

gardeshgaran_crm@yahoo.com

تور ورودی

خانم ها اسلامی و صیادی ۰۹۱۷۰۹۰۶۵۱۱

irandestination@gmail.com

فروش بلیت

خانم ها کمارجیان، بردبار، کرمپور، نیری ، کنگانی و قائمی ۰۹۱۷۰۹۰۶۵۱۲

gardeshgaran94@yahoo.com

تور دبی

خانم ها نامجو و کیوانفر

gardeshgaran_22@yahoo.com